Începe sesiunea de toamnă a admiterii la Universitatea Bucureşti

Începe sesiunea de toamnă a admiterii la Universitatea Bucureşti

Universitatea Bucureşti dă startul, pe 3 septembrie, înscrierilor de toamnă la Facultate. Potrivit Universităţii, au rămas neocupate 348 de locuri la buget şi aproximativ 1500 de locuri la taxă.

Ştiri pe aceeaşi temă

Data limită pentru înscrierea la facultăţile Universităţii din Bucureşti este duminică, 11 septembrie 2016, iar examenele de admitere se organizează în perioada 14 – 19 septembrie 2016, iar data limită de afişare a rezultatelor este 23 septembrie 2016.

Numărul total de locuri pentru sesiunea din septembrie 2016 alocat programelor de studii de licenţă la nivelul Universităţii din Bucureşti este de 348 de locuri la buget şi aproximativ 1500 de locuri la taxă.

Taxa de înscriere la Universitatea Bucureşti variază în funcţie de Facultate, de la 80 de lei la Facultatea de Fizică până la 330 de lei la Facultatea de Drept. De asemenea, la unele dintre ele, taxa poate creşte în funcţie de numărul de opiţiuni ale candidaţilor.

 Acte necesare la înscriere

    - fişă-tip de înscriere ;
    - diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2016) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma; Prin excepţie, pentru candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2015-2016, în baza acordului scris al acestora, instituţiile de învăţământ superior se pot interconecta cu Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor obţinute la bacalaureat ale acestor candidaţi, caz în care nu este necesară adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ.
    - certificatul de naştere, în copie legalizată;
    diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici ;
    - adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
    - trei fotografii tip buletin de identitate;
    - B.I sau C.I   în copie;
    - chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere  în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti;
    - documentul de recunoaştere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii.


Persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere vor prezenta şi unul din următoarele documente:

    - copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
    - adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
    - adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali;
    - adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

Locuri la masterat şi doctorat

Pentru sesiunea de toamnă a admiterii 2016 la studii universitare de masterat, Universitatea din Bucureşti pune la dispoziţia candidaţilor un număr aproximativ de 1100 de locuri la buget şi 1000 de locuri la taxă.

Înscrierile la concursul de admitere 2016 pentru studii universitare de doctorat se desfăşoară în perioada 1 – 9 septembrie 2016, iar susţinerea examenelor de admitere are loc în perioada 12 – 18 septembrie 2016. Data limită de afişare a rezultatelor este 23 septembrie 2016.


Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările