Iată care sunt cele mai importante aspectele pe care viitorii aplicanţi/antreprenori trebuie sa le cunoască:

1. Vor putea intra pe teritoriul american fără să aibă nevoie de o viză sau un statut anume, însă vor trebui să îndeplinească anumite formalităţi în prealabil.

2. Taxa guvernamentală pentru această procedură este de $1.200.

3. Iniţial, li se va permite prezenţa în SUA pentru o perioadă de până la 30 luni (2,5 ani), cu posibilitatea prelungirii pentru încă 30 de luni (2,5 ani).

4. Vor putea aplica nu mai mult de 3 antreprenori din cadrul aceluiaşi start-up.

5. Familiile (soţ/soţie şi copiii necăsătoriţi, sub 21 de ani) vor putea însoţi aplicantul principal pe toată perioada acordată.

6. Antreprenorul va trebui să arate că a înfiinţat recent entitatea în SUA, că a avut activitate în mod legal de la momentul înfiinţării, şi că are potenţial substanţial pentru creştere rapidă şi crearea de locuri de muncă. În accepţiunea legii, aceasta entitate este considerată recent înfiinţată, şi dacă a fost creată în ultimii 5 ani.

7. Trebuie ca antreprenorul-aplicant să aibă un rol central şi activ în dezvoltarea afacerii.

8. La prima solicitare, antreprenorul trebuie să deţină cel puţin 10% din entitate, ulterior la prelungire putând avea cel puţin 5%.

9. Pentru a fi eligibil, antreprenorul trebuie să arate că a primit investiţii de cel puţin $250.000 de la investitori americani sau în cuantum de $100.000 de la entităţi federale, statale, sau locale care au programe specifice de dezvoltare economică, cercetare, creare de noi locuri de muncă. 

Mai multe informaţii despre International Entrepreneur Parole le puteţi găsi aici.