Noua strategie 2014-2020 pentru cercetare, proiect de 3,5 milioane de lei

Noua strategie 2014-2020 pentru cercetare, proiect de 3,5 milioane de lei

Cercetarea ar trebui să aibă alocate 2% din PIB-ul României, până în 2020

România va avea în octombrie 2013 o nouă strategie de cercetare, dezvoltare şi inovare, valabilă pentru perioada 2014-2020, în cadrul unui proiect demarat în ianuarie, în valoare de 3,5 milioane de lei, coordonat de un consorţiu de peste 150 de instituţii din domeniul universitar.

Ştiri pe aceeaşi temă

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării – UEFISCDI, împreună cu un consorţiu format din aproape 150 de parteneri şi asociaţi, a demarat proiectul „Elaborarea Strategiei Naţionale în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării pentru perioada 2014-2020”, în cadrul unui contract în valoare de 3,5 milioane de lei, pe 10 luni, intrat în vigoare în ianuarie 2013.

”România are nevoie de o strategie pe termen mediu şi lung pentru dezvoltare prin cercetare şi inovare”, susţin reprezentanţii consorţiului într-un comunicat de presă.

În prezent, se află în faza de finalizare implementarea Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare, Inovare (CDI) 2007-2013. Rezultatele acesteia au fost semnificativ pozitive, însă nu cele aşteptate, din cauza problemelor de subfinanţare generate de reducerile de cheltuieli bugetare şi a recesiunii economice globale”, mai spun aceştia.

În contextul angajamentelor asumate de România cu referire la Strategia Europa 2020 (o ţintă de 2% din PIB investiţii în CDI, 1% sectorul public şi 1% sectorul privat), „sunt necesare transformări ample, atât în mediul ştiinţific, cât şi în cel economic”, explică specialiştii care vor coordona elaborarea noii strategii.

Proiectul desenării viitoarei strategii în cercetare, dezvoltare şi inovare este structurat în 8 pachete de lucru:

  • Primul pachet este dedicat analizei stării actuale, pe plan naţional şi internaţional, a cercetării, dezvoltării şi inovării
  • Pilonul central al Strategiei Naţionale de CDI Îl constituie cel de-al doilea pachet de lucru - “Viziunea“, care exprimă o imagine dezirabilă şi realistă a sistemului şi a modului în care aceasta răspunde societăţii pe termen lung
  • Domeniile de cunoaştere şi inovare şi/sau provocările interdisciplinare majore sau tehnologiile cheie, aflate în centrul viitoarei strategii CDI, au fost grupate în pachetul de lucru nr. 3, denumit “Prioritati”
  • “Modelul investitional” este următorul pachet de lucru şi reprezintă ansamblul de resurse, obiective, politici şi programe de CDI, alături de sistemul de monitorizare şi evaluare
  • Al 5-lea pachet de lucru este alocat “Modelului de guvernanţă”, care pune în evidenţă corelarea dintre diferiţii actori şi programe şi descrie cadrul instituţional al implementării PNCDI 3
  • Ultimele 3 pachete de lucru vizează partea administrativă a implementării proiectului. Acestea sunt: Integrarea documentelor, Comunicare şi Management.


Contractul privind coordonarea elaborării noii strategii naţionale, intrat în vigoare la începutul acestui an, a fost atribuit de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiintifică (ANCS) în urma unei licitaţii şi se va realiza pe durata a 10 luni. Coordonatorul proiectului este prof. univ. dr. Anton Anton, fost preşedinte al ANCS (2005-2008) şi fost Ministru al Educaţiei (2008).

citeste totul despre: