Iată şi temele principale de discuţie: 1. Prioritatea acordată încheierii construcţiei pieţei interne unice a energiei şi interconexiunilor; 2. Necesitatea stimulării investiţiilor în infrastructuri energetice moderne; 3) Problemele pe care le pun noile preţuri ridicate ale energiei în statele membre.

Foarte interesantă şi deosebit de aprinsă pare să se anunţe discuţia asupra politicii fiscale, mai ales asupra mijloacelor de a ameliora eficienţa perceperii impozitelor şi lupta împotriva fraudei fiscale în scopul de a îmbunătăţi situaţia bugetară a statelor membre şi a aprofunda piaţa internă.

În acest sens, documentul de bază rămâne cel elaborat de Comisia Europeană şi prezentate Parlamentului European şi Consiliului pe 27 iunie 2012  (aveţi aici documentul integral)  unde se enumeră un şir de măsuri concrete care ar putea da rezultate tangibile. Printre acestea, un Proiect de acord privind lupta împotriva fraudei şi de cooperare fiscală, instituirea unui Mecanism de reacţie rapidă contra fraudei la TVA, aplicarea facultativă a mecanismului de autolichidare în materie de TVA pentru evitarea fraudelor de tip “carusel”, constituirea unui Forum UE privind TVA, recomandări privind măsurile care vizează încurajarea ţărilor terţe să aplice normele minimale de bună guvernanţă în domeniul fiscal, fiind vizate ţările care sunt considerate a fi “paradisuri fiscale”, crearea unei platform pentru buna guvernanţă fiscal, tipizarea formularelor pentru schimbul de informaţii în domeniul fiscal.

Problema este foarte serioasă căci documentele luate în calcul de instituţiile europene arată că frauda a dus la o pierdere de aproximativ 1000 miliarde de euro anual în bugetele ţărilor membre, aşa cum se menţionează într-un document pregătit pentru grupul socialiştilor europeni din PE de către Richard Murphy, director la Tax Research din Marea Britanie (puteti accesa aici documentul integral). Foarte interesant este, în analiza specialistului britanic, pentru 2009, dimensiunea,  valoarea acesteia în Euro precum şi pierdera reprezentată la buget a ceea ce el denumeşte “shadow economy” …astfel, pentru România, la un GDP de 122.00 M.Euro,  proporţia economiei din umbra de 32,6% (fiind depăşiţi doar de Bulgaria cu 35%), ceea ce reprezintă o valoare de 39,772 m.Euro şi produce o pierdere la buget de 10.738 m.Euro. Suma reprezintă 137,5% faţă de valoarea deficitului total al României pentru anul 2010...

Dacă subiectul vă interesează, atunci vă recomand şi un alt text dintre cele care stau la baza actualei discuţii, recomandarea Comisiei Eropene privind Planficarea Fiscală Agresivă (6 decembrie 2012) pe care o puteţi citi aici. Este posibil ca, în acest context, să fie reluată în discuţie şi propunerea preşedintelui francez Francois Hollande care  reiterat zilele trecute la Bruxelles mai vechea sa dorinţă (acum susţinută şi de Italia) de a se forma un “guvern economic al zonei euro” cu un buget propriu, cu drept de împrumuta bani, un system armonizat de impozitare şi un preşedinte propriu. Idee tentantă pentru reprezentanţii marilor ţeconomii din UE dar care, evident, ar consemna şi pricipiul Europei cu mai multe viteze.

În afara acestor subiecte, este foarte probabil ca la Summitul European să fie abordate şi chestiuni de politică externă, în principal situaţia din Orientul Mijlociu.