Într-un comunicat de presă, CNA oferă un răspuns public şi unic celor aprox. 2000 de reclamanţi, prin care îi înştiinţează că nunta respectivă nu a putut face obiectul vreunei sancţiuni. Răspunsul legal şi individual al instituţiei către petiţionari nu a putut fi îndeplinit, deoarece instituţia nu are capacitatea administrativă de a răspunde fiecărui petiţionar în parte. Oricum, el este acelaşi pentru toţi petiţionarii. 

Mai întâi, aflăm că ProTV ar fi putut lua o amendă în cuantum de 10.000 de lei, pentru încălcarea unor prevederi referitoare la protecţia minorilor, dar NU a luat-o deoarece amenda nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată (adică în prezenţa a cel puţin 8 membri şi cu votul a cel puţin 6 membri,  conform  Art. 15 alin. (1) din Legea audiovizualului). N-am înţeles însă motivul concret: membrii CNA n-au fost prezenţi la şedinţă sau, fiind deja prezenţi, nu au votat.  Dar ce mai contează...probabil protecţia minorilor e o chestie la fel de minoră când e vorba de o miză atât de majoră, precum cea a căsătoriilor LGBT.

Apoi,  tot conform CNA,  difuzarea căsătoriei gay de către ProTV s-a făcut respectând toată legislaţia din domeniu. Argumentele invocate au fost următoarele:

1. CNA are ca obligaţie stabilită prin Legea audiovizualului pe cea privind respectarea  principiului nondiscriminării pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie în cadrul programelor audiovizuale.

2. În domeniul audiovizualului în toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene sunt aplicabile dispoziţiile Directivei Serviciilor Media Audiovizuale care,  la art. 9, alin.c), pct. (ii) stipulează angajamentul statelor membre de a nu include şi de a nu promova orice discriminare bazată pe sex, origine rasială sau etnică, naţionalitate, religie sau credinţă, handicap sau orientare sexual, în cadrul comunicărilor comerciale audiovizuale. Totodată, la art. 3 alin. 1) al Directivei se arată că statele membre garantează libera recepţionare şi nu restricţionează retransmisia serviciilor mass-media audiovizuale pe propriul teritoriu din alte state membre din motive care se încadrează în domeniile reglementate de prezenta directivă. În aceste condiţii, formatul din România construit pe tiparul celui din Marea Britanie nu poate fi restricţionat de la difuzare pe criteriul orientării sexuale în cazul unui cuplu aflat în concurs.

3. Art. 40 din Legea audiovizualului precizează că este interzisă difuzarea de programe care conţin orice formă de incitare la ură pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex sau orientare sexuală., iar art.47, alin. 2 din Codul audiovizualului prevede că este interzisă în programele audiovizuale orice discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.Menţionăm, de asemenea, că dreptul la liberă exprimare este protejat de art. 10 alin. (1) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Prin urmare,  constat câteva chestiuni ce decurg logic din comunicatul CNA:

1. Dacă ProTv ar fi ales să nu difuzeze căsătoria respectivă,  aceasta ar fi constituit discriminare la adresa minorităţii LGBT, mai mult, motiv de incitare la ură contra acesteia. Însă despre atacurile şi jignirile la adresa BOR din emisiune, CNA n-a spus nimic.

2. Legsilaţia românească din Codul Familiei este facultativă pentru CNA, în privinţa definirii familiei,  câtă vreme libertatea de exprimare garanetază dreptul la a considera actualmente că în România familia poate fi alcătuită oricum, chiar şi din cupluri aparţinând LGBT.

3. CNA consideră că discriminarea face referire şi la drepturi inexistente, din moment ce, în prezent,  cuplurile LGBT nu au dreptul legal de a înfiinţa o familie.

4. Legislaţia românească audiovizuală nu face nici cât o ceapă degerată în faţa programelor europene. Asta o ştiam mai de mult,  dar noutatea constă în faptul că fenomenul este valabil şi în cazul formatului construit în baza unui format din Marea Britanie, chiar dacă emsiunea este produsă şi distribuită în România. Interesantă piruetă de jurisprudenţă: este suficient să faci un format pe tiparul altui format,  care a fundamentat emisiuni difuzată în SUA, Canada, Franţa sau Finlanda, pentru a putea să difuzezi orice doreşti, indiferent de prevederile audiovizualului românesc. Dacă afla asta, Dan Diaconescu nici nu mai trebuia să se chinuie să emită din Italia. Era suficient să facă apel la fraţii cei mari  din audiovizual, să-i împrumute un format.

În acest fel,  CNA a luat-o mult înaintea Constituţiei, Parlamentului şi Codului Familiei, legalizând, cel puţin în audiovizualul românesc,  căsătoriile LGBT.

Să fie oare acesta preţul suspendării reclamelor RMGC?