50 de ani de EAU: Istoria şi dezvoltarea Emiratelor Arabe Unite | FOTO VIDEO

50 de ani de EAU: Istoria şi dezvoltarea Emiratelor Arabe Unite | FOTO VIDEO

Foto Shutterstock

Emiratele Arabe Unite reprezintă o federaţie din şapte emirate – Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al-Khaimah, Sharjah şi Umm Al-Quwain –, situate în partea estică a Peninsulei Arabice, pe coasta Golfului Persic, dar şi cu ieşire la Golful Oman.

Leagăn al triburilor arabe, Peninsula Arabică a fost locuită din cele mai vechi timpuri. Zona actuală în care se află  Emiratele Arabe Unite a stârnit de-a lungul vremurilor interesul navigatorilor şi al comercianţilor, datorită poziţiei strategice pe rutele comerciale dintre Europa, Orientul Mijlociu şi Orientul Îndepărtat. Negustorii indieni şi chinezi, apoi cei europeni, portughezi, olandezi şi englezi au fost atraşi de aceste rute comerciale, în timp ce deşertul de lângă coastă a rămas căminul beduinilor, pentru care Abu Dhabi a devenit un centru important.

Foto Profimedia

În secolul al XIX-lea, Imperiul Britanic a semnat acorduri cu emiratele care şi-au păstrat individualitatea, britanicii asumându-şi să apere regiunea, pe mare şi pe uscat.

Pescuitul perlelor a devenit pentru decenii principala industrie şi sursă de venit pentru populaţie. Dar dezvoltarea industriei perlelor de cultură de către japonezi a schimbat lucrurile în mod dramatic.

Intră în scenă petrolul

Operaţiunile de căutare a petrolului au început în jurul anilor `30 ai secolului trecut. Primul zăcământ comercial a fost descoperit în 1958, iar în câţiva ani începeau exporturile de petrol din Abu Dhabi. Emiratele s-au alăturat OPEC în 1967.

Un nou început

Şeicul Zayed bin Sultan Al Nahyan a devenit conducător al Emiratului Abu Dhabi în 1966. Principala sa preocupare a fost crearea unui fond din veniturile petroliere care să finanţeze dezvoltarea economică şi infrastructura, şcoli, spitale, drumuri. În acelaşi timp, Şeicul Rashid bin Saeed Al Maktoum, din Dubai, a adoptat aceeaşi politică pentru ridicarea nivelului de viaţă al locuitorilor.

Umm Al-Quwain, Muzeul Naţional

Independenţa

Marea Britanie a anunţat din 1968 că se retrage din regiune. În acest context, Şeicul Zayed bin Sultan Al Nahyan a demarat acţiunea de constituire a unei federaţii a statelor din Golf, iniţiind negocieri cu liderii celorlalte emirate şi cu Bahrain şi Qatar. În cele din urmă, liderii a şase emirate au căzut de acord, iar  constituirea formală Emiratelor Arabe Unite s-a realizat pe data de 2 decembrie 1971. Anul următor, s-a alăturat federaţiei şi al şaptelea emirat, Ras Al-Khaimah. Şeicul Zayed bin Sultan Al Nahyan a devenit preşedintele Federaţiei.

Transformarea într-o economie de top

Exploatarea resurselor de hidrocarburi, unele dintre cele mai bogate din lume, a transformat Emiratele Arabe Unite, iar populaţia ţării a ajuns, de la sărăcie, la unul dintre cele mai înalte niveluri de venit pe cap de locuitor pe plan mondial. O nouă tranziţie are loc acum în Emirate, către o economie orientată spre viitor, mai puţin dependentă de exploatarea resurselor naturale, centrată pe cele mai moderne şi mai inovatoare tehnologii. Datele statistice arată că Emiratele Unite reprezintă unul dintre centrele economice şi financiare proeminente la nivel global.

***

History and development

The United Arab Emirates is a federation of seven emirates Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al-Khaimah, Sharjah and Umm Al-Quwain, located in the eastern part of the Arabian Peninsula, on the coast of the Persian Gulf, but also bordering the Gulf of Oman

Arabian Peninsula has been inhabited since ancient times. The area in which the United Arab Emirates now lies has always attracted the interest of sailors and traders because of its strategic position along the trade routes between Europe, the Middle East and the Far East. Indian and Chinese merchants, then European, Portuguese, Dutch and English merchants were attracted to these trade routes, while the coastal desert remained home to the Bedouin, for whom Abu Dhabi became an important centre.

In the 19th century, the British Empire signed agreements with the emirates, which retained their individuality, with the British undertaking to defend the
region by sea and land.

Pearl fishing became the main industry and source of income for the population for decades. But the development of pearl farming by the Japanese changed things dramatically.

Oil enters the scene

Oil exploration began around the 1930s. The first commercial field was discovered in 1958 and within a few years oil exports from Abu Dhabi began. The Emirates joined OPEC in 1967.

A new beginning

Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan became ruler of the Abu Dhabi Emirate in 1966. His main focus was the creation of an oil revenue fund to finance economic development and infrastructure, schools, hospitals and roads. Simultaneously,
Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum of Dubai adopted the same policy in order to raise the standard of living of its people.

Independence

In 1968, Great Britain announced its withdrawal from the region. In this context, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan began the process of setting up a federation of Gulf states, initiating nego-
tiations with the leaders of the other emirates and with Bahrain and Qatar. Eventually,
the leaders of six emirates agreed, and the formal establishment of the United Arab Emirates took place on 2 December 1971. The following year, the seventh emirate, Ras
Al-Khaimah, joined the federation. Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan became President of the Federation.

Transforming into a leading economy

The exploitation of hydrocarbon resources, some of the richest in the world, has transformed the United Arab Emirates, and the country’s population has risen from poverty to one of the highest per capita income levels in the world.

A new transition is now taking place in the Emirates, towards a future-oriented economy, less dependent on the exploitation of natural resources, centred on the most modern and innovative technologies. Statistics show that the UAE is one of the world’s leading economic and financial centres.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările