În conformitate cu noile dispoziţi, ofiţerii consulari au primit instrucţiuni să trateze cu deosebită atenţie solicitările de vize de turist pentru care au suspiciunea întemeiată că sunt făcute pentru a da naştere în SUA.

Cu toate acestea, se are în vedere doar scopul actual al solicitantei de viză, fără să fie luată în considerare posibilitatea ca aceasta să rămână însărcinată în viitor, implicit să dea naştere în SUA.  Ofiţerii consulari trebuie să analizeze şi să gestioneze cu multă delicateţe astfel de cazuri, întrucât nu pot întreba direct solicitantele de viză dacă sunt însărcinate, decât atunci când suspiciunea lor este bine argumentată.

Prezumţia că se merge doar cu scopul de a da naştere pe teritoriul american poate fi răsturnată în situaţia când solicitanta de viză arată justificat că scopul principal de călătorie este acela de a accesa servicii medicale de care nu poate beneficia în ţară de origine.  Aceeaşi este situaţia şi în cazul în care, spre exemplu, solicitanta de viză arată că scopul principal al călătoriei este de a vizita un membru de familie care este grav bolnav, deşi este însărcinată şi există probabilitatea să nască pe perioada vizitei în SUA.

De aceea, este recomandat ca în timpul interviului de viză solicitanta să fie în măsură să pună la dispoziţia ofiţerului consular următoarele:

- documente suport pentru a justifica scopul călătoriei, mai ales dacă doreşte să acceseze servicii medicale de specialitate în SUA;

- extrase bancare pentru a demonstra că deţine suficiente fonduri băneşti pentru a acoperi costurile aferente unei naşteri în SUA.