Într-un top la nivel internaţional redat tot de cei de la UniRank, Universitatea Sipiru Haret se clasează pe locul 3903. 

Acest clasament al celor de la UniRank a ţinut cont de mai multe criterii cum ar fi acreditarea facultăţilor, existenţa în oferta educaţională de cel puţin patru ani a programelor de licenţă şi master, oferirea unor cursuri în format cu frecvenţă sau la distanţă.

Obiectivul acestui clasament a fost de a genera un top al universităţilor de vârf din România pe baza unor informaţii colectate nu direct de la instituţii, ci din surse independente.

Pe pagina Universităţii Spiru Haret pe site-ul clasamentului UniRank sunt furnizate date despre istoria insituţiei, acreditare, afilieri, structura academică.

Universitatea Spiru Haret funcţionează din anul 1991 fiind recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale prin acreditarea acordată de Agentia Româna de Asigurare a Calităţii în Învatamântul Superior şi Agenţia Europeană de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. Instituţia a fost înfiinţată şi acreditată prin Legea nr. 443 din 5 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 491/9 iulie 2002, care certifică faptul că Universitatea Spiru Haret, acreditată, este „instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ”.

”Un rol deosebit în succesul nostru îl are sinergia valorilor educaţionale, ştiinţifice şi culturale cu mediul antreprenorial naţional şi internaţional, pentru a asigura studenţilor noştri o pregătire relevantă pentru momentul în care vor face tranziţia între mediul academic şi cel profesional. Obiectivul nostru este să contribuim activ la  dezvoltarea personală a absolvenţilor, la formarea de lideri în domeniile în ascensiune de pe piaţa muncii, într-o lume aflată în permanentă schimbare”, afirmă Rectorul Universităţii, conf.univ.dr. Aurelian A. Bondrea.

În anul universitar 2018 – 2019, universitatea are acreditate 44 de programe de licenţă şi 34 de programe de masterat în cele 14 facultăţi din 5 centre universitare din ţară: Bucureşti, Constanţa, Braşov, Craiova şi Câmpulung. 

Universitatea Spiru Haret menţine legătura cu studenţii, absolvenţii, dar şi cu cei interesaţi de proiectele în care instituţia este angrenată prin intermediul site-ului www.spiruharet.ro sau a paginii de facebook: facebook.com/Universitatea.Spiru.Haret/.