Ce inseamnă acest lucru? Conform comunicatului EBU, am fost excluşi de la Eurovision şi pierdem orice drept de acces la serviciile asigurate de EBU membrilor săi, în domeniul ştirilor şi al evenimentelor sportive, ca şi în cel al expertizei legale, tehnice, de cercetare şi de lobby.

Decizia EBU a fost luată ca urmare a lipsei oricărei reacţii din partea României. Iată ce scrie Directorul General EBU, Ingrid Deltenre:

„Suntem dezamăgiţi că toate eforturile noastre de a rezolva această chestiune nu au primit niciun răspuns de la guvernul României. În săptămânile din urmă EBU a luat act de sugestia Ministerului de Finanţe că TVR poate intra în insolvenţă, ceea ce va determina o  profundă restructurare a staţiei de televiziune. EBU este o asociaţie non-profit, care reprezintă 73 de televiziuni publice din 56 de ţări. Datoria îndelungată a TVR pune în pericol stabilitatea financiară a EBU.“

În comunicatul postat pe site-ul propriu, asociaṭia europeană consideră că statul român este legalmente obligat să garanteze datoria TVR, care datează din ianuarie 2007. În ciuda eforturilor pe care organismul cu sediul la Geneva le-a făcut din 2010 încoace, pentru restructurarea datoriei şi elaborarea unui plan de eşalonare la plată, nu s-a obţinut niciun rezultat. Doar în ultimul an, EBU a scris guvernului României de patru ori, ultima scrisoare adresată dnei ministru de Finanţe Anca Dragu purtând data de 15 aprilie. Nu a primit niciun răspuns la niciunul dintre mesaje, iar termenul limită de plată a 10 milioane de franci francezi, 20 aprilie, ora 21 – a trecut tot fără răspuns.

În ultimii ani EBU a solicitat în repetate rânduri implementarea unui model de finanṭare sustenabil a TVR ṣi a participat la mai multe întâlniri cu înalṭi reprezentanṭi ai statului, inclusiv cu consilierul Preṣedintelui, ministrul de Finanṭe şi ministrul Culturii. În cursul acestor întrevederi, continuă comunicatul, EBU a promovat cu insistenṭă principiul unui serviciu public de televiziune independent în România, care să asigure pluralismul şi să contribuie la informarea cetăṭenilor şi la coeziunea ţării.

În 411 cuvinte (în engleză), EBU anunṭă că nu mai acceptă minciuna de la Bucureṣti. 

Cu o datorie rostogolită de nouă ani încoace, televiziunea publică părăseṣte astfel eşalonul european al televiziunilor publice. Dincolo de ruşinea faptului în sine, efectele vor fi dramatice, fiindcă aceasta înseamnă interzicerea accesului la un conţinut audiovizual variat, de la programe şi coproducṭii culturale la ştiri şi transmisii sportive exclusive, care era asigurat în baza contribuṭiei ca membru EBU.  Înseamnă neparticiparea la alcătuirea unei politici europene a audiovizualului şi relegarea noastră într-o zonă periferică. Sigur, privită din alt unghi, înseamnă şi un câṣtig, căci conducătorii vremelnici ai TVR nu se vor mai putea plimba una, două, la întruniri EBU, de efectul cărora nu vor fi beneficiat democratic realizatorii de valoare, ci clienṭii conducerilor respective.

Lipsită ṣi de susṭinerea elitei europene a audiovizulului, instituṭiei din Calea Dorobanṭilor nu îi mai rămâne decât să aṣtepte trecerea Sfintelor Sărbători de Paṣte, când, ambetat de apropierea alegerilor locale, Parlamentul va negocia (poate) numirea unui preṣedinte al TVR. Asta dacă însuṣi Consiliul de administraṭie al TVR va fi capabil până atunci să se oprească asupra unui nume, dintre cei treisprezece înṭelepṭi. Ṣi dacă până la alegerile politice, pe rând, câte un membru al consiliului va lipsi (motivat, desigur, ca ṣi până acum), făcând astfel imposibilă numirea?

Va continua starea actuală de fapt: filmările, cu excepṭia ṣtirilor, sunt îngheṭate, benzină nu mai este, iar directorilor le-au expirat interimatele, astfel încât, presupun, orice semnătură pe un document oficial este lovită de nulitate.

Oricare preṣedinte va fi ales va avea de urcat Everestul. Ṣi nu ṣtiu dacă va izbândi în lupta subterană cu grupul de la Monaco (acum am aflat din presă cine sunt cei despre ale căror manevre scriam de acum trei ani) ṣi în cea internă, cu restructurarea profundă. Dar un prim gest de onestitate, legat de împrejurarea excluderii din EBU, ar fi ca noua conducere colectivă a TVR să facă plângere penală, pentru a identifica vinovaṭii pentru deturnare de fonduri. Căci, dacă banii pentru plata cotizaṭiei EBU, asiguraṭi de guvernul Romaniei, au intrat sistematic în buzunarul TVR, faptul că ei nu au mai ajuns în conturile organismului european este un subiect de cercetare pentru instituṭiile îndrituite să afle adevărul. Legea permite oricărui cetăṭean, cu atât mai mult organizaṭiilor (sindicate, consilii etc.) să aleagă această cale, pentru identificarea vinovaṭilor.

Până acum a rezistat TVR, cu toate bunurile ei proprii sau aflate în administrare, vreme de 26 de ani, într-un climat în care avuṭia ṭării a fost prăduită bucată cu bucată.

Sper că nu i-a venit rândul şi ei. Sau poate mă înşel?

Va fi oare şi ea inclusă în paradigma: statul e un prost gospodar, nu-i trebuie nici instrumente de reglementare a pieţei, nici comunicare, nici bănci, nici cercetare... Nu-i trebuie nimic, nici măcar un spaţiu public activ. Îi trebuie doar linişte. Profundă, ca să se odihnească în pace!

P.S.  A propos, unul din cei care ar trebui întrebat de ce s-a ajuns aici cu datoria către EBU, dar ṣi către finanṭele statului, este tocmai cel pe care adevărul.ro îl postează alături, adică dl. Stelian Tănase.