Uau! Când am auzit informaţia, n-am crezut că o instituţie de învăţământ de stat din România are indecenţa de a-şi trimite propriii studenţi, numiţi de Legea Educaţiei "beneficiari ai actului educaţional", în judecată. Iniţial am crezut că este un simplu zvon menit să îi intimideze pe membrii L.S. Iaşi, care au avut numeroase demersuri în interesul studenţilor ieşeni.

Am fost convins că isprava conducerii Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi e reală abia după ce am intrat pe Portalul instanţelor de judecată şi am găsit dosarul: nr. 43449/245/2014, înregistrat la Judecătoria Iaşi, în data de 16.12.2014. Reclamantul - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", iar pârâtul - Asociaţia Liga Studenţilor din Universitate. Asta e o premieră tristă care nu trebuie trecută cu vederea, ci adusă atât în atenţia opiniei publice, cât şi pe masa autorităţilor. Dreptul la asociere este garantat de Constituţia României, iar dreptul studenţilor de a se organiza în structuri reprezentative este stipulat de Legea Educaţiei nr. 1/2011.

Conducerea UAIC susţine că LS Iaşi "nu este recunoscută legal" şi că "foloseşte simboluri neadecvate" (Sfântul Gheorghe). Astea sunt două dintre argumentele de la dosar şi, pe lângă faptul că sunt total anapoda, ele sunt însoţite de cireaşa de pe tort: o obligare a reprezentanţilor studenţilor de a repara prejudiciul. Care prejudiciu, urmează să aflăm.


De ce sunt anapoda argumentele conducerii instituţiei?

Liga Studenţilor din UAIC este recunoscută atât legal, cât şi informal, de către studenţi. În primul rând, asociaţia este înregistrată legal, are statut juridic, iar numele a fost aprobat de Ministerul Justiţiei. Cât despre reprezentativitatea acestei organizaţii, pusă sub semnul întrebării nu doar de conducerea Universităţii, ci, din păcate, şi de asociaţiile studenţeşti care nu mişcă-n front şi sunt un fel de sateliţi ai cadrelor didactice sau, mai rău, ai partidelor politice, am văzut că LS Iaşi a strâns anul trecut circa 2.700 de semnături de susţinere din rândul studenţilor Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Partea cea mai amuzantă e că cei de la LS Iaşi au început să nu mai fie recunoscuţi de către conducerea Universităţii de când membrii organizaţiei au început să fie vocali şi să pună sub semnul întrebării deciziile conducerii.

Membrii LS Iaşi au iniţiat în 2014 numeroase cereri şi sesizări către conducerea Universităţii pentru rezolvarea unor probleme ce privesc studenţii, precum: statutul studentului, reducerea tarifelor de cazare, eliminarea noilor taxe şi transparenţa în luarea deciziilor la nivel de universitate. Observând că adresele, cererile şi plângerile lor nu au niciun efect, la sfârşitul anului trecut membrii LS Iaşi au organizat o serie de proteste şi au acţionat în contencios administrativ UAIC Iaşi pentru actualul regulament ce priveşte studiile universitare de licenţă, document prin intermediul căruia au fost introduse taxe noi pentru studenţi.

Capul neplecat al LS Iaşi, sabia conducerii UAIC îl taie

Silvian-Emanuel Man, preşedinte al Ligii Studenţilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (prescurtat LS IAŞI):
Conducerea universităţii a fost deranjată de faptul că am constatat o serie de încălcări ale Legii Educaţiei Naţionale, ale Statutului Studentului, ale regulamentelor interne, ale metodologiei de asigurare a calităţii de la ARACIS precum şi ale standardelor procesului Bologna. Ni s-a răspuns sec că nicio acţiune a lor nu încalcă legea dacă nu s-a sesizat vreo instanţă. La negocierile avute după protestul din 3 decembrie, ne-au spus că nu avem dreptul să solicităm informaţii în baza Legii 544/2001 pentru că „nu ne recunosc”, deşi în baza acestei legi absolut oricine poate cere orice (cu excepţia secretelor de stat) de la o instituţie publică. Mai mult, nu există nicio formă legală prin care o autoritate publică „să aibă dreptul” de a alege reprezentanţii societăţii civile care-i convin. S-au simţit ameninţaţi de faptul că am reuşit să strângem peste 2700 de semnături în două petiţii, că am organizat cele mai mari greve japoneze dintr-o universitate românească, că am depus două plângeri prealabile în baza legii contenciosului administrativ şi pentru că am sesizat Ministerul Educaţiei Naţionale. Ei doresc să menţină un status quo în care organizaţiile studenţeşti care se ocupă exclusiv de proiecte în facultăţile lor şi de petreceri, fără să aibă vreun drept de reprezentare a studenţilor, acesta din urmă revenind doar studenţilor senatori. Astfel, conducerea doreşte să legitimeze o mişcare studenţească docilă, care răspunde la ordin. Ne-au dat în judecată ca să-i intimideze mai ales pe studenţi şi să-i determine să nu ne mai susţină. Au întocmit liste cu studenţii care ne-au susţinut şi îi cheamă, pe facultăţi, „la raport” şi le cere să se dezică de noi. Membrii ligii sunt căutaţi prin facultăţi şi se fac liste ca la Securitate, solicitându-le şefilor de an să-şi „toarne” colegii!

Aţi înţeles, da? Dacă mergi pe burtă şi îţi vezi de organizat baluri, lăudat profesori, zâmbit frumos, postat ecusoane, plimbări, pozat în marele tânăr lider şi taci ca un student reprezentant care merită aruncat în tomberon de colegi, ai toate şansele să fii adorat de conducerea Universităţii din Iaşi. Ba mai mult, poate termini anul şi cu note mari, asta aşa, ca recunoaştere a faptului că ai fost băiat bun şi n-ai pus mâna pe vreo cerere, plângere sau solicitare pe Legea 544/2001.

Cam aşa stă treaba. Conducerea universităţii a fost deranjată de faptul că membrii LS Iaşi sunt vocali şi că, faţă de multe alte asociaţii din Iaşi şi nu numai, au curajul de a cere drepturi în numele tuturor studenţilor. Mie, unul, mi se pare scandaloasă decizia conducerii Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" de a acţiona în judecată o organizaţie studenţească.

Această acţiune în instanţă bagă frica în studenţii care pe viitor vor dori să îşi reprezinte cu adevărat colegii, aşa cum fac cei de la Liga Studenţilor din U.A.I.C Iaşi, pe care îi felicit pe această cale. Mi-ar plăcea să existe mai multe asociaţii şi mai mulţi reprezentanţi ai studenţilor care spun pas oportunismului şi luptă pentru drepturile studenţilor din România. Din păcate, organizaţiile studenţeşti care îşi iau rolul în serios sunt puţine la număr. Trebuie făcut ceva în acest sens, iar presiunile de genul celor brevetate de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi trebuie înfruntate în spaţiul public. Tocmai din acest motiv am scris.

În perioada 14-16 ianuarie, UAIC va fi vizitată de o comisie din partea ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior) pentru reconfirmarea acreditării. Aştept cu nerăbdare poziţia studenţilor care fac parte din acea comisie, studenţi care de altfel activează în marile şi oportuniste, aş adăuga eu, chiar la nivel politic, federaţii studenţeşti.

Înrebare de baraj: câte drepturi constituţionale încalcă UAIC Iaşi?