În ultimii ani - se spune în documentul oferit presei - UE şi statele sale membre au fost tot mai frecvent expuse ameninţărilor hibride care constau în acţiuni ostile ce urmăresc destabilizarea unei regiuni sau a unui stat. Comisia Europeană şi Înaltul Reprezentant au adoptat astăzi un cadru comun de contracarare a ameninţărilor hibride şi de consolidare a rezilienţei UE, a statelor sale membre şi a ţărilor partenere, intensificând totodată cooperarea cu NATO în materie de contracarare a acestor ameninţări.

Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, a declarat:

 „În ultimii ani, mediul de securitate s-a schimbat în mod dramatic. Am asistat la creşterea ameninţărilor hibride la frontierele UE. S-a lansat apelul ferm ca UE să îşi adapteze şi să îşi amelioreze capacităţile în calitate de furnizor de securitate. Relaţia dintre securitatea internă şi cea externă trebuie să fie consolidată în continuare. Prin aceste noi propuneri, dorim să consolidăm capacitatea noastră de contracarare a ameninţărilor de natură hibridă. În acest demers, vom intensifica, de asemenea, cooperarea şi coordonarea cu NATO”.

Elżbieta Bieńkowska, comisarul pentru piaţa internă, industrie, antreprenoriat şi IMM­uri, a declarat:

„Trebuie ca UE să devină un furnizor de securitate în măsură să se adapteze, să anticipeze şi să reacţioneze la natura schimbătoare a ameninţărilor cu care ne confruntăm. Aceasta înseamnă că trebuie să consolidăm rezilienţa şi securitatea din interior concomitent cu întărirea capacităţii noastre de a contracara ameninţările externe emergente. În temeiul acestui cadru, acţionăm împreună pentru a contracara ameninţările hibride comune. Prezentăm propuneri concrete pentru ca Uniunea şi statele membre să îşi intensifice cooperarea în materie de securitate şi de apărare, să îmbunătăţească rezilienţa, să abordeze vulnerabilităţile strategice şi să pregătească un răspuns coordonat.”

Cadrul comun oferă o abordare cuprinzătoare pentru îmbunătăţirea răspunsului comun la provocările pe care ameninţările hibride le aduc statelor membre, cetăţenilor şi securităţii colective a Europei. Acesta reuneşte ansamblul actorilor, politicilor şi instrumentelor relevante în vederea contracarării şi atenuării impactului ameninţărilor hibride într-o manieră mai coordonată. Cadrul comun are la bază în particular Agenda europeană privind securitatea, pe care Comisia a adoptat-o în aprilie 2015, precum şi strategiile sectoriale, cum ar fi Strategia de securitate cibernetică a UE, Strategia europeană pentru securitate energetică şi Strategia Uniunii Europene în materie de securitate maritimă.

Cadrul comun reuneşte politicile existente şi propune douăzeci şi două de acţiuni operaţionale având scopul:

•    de sensibilizare, prin instituirea de mecanisme specializate pentru schimbul de informaţii între statele membre şi prin coordonarea acţiunilor UE în vederea comunicării strategice;

•    de consolidare a rezilienţei, prin abordarea sectoarelor potenţial strategice şi critice, precum securitatea cibernetică şi infrastructurile critice (energie, transporturi, spaţiu), prin protejarea sistemului financiar, a sănătăţii publice şi prin sprijinirea eforturilor de combatere a extremismului violent şi a radicalizării;

•    de prevenire, de răspuns la crize şi de restabilire, prin definirea unor proceduri eficiente de urmat, precum şi prin analizarea aplicabilităţii şi a implicaţiilor practice ale clauzei de solidaritate (articolul 222 din TFUE) şi ale clauzei de apărare reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din TUE] în cazul în care are loc un atac hibrid amplu şi grav;

•    de intensificare a cooperării între UE şi NATO, precum şi alte organizaţii partenere, ca parte a efortului comun de contracarare a ameninţărilor hibride, respectând principiile incluziunii şi autonomiei specifice procesului decizional al fiecărei organizaţii.

Cadrul este conceput astfel încât să constituie un temei solid care să sprijine statele membre în contracararea ameninţărilor hibride în mod colectiv, fiind sprijinit de o gamă largă de instrumente şi iniţiative ale UE şi folosind potenţialul deplin al tratatelor.

Ameninţările hibride desemnează combinaţia de activităţi în care metodele convenţionale şi cele neconvenţionale se întrepătrund frecvent şi care pot fi utilizate într-o manieră coordonată de către actorii statali şi nestatali, rămânând însă sub limita pragului de stare de război declarată oficial. Obiectivul urmărit nu este doar de a cauza un prejudiciu direct şi a exploata vulnerabilităţile, ci şi de a destabiliza societăţile şi a crea ambiguitate în vederea obstrucţionării procesului decizional.

Contracararea ameninţărilor hibride intră în mare parte în competenţa naţională, responsabilitatea principală revenind statelor membre. Cu toate acestea, cadrul comun pe care Comisia Europeană şi Înaltul Reprezentant, Mogherini, l-au prezentat astăzi are scopul de a sprijini statele membre ale UE şi pe partenerii lor în eforturile de contracarare a ameninţărilor hibride şi de a ameliora rezilienţa lor atunci când se confruntă cu aceste ameninţări, corelând instrumentele europene şi naţionale într-un mod mai eficace decât în trecut. De asemenea, multe dintre statele membre ale UE se confruntă cu ameninţări comune, care pot viza reţele sau infrastructuri transfrontaliere. Cadrul răspunde Orientărilor politice ale preşedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a subliniat faptul că trebuie „să depunem eforturi pentru ca Europa să fie mai puternică în materie de securitate şi de apărare”. De asemenea, cadrul dă curs invitaţiei Consiliului Afaceri Externe din 18 mai 2015, de a prezenta propuneri de acţiuni pentru contracararea ameninţărilor hibride.

Printre cele mai importante propuneri de acţiune comună europeană de răspuns la ameninţările războiului hibrid este invitaţia lansată Statelor Membre (cu sprijinul Comisiei Europene şi a Înaltului Reprezentant, de a lansa "o analiză a riscurilor hibride în scopul de a identifica principalele vulnerabilităţi existente...care pot să reprezinte ameninţări potenţiale la adresa structurilor şi infrastructurilor europene".

Foarte interesant, după modelul american, se anunţă constituirea unui centru de analiză comun pentru acest tip de ameninţări hibride, EU Hybrid Fusion Cell care va funcţiona în cadrul unei structuri deja existente, EU Intelligence and Situation Centre. Misiunea sa va fi de "a primi, analiza şi transmite tuturor membrilor informaţie clasificată şi din surse deschise, date legate în mod specific de indicatorii şi semnalele de alarmă privind ameninţările hibride".

Va fi organizat şi un „Centru de excelenţă pentru reacţia la ameninţările hibride" căruia-i revine sarcina "de a organiza cercetarea care să evalueze modul în care au fost aplicate strategiile războiului hibrid şi astfel să poată încuraja dezvoltarea unor noi concepte şi tehnologii în sectorul industrial european..contribuind la unificarea politicilor naţionale din UE, a doctrinelor şi conceptelor".

Esenţială, în contextul actual, este şi propunerea care vizează ajungerea la un „set de mijloace comune, inclusiv indicatori specifici, pentru a îmbunătăţi protecţia infrastructurilor critice", în paralel  cu "monitorizarea ameninţărilor emergente în sectorul transporturilor, cu adaptarea legislaţiei existente acolo unde este cazul". Cu un sub-capitol special în situaţia actuală (dar şi al apriţiei în foarte scurt timp a unui alt document-cadru intitulat Space Strategy and European Defence Action Plan ) dedicat protecţiei instalaţiilor aferente transportului aerian.

Ajungem astfel la capitolul care conţine propunerea esenţială: "Înaltul Reprezentant...împreună cu Comisia Europeană va propune proiecte privind adaptarea capacităţilor de apărare şi dezvoltarea relevanţei UE în domeniu, în mod specific pentru a răspunde ameninţărilor hibride la adresa unui stat membru sau a unui grup de state", formulare care trimite, măcar la acest stadiu incipient, la formularea celebră din Tratatul de la Washington privind apărarea coună. Interesant în condiţiile în care se evocă o viitoare foarte strânsă cooperare cu NATO...ceea ce se vede şi în sub-capitolele dedicate protecţiei împotriva ameninţărilor cibernetice şi prevenirii efectelor dezastruoase ale unui război cibernetic.

Documentul, pe care-l puteţi citi ataşat la acest articol, urmează să fie supus dezbaterii în Parlamentul European şi  aprobării finale a Consiliului European. Greu de imaginat că vor exista obiecţii. Problema crucială este dacă, măcar în acest moment, Statele Membre vor avea înţelepciunea şi voinţa politică de a se angaja în acest proces extrem de amplu, în fapt prima încercare de definire a unui statut comun al securităţii europene. Mai corect însă, ar trebui să spunem "securităţii şi supravieţuirii europene". Vom vedea...

  EU Coutering Hybrid Threats