Pentru a ne lămuri exact despre ce vorbim, iată un mesaj considerat de experţii serviciilor de informaţii drept esenţial tocmai pentru că el conţine toate ingredientele propagandei militante concepute de liderii religioşi care sunt la comanda ISIS. Este vorba despre o înregistrare audio cu Abu Mohamed Al-Adani, purtătorul de cuvânt al ISIS, difuzată de societatea media Al-Furşuan pe 26 ianuarie 2015.

Reînnoim apelul nostru adresat tuturor monoteiştilor din Europa şi din Occidentul necrdincios şi de peste tot altundeva să pornească la luptă împotriva cruciaţilor oriunde pe pâmânturile lor şi oriunde se găsesc aceştia. Vom condamna, în faţa lui Allah, pe orice musulman care are posibilitatea să verse fie şi o picătură din sângele unui cruciat şi nu face asta, fie cu o instalaţie explozivă, fie cu o maşină, o piatră sau chiar cu o lovitură de picior sau un pumn...Aţi văzut ceea ce a putut face doar unul singur dintre fraţii noştri în Canada, în parlamentul lor idolatru, ceea ce au făcut fraţii noştri din Franţa, Australia sau Belgia. Allah să le dovedească milă şi să-i răsplătească în numele Islamului. Cu voia lui Allah, ceea ce pregătim acum pentru voi va face să crească în mijlocul vostru frica, spiama şi insecuritatea. Ceea ce va veni, cu voia lui Allah, va fi încă şi mai dur şi mai amar. Încă n-aţi văzut încă nimic din ce pregătim pentru voi".

Din perspectiva logicii raţionaliste occidentale, este vorba doar despre un mesaj de ameninţare şi propagandă. Ca atât de multe altele de acest fel şi, în consecinţă, trebuie tratat ca atare.

Fals, pentru cei care cunosc mentalitatea creatorilor acelor mesaje. Fals, deoarece nu este vorba despre un simplu mesaj izolat ci, din nou, ca în cazul tuturor de acest gen, se transmite o profesie reală de credinţă care, la acest nivel de fundamentalism islamic, aduce în atenţie singura valoare reală care motivează acţiunea celor care se denumesc ei înşişi Quaedini (cei care se pregătesc se intre în Jihad): lipsa completă a valorii vieţii, alta decât cea trăită pentru împlinirea voinţei lui Allah: lupta împotriva cruciaţilor.

Scopul luptei? Reinstaurarea Califatului, cel care va reda drept-credincioşilor pământurile de odinioară, pământurile sfinte ale Islamului, teritorii peste care va domni Sharia, legea islamică pură şi dură, fără compromisuri şi singura garanţie pentru salvarea sufletelor şi intrarea în Paradisul promis.

Deci, pe un prim nivel, este vorba despre o problemă teritorială. Revenirea la această hartă:

Dar nu este vorba doar despre asta, căci, în acest caz, nu ne-am referi decât la o dimensiune a mesajului ISIS. Pe acest teritoriu al Califatului trebuie să apară o nouă formulă statală, cea dominată de Sharia, ceea ce înseamnă predominanţa totală şi controlul indiscutabil, al religiei şi formelor sale instituţionale asupra oricărui domeniu al vieţii sociale.

În acest caz, „cruciaţii” sunt de două ori duşmani. În primul rând că trăiesc în ţările ridicate odată împotriva  Islamului pentru cucerirea Ţării Sfinte. În al doilea rând pentru că, acum, provin din ţări unde, prin constituţie, religia a fost separată definitiv de statul devenit laic.

Şi atunci, loviturile exemplare trebuie întreptate asupra acestor ţinte. Iar Franţa este ţara de unde au plecat cruciadele, iar Vaticanul este cel care a făcut chemarea la lupta sfântă şi a binecuvântat cruciadele. Dar Franţa, pentru planificatorii propagandei Statului Islamic, mai are şi o valoare adăugată care o face o ţintă de predilecţie: este ţara unde, prin deciziile luate în perioada Revoluţiei Franceze, s-a oficializat laicizarea statului, adică cea mai mare impietate în termenii Sharia. Un stat laic în care libertatea, fraternitatea şi egalitatea au devenit principiile unei noi religii, atunci s-a amorsat marea mişcare de emancipare a femeii...tot atâtea păcate fundamentale în ochii fundamentaliştilor islamici şi, evident, motivaţii suficiente pentru a încerca dezmembrarea statelor respective cu ajutorul terorii. State ale necredincioşilor, deci posibil de a fi supuse oricăror represalii, cu garanţia că orice participant la Jihad va fi automat recunoscut ca martir al cauzei şi, în consecinţă, demni să intre direct în Paradisul unde sunt aşteptaţi de hurii.

Asta li se promite:

Vor sta sprijiniţi pe covoare dublate de brocart. Şi fructele celor două grădini vor sta la îndemână să fie culese. Pe care dintre binefacerile Stăpânului vostru le veţi nega? Vor fi acolo hurii cu priviri caste, nedeflorate de vreun om sau djin. (Surata 55- verset 54-57)...vor avea acolo soţii pure (Surata 2, veset 25)" .

Pentru tinerii educaţi în spiritul valorilor occidentale, toate astea par basme sau simple poveşti de adormit copiii. Reducând astfel problema, e uşor de înţeles de ce a fost dată atât de puţină atenţie suitei de mesaje islamiste dezvoltate de ani şi ani de zile, nu numai în spaţiul Orientului Apropiat, ci mai ales în centrele culturale din marile moschee din Europa şi SUA, cele care au servit drept foarte importantă poartă deschisă pentru instructorii profesionişti care s-au ocupat de „reconversia" tinerilor şi angajarea lor pe drumul Jihadului.

Pentru ei, promisiunile respective sunt absolut reale şi, dimpotrivă, lumea noastră, aceasta raţională şi laică, este de dispreţuit şi trebuie distrusă deoarece este purtătoare a semnelor Satanei. Acesta este mesajul transmis de propaganda fundamentalistă. A Islamului, în cazul de care ne ocupăm, dar şi al tuturor fanaticilor religiilor din întreaga lume.

Atacurile împotriva Franţei sau Italiei sunt expresiile unei credinţe a răzbunării care este de o intensitate cu care nu suntem obişnuiţi, pe care lumea noastră o respinge sau, pur şi simplu, alege s-o ignore, dar nu este cu atât mai puţin reală. Acestor tineri chiar nu le e frică de moarte, o privesc doar ca pe o binecuvântare deoarece Jihadul, li s-a spus, este calea directă înspre Allah căruia-i îndeplinesc voia supremă.

Vor ucide cu zâmbetul pe buze. Vor muri ca bine-credincioşi cu credinţa profundă că şi-au împlinit destinul. Credinţa aceasta absolută este arma cea mai puternică pe care mizează planificatorii militari ai ISIS şi nu armele sau centurile cu explozibil.

Iar problema acestei Europe a noastre este că ea, noi cu toţii, ne-am trezit târziu şi doar aceste circumstanţe extreme de acum, pentru a înţelege că, odinioară la marginile spaţiului nostru, dar, de decenii, chiar în interiorul său, s-a născut o formulă ofensivă care vizează înseşi bazele de susţinere ale civilizaţiei creştine, cea a „cruciaţilor". Lista de ţinte este o consecinţă rezultată din acest tip de contra-construcţie europeană, logică, foarte bine gândită şi organizată, cu obiective strategice clare şi cu o tactică foarte bine pusă la punct a terorii.

Dacă vreţi să ştiţi cum gândesc cu adevărat aceşti tineri, iată (în măsura în care vă ţin nervii) mesajul postat online pe MEMRI TV, în martie 2014, de Abdelhamid Abaaoud, alias Abu Omar Al-Belgiki, coordonatorul recentelor atacuri din Paris, atunci pe frontul jihadist din Siria.

Abdelhamid Abaaoud, cerveau présumé des attentats de Paris.

Încercaţi, totuşi, să urmăriţi această filmare realizată chiar de protagonist, în tranşee... poate veţi înţelege dimensiunea reală a primejdiei şi veţi realiza cât de aproape poate fi explozia lumii în care trăim, provocată de fanatismul pur, dur şi liniştit al unor oameni pentru care noi suntem duşmanul absolut şi care trebuie distrus cu orice preţ. Duşmanul pe care-l reprezintă lumea creştină, lumea occidentului criminal precum şi toţi cei care locuiesc în oraşele-simbol ale pierzaniei şi păcatului: Paris, Roma, Washington....găsiţi lista exactă este pe orice site islamist de propagandă jihadistă. Iată o hartă a ţintelor ISIS:


Reacţia Europei se construieşte însă acum şi, din informaţiile pe care le am, va lua ca model pe cea americană de după atentatele din 11 septembrie, adică o trecere la un regim de securitate fără precedent în faţa unei ameninţări care este în continuă dezvoltare.