Unele dintre instituţiile publice de învăţământ superior, sau postliceal, folosesc printre modalităţile de examinare a candidatelor/candidaţilor (şi) luarea în calcul a mediilor generale obţinute în timpul anilor de liceu. Doar că, deşi nelegal, aceste medii au fost calculate şi prin adăugarea mediei la disciplina facultativă, confesională, Religie. Luarea în calculul mediei generale a mediei obţinute la disciplina Religie – de cele mai multe ori formală şi maximală - avantajează elevii care au urmat această disciplină.

Situaţia de discriminare prin luarea în calcul a notei de la Religie a fost confirmată ca atare de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Ilegalitatea procedurii este astăzi un fapt. Ca urmare, am solicitat Consiliului Naţional al Rectorilor şi rectorilor celor 54 de universităţi publice din România (47 civile şi 7 militare), în numele Asociaţiei Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă (Asociaţia), să dispună ca facultăţile care examinează candidaţii/candidatele pentru admiterea la studii de licenţă să calculeze mediile generale (când o fac) fără luarea în considerare a notelor la Religie.

În anul 2017, Asociaţia s-a adresat, prin două petiţii, Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) reclamând discriminarea la care sunt supuşi elevii din şcolile din România care nu au urmat cursurile disciplinei Religie. Într-unul dintre demersuri, Asociaţia a susţinut o acţiune în sprijinul mamei unui copil care reclama discriminarea băiatului întrucât şcoala unde învăţa nu i-a acordat premiul I. El obţinuse o medie generală mai mare decât a celui care primise premiul, dar căruia i se adăugase şi media obţinută la Religie, disciplină la orele căreia primul copil nu participase.

În petiţiile adresate CNCD, Asociaţia a invocat şi discriminarea elevilor/elevelor care nu au ales să studieze Religia la examenele pe care le-ar susţine pentru admiterea la facultate, în cadrul facultăţilor care au drept criteriu de selecţie (şi) media generală obţinută de elevi în timpul studiilor liceale.

Prin Decizia 632/2017 şi prin Decizia 212/2018, CNCD s-a pronunţat cu privire la faptele şi la aspectele sesizate. A admis solicitările Asociaţiei şi a mamei copilului şi a decis că „se întrunesc elementele constitutive ale unei fapte de discriminare”. Pentru a decide astfel, în motivarea hotărârilor, CNCD a apreciat, printre altele, că pentru a nu mai exista o diferenţă de tratament între elevii care doresc să înveţe o materie care nu este obligatorie şi elevii care nu doresc, „notarea elevilor care au ales să studieze materia facultativă Religie trebuie făcută în aşa fel încât să nu mărească media generală a celui care o frecventează şi să afecteze media generală a celui care nu o frecventează”. Şi: „nu trebuie afectată în niciun fel media generală/finală a oricărui elev din sistemul de învăţământul de stat”.

Deciziile CNCD nu au fost contestate -- nici de şcoala împotriva căreia a fost formulată petiţia mamei copilului şi a Asociaţiei, nici de Ministerul Educaţiei, împotriva căruia a fost formulată cealaltă petiţie a Asociaţiei. Astfel, deciziile au devenit definitive şi executorii, prin efectul legii.

Ca urmare a celor două hotărâri ale CNCD luarea în calculul mediei generale, pentru admiterea la facultate, a mediei obţinute la disciplina Religie de elevii/elevele care au urmat cursurile acestei materii, este discriminatorie şi deci nelegală. Elevii şi părinţii lor pot depune contestaţii în faţa instanţelor de judecată şi pot solicita daune morale. Asociaţia Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă anunţă public că va sprijini – inclusiv în faţa instanţelor de judecată -- persoanele care se vor afla în situaţia discriminatorie descrisă,

Faptul că, până la această dată, Ministerul Educaţiei nu a depus diligenţele pentru eliminarea situaţiei discriminatorii nu înlătură inegalitatea sancţionată de CNCD, ba din contră, face ca aceasta să fie perpetuată şi în cazurile la care am făcut referire.