Asta pentru că, la 30 martie 2019, Marea Britanie părăseşte oricum edificiul comunitar şi absolut nimeni nu ştie încă în ce termeni se va produce divorţul. Sub presiunea evenimentelor, ambele părţi sunt acum obligate să reacţioneze rapid, în logica minimei prevenţii, în sensul activării sistemelor de criză, posibil de mari proporţii şi cu consecinţe economice, sociale şi de securitate de o amploare deosebită.

Ieri, Colegiul comisarilor din CE a definitivat şi transmis guvernelor Statelor Membre „Planul de contingenţă pentru eventualitatea în care nu se ajunge la un acord în anumite sectoare“, acolo unde figurează cel mai clar dintre avertismente:

 „.... părţile interesate, precum şi autorităţile naţionale şi autorităţile UE trebuie să se pregătească pentru cele două scenarii principale posibile:

 • dacă acordul de retragere este ratificat înainte de 30 martie 2019, dreptul UE va înceta să se aplice Regatului Unit şi în Regatul Unit la 1 ianuarie 2021, adică după o perioadă de tranziţie de 21 de luni;

 • dacă acordul de retragere nu este ratificat înainte de 30 martie 2019, nu va exista o perioadă de tranziţie, iar dreptul UE va înceta să se aplice Regatului Unit şi în Regatul Unit începând cu 30 martie 2019. În acest caz, se vorbeşte despre un scenariu «fără acord» (no deal) sau «situaţie-limită» (cliff-edge).“

Textul dezvoltă la modul aplicat consecinţele tehnice ale pachetului de măsuri deja anunţate in extenso, pe 13 noiembrie, la Strasbourg, în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii pe care o puteţi accesa aici în verisunea sa în limba română. Citiţi cu mare atenţie acest text care, dincolo de orice comentarii ale unor părţi interesate care vor să vă transmită una dintre multiplele intoxicări propagandistice vehiculate cu deosebire pe reţelele sociale, vă va arăta cu exactitate care pot fi dimensiunile unei tragedii conturate acum cu din ce în ce mai mare precizie. Veţi vedea că, practic, nu va exista domeniu care să nu aibă de suferit grav în cazul unui BREXIT fără Acord de retragere, iar nota de plată va începe să fie plătită de contribuabili imediat după 30 martie în cazul în care scenariul respectiv ar deveni realitate.

Ce anunţă acum Comisia Europeană sunt - aşa cum se precizează în comunicatul de presă - „14 măsuri care vizează un număr limitat de domenii în care scenariul no deal ar crea perturbări majore pentru cetăţenii şi întreprinderile din UE-27. Printre aceste domenii se numără serviciile financiare, transportul aerian, vama şi politica privind clima. Comisia consideră că este esenţial şi urgent să adopte aceste măsuri astăzi, pentru a se asigura că măsurile de contingenţă necesare pot intra în vigoare la 30 martie 2019 şi pentru a limita cele mai importante perturbări care ar putea fi cauzate de lipsa unui acord în aceste domenii.

Aceste măsuri nu vor atenua – şi nu au capacitatea de a diminua – impactul global al unui scenariu no deal, nu compensează în vreun fel lipsa de pregătire a părţilor interesate şi nici nu reproduc toate avantajele conferite de statutul de stat membru al UE sau condiţiile unei eventuale perioade de tranziţie, astfel cum se prevede în acordul de retragere. Măsurile se limitează la anumite domenii în care sunt absolut necesare pentru protejarea intereselor vitale ale UE şi în care măsurile de pregătire, în sine, nu sunt suficiente. Ca regulă generală, acestea vor avea un caracter temporar şi un domeniu de aplicare limitat şi vor fi adoptate unilateral de către UE“.

Primele măsuri privesc sectorul financiar „în scopul protejării stabilităţii financiare din UE-27“:

 • „o decizie de echivalare temporară şi condiţionată, pentru o perioadă fixă, limitată la 12 luni, care să asigure faptul că nu va exista nicio perturbare imediată a compensării centrale a instrumentelor financiare derivate;
   
 • o decizie de echivalare temporară şi condiţionată, pentru o perioadă fixă, limitată la 24 de luni, care să asigure faptul că nu va exista nicio perturbare imediată a serviciilor depozitarilor centrali pentru operatorii din UE care recurg în prezent la operatori din Regatul Unit;
   
 • două regulamente delegate care facilitează novaţia, pentru o perioadă fixă, de 12 luni, a unor contracte derivate extrabursiere, prin care se transferă un contract al unei contrapărţi stabilite în Regatul Unit către o contraparte stabilită în UE-27.“

În domeniul transporturilor, avem două măsuri importante „care vor evita întreruperea totală a traficului aerian între UE şi Regatul Unit, în cazul unui scenariu no deal. Aceste măsuri vor asigura doar conectivitatea de bază şi nu vor reproduce în niciun fel avantajele semnificative pe care le conferă statutul de membru al cerului unic european. Măsurile sunt condiţionate de acordarea, de către Regatul Unit, a unor drepturi echivalente transportatorilor aerieni din UE, precum şi de asigurarea unor condiţii de concurenţă loială de către acesta 

- O propunere de regulament privind asigurarea temporară (pentru o perioadă de 12 luni) a furnizării anumitor servicii aeriene între Regatul Unit şi UE

- O propunere de regulament privind prelungirea temporară (pentru o perioadă de 9 luni) a valabilităţii anumitor licenţe de siguranţă a aviaţiei

Comisia a adoptat, de asemenea, o propunere de regulament care vizează să le permită operatorilor din Regatul Unit să transporte temporar (timp de nouă luni) mărfuri în UE, cu condiţia ca Regatul Unit să confere drepturi echivalente operatorilor de transport rutier din UE şi să respecte condiţiile de concurenţă loială“.

Vamă şi exportul de mărfuri

„În lipsa unui acord, toate actele legislative relevante ale UE privind importul şi exportul de mărfuri se vor aplica în cazul mărfurilor care circulă între UE şi Regatul Unit. Comisia a adoptat astăzi următoarele măsuri tehnice:

 • un regulament delegat pentru a include mările din jurul Regatului Unit în dispoziţiile privind termenele în care trebuie depuse declaraţiile sumare de intrare şi declaraţiile prealabile la ieşire, înainte de intrarea pe teritoriul vamal al Uniunii sau de părăsirea acestuia;

 • o propunere de regulament prin care Regatul Unit este inclus pe lista ţărilor pentru care autorizaţia generală de export al produselor cu dublă utilizare este valabilă pe întreg teritoriul UE.

Cu toate acestea, este esenţial ca statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a fi în măsură să aplice Codul vamal al Uniunii şi normele relevante privind impozitarea indirectă în ceea ce priveşte Regatul Unit.“

Politica UE în domeniul climei

„Comisia a adoptat astăzi următoarele acte în domeniul legislaţiei UE privind clima, pentru a se asigura că un scenariu no deal nu va afecta buna funcţionare şi integritatea de mediu a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii:

 • o decizie privind suspendarea temporară pentru Regatul Unit a alocării cu titlu gratuit a certificatelor de emisii, a licitării şi a schimbului de credite internaţionale începând cu 1 ianuarie 2019;

 • o decizie de punere în aplicare care permite o alocare adecvată a cotelor anuale pentru întreprinderile din Regatul Unit, în scopul asigurării accesului acestora la piaţa UE-27 (până la 31 decembrie 2020);

 • un regulament de punere în aplicare care să asigure faptul că în raportarea efectuată de întreprinderi se face distincţie între piaţa UE şi piaţa Regatului Unit, pentru a se permite o alocare corectă a cotelor în viitor.“

Dacă vi se pare complicat, atunci reveniţi la primul text pentru a avea viziunea generală asupra modificărilor fundamentale ce urmează să aibă lor şi primejdiilor imediate legate de lipsa unui Acord. Perspective pe care le au în vedere britanicii care anunţă că au şi ei scenariul pregătit pentru situaţii extreme, activând o forţă militară (unele surse vorbesc de 3500, altele de 10.000 de oameni, armată şi forţe speciale folosite de regulă în caz de atacuri teroriste) care să fie gata de intervenţie pentru a dubla efectivele la graniţe sau pentru a preveni tulburări sociale. Publicând însă şi o „Carte Albă“ asupra politicii de imigraţie, aşa cum era de aşteptat deosebit de restrictivă. Va exista de asemenea o prevedere tranzitorie pentru lucrătorii temporari, în baza căreia cetăţenii statelor UE şi lucrătorii cu orice nivel de calificare proveniţi din alte ţări cu „risc scăzut“ vor putea veni în Regatul Unit pentru o perioadă de cel mult 12 luni, chiar dacă nu au o ofertă de muncă. La expirarea perioadei de 12 luni, beneficiarii acestei scheme vor trebui să părăsească Regatul Unit timp de cel puţin încă 12 luni înainte de a putea primi o altă viză de lucrător temporar. Această prevedere privind lucrătorii temporari va fi revizuită în anul 2025

Să sperăm că, totuşi, riscurile fiind atât de mari, Parlamentul britanic va găsi o cale posibilă de adoptare a Acordului. UE nu va mai negocia nimic, iar termenul de graţie este 30 martie, adică exact peste 100 de zile...