Întocmit de ANOSR (Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România), raportul arată că marea majoritate a universităţilor nu fac publice anumite documente, informaţii sau hotărâri ale structurilor de conducere (senatul universitar, consiliile facultăţilor, şedinţe ale departamentelor), iar acolo unde se întâmplă acest lucru, informaţiile sunt de cele mai multe ori ascuse sau greu de înţeles, îngreunând accesul oricui la acestea. Astfel, noi, studenţii, suntem condamnaţi să cerem aceste informaţii elementare de la secretariat, unde ne lovim de alte probleme: program scurt, cozi interminabile, secretare deloc "user-friendly" etc.

Conform topului, cele mai transparente universităţi de stat din România sunt Universitatea Politehnică din Timişoara şi Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca (la egalitate de puncte). Acum nu vă gândiţi că sunt perfecte! Au obţinut doar 94 de puncte dintr-un total posibil de 125. Nici ele nu publică pe site procesele verbale sau înregistrările şedinţelor structurilor de conducere şi rezultatele evaluărilor cadrelor didactice de către studenţi pentru fiecare profesor în parte. Cele două campioane sunt urmate de UMF Târgu Mureş, Universitatea din Craiova, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava.

La coada clasamentului se află Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti (unde, ca fapt divers, nu există o asociaţie studenţească nici măcar de formă) şi, culmea ironiei, Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" din Bucureşti (doar 5 puncte). Cred că discuţia privind regimul special al acesteia din urmă e irelevantă. Vlad Cherecheş, vicepreşedinte ANOSR şi cel care a prezentat azi studiul la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, precizează că multe documentele ce ţin strict de partea academică sau administrativă nu au de ce să fie secrete. Pot să le publice fără nicio problemă. Nu le cere nimeni să publice "secretele" militare.


Câteva aspecte care cred că sunt importante în acest raport:

 • 23 de universităţi nu au nicio informaţie pe site despre achiziţiile publice; Majoritatea universităţilor publică pe site doar cererile de oferte, fără a mai anunţa şi cui i-a fost încredinţată achiziţia, astfel transparenţa utilizării fondurilor fiind profund viciată;
 • 6 universităţi nu publică pe site nicio informaţie despre angajări sau concursurile pentru posturile vacante - lucru care poate atrage invalidarea acelor concursuri;
 • Mai mult de trei sferturi dintre universităţi publică pe site anunţuri legate de granturi sau mobilităţi pentru studenţi, iar acestea sunt afişate pe site din timp util pentru ca studenţii să poată aplica;
 • O treime dintre universităţi au publicat pe site declaraţiile de avere şi de interese ale tuturor persoanelor care ocupă funcţii de conducere, actualizate la zi. Restul, fie deloc, fie în urmă cu mult timp, fie doar pentru rectori;
 • Doar 7 universităţi au publicat pe site toate informaţiile necesare la capitolul etică;
 • Deşi au trecut mai mult de 3 ani de la adoptarea Ordinului nr. 3666 din martie 2012 care aproba Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului şi obliga universităţile ca în termen de 60 de zile să adopte un astfel de Cod propriu, în prezent o treime dintre universităţile din stat din România nu au acest document publicat pe site.
 • Mai mult de trei sferturi dintre universităţile de stat din România publică pe site-ul propriu lista cu toatetaxelepercepute. (Când interesul poartă fesul...)
 • Aproape jumătate dintre universităţile de stat din România nu publică pe site-ul propriu hotărârile pe care le iau structurile lor de conducere (Senatul universitar şi Consiliul de Administraţie).
 • Nicio universitate de stat nu publică pe site-ul propriu procesele verbale sau înregistrările şedinţelor structurilor de conducere (exceptând Universitatea din Piteşi, care face asta parţial)
 • Nicio universitate nu publică aceste rezultate individual, pentru fiecare cadru didactic în parte. Astfel, o mare parte dintre studenţii din România nu au nicio cunoştinţă despre rezultatele şi efectele evaluărilor pe care ei le fac.


Topul transparenţei universităţilor de stat din România
(total de puncte: maxim 125)

1. Universitatea Politehnica Timişoara 94
2. Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca 94
3. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş 93
4. Universitatea din Craiova 91
5. Universitatea de Vest din Timişoara 90
6. Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava 88
7. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi 86
8. Universitatea din Oradea 84
9. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 83
10. Universitatea „Transilvania" din Braşov 81
11. Universitatea „Valahia" din Târgovişte 79
12. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa" din Iaşi 76
13. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 76
14. Universitatea „Eftimie Murgu" din Reşiţa 75
15. Universitatea Maritimă din Constanţa 75
16. Universitatea din Bucureşti 75
17. Universitatea „Ovidius" din Constanţa 74
18. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad"
din Iaşi 73
19. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu" din Cluj - Napoca 73
20. Academia de Studii Economice din Bucureşti 72
21. Universitatea din Petroşani 71
22. Academia de Muzică „Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca 70
23. Universitatea „Petrol-Gaze" din Ploieşti 69
24. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I" din Bucureşti 67
25. Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca 67
26. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş" din Timişoara 67
27. Universitatea „Constantin Brâncuşi" Tîrgu Jiu 66
28. Universitatea „Petru Maior" din Târgu Mureş 65
29. Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu 64
30. Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 64
31. Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi 64
32. Universitate de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" Bucureşti 63
33. Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad 62
34. Academia Navală „Mircea cel Bătrân" din Constanţa 61
35. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I
al României” din Timişoara 61
36. Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti 59
37. Academia Tehnică Militară din Bucureşti 57
38. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iaşi 57
39. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova 56
40. Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu" din Bucureşti 55
41. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti 54
42. Universitatea Politehnica din Bucureşti 54
43. Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău 52
44. Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă" din Braşov 49
45. Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş 47
46. Universitatea din Piteşti 47
47. Universitatea de Arte „George Enescu" din Iaşi 45
48. Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „Ion Luca Caragiale"
din Bucureşti 44
49. Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti 43
50. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" din Sibiu 41
51. Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti 39
52. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti 38
53. Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 35
54. Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti 22
55. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul" din Bucureşti 5
 

 

Analiza priveşte toate cele 55 de universităţi de stat din România şi este alcătuită pe baza celor 14 indicatori de transparenţă: 

 • 1. Date de contact
 • 2. Anunţuri pentru licitaţii şi achiziţii publice
 • 3. Anunţuri pentru angajări şi scoaterea la concurs a posturilor vacante
 • 4. Anunţuri despre programe de mobilităţi pentru studenţi
 • 5. Declaraţii de avere şi de interese
 • 6. Rapoarte de activitate anuale
 • 7. Detalii despre Comisia de etică şi funcţionarea acesteia
 • 8. Organigrama şi contactele angajaţilor universităţii
 • 9. Existenţa Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului(Statutul Studentului)
 • 10. Lista cu taxele percepute de universitate
 • 11. Carta universitară
 • 12. Hotărârile structurilor de conducere (Senat universitar, Consiliu de
 • Administraţie)
 • 13. Procesele verbale ale şedinţelor structurilor de conducere
 • 14. Rezultatele evaluărilor cadrelor didactice de către studenţi

 

Topul de faţă este un prim demers al Coaliţiei pentru Universităţi Curate, un grup de lucru format din organizaţii precum SAR (Societatea Academică Română), ANOSR, sindicatul Alma Mater, LSRS, CPE. GRAUR, CJI etc. Până în 2017, proiectul "Schimbarea mediului universitar prin implicarea studenţilor şi schimbul de bune practici" promite să ne ajute la identificarea problemelor din universităţi, la găsirea de soluţii şi, partea mea favorită, la demascarea neregulilor găsite. Dacă voi avea ocazia, mă voi implica şi eu în proiect, mai ales pe partea de identificare a problemelor şi de promovare a demersurilor.