Universitatea din Craiova le pune la dispoziţie candidaţilor 2820 de locuri cu taxă la licenţă şi 1602 locuri cu taxă la master.

Absolvenţii liceelor din mediul rural pot opta anul acesta pentru unul dintre cele 96 de locuri licenţă-buget destinate special lor.

Universitatea din Craiova oferă posibilitatea pregătirii în 52 domenii de licenţă, iar la nivel de master, oferă pregătire în 42 de domenii.

Universitatea din Craiova se numără printre cele mai importante instituţii organizatoare de doctorat din România: 26 de domenii şi 100 de conducători de doctorat afiliaţi şcolilor doctorale.

Studenţii Universităţii din Craiova au la dispoziţie o infrastructură de pregătire şi cercetare de ultimă generaţie, precum şi parteneriate extrem de solide cu mediul socio-economic şi cu cel academic internaţional – Universitatea din Craiova este partener academic strategic pentru mai bine de 250 de universităţi din lume.

 

BURSE PENTRU STUDENŢII NOŞTRI

Bursele de performanţă

Bursa de merit

Bursa socială

Bursă de ajutor social ocazional:

Bursele speciale instituite de Universitatea din Craiova:

Bursa FORUMUL CARIEREI

Bursa INCESA

 

CAZARE

Universitatea din Craiova oferă aproximativ 3100 de locuri de cazare în cele 14 cămine studenţeşti (plus unul la Drobeta-Turnu Severin) în patru campusuri:

Campus Agronomie

Campus Mecanică

Campus Electrotehnică

Campus Educaţie Fizică şi Sport

Oferta educaţională a Universităţii din Craiova, sesiunea iulie 2018

 (studii universitare de licenţă)

 

FACULTATEA DE AGRONOMIE

Specializări

Agricultură (învăţământ la zi)

Agricultură (IFR)

Montanologie (învăţământ la zi)

Controlul şi expertiza produselor alimentare (învăţământ la zi)

Măsurători terestre şi cadastru (învăţământ la zi)

Silvicultură (învăţământ la zi)

Locuri la buget: 171

Locuri la taxă: 214

Perioada de înscriere: 12-25.07.2018

Toate detaliile, aici.

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE ŞI ELECTRONICĂ

Specializări:

Calculatoare (învăţământ la zi)

Calculatoare (lb. en.)

Automatică şi informatică aplicată (învăţământ la zi)  

Ingineria sistemelor multimedia  

Electronică aplicată (învăţământ la zi)

Mecatronică (învăţământ la zi)

Robotică (învăţământ la zi)

Locuri la buget: 320

Locuri la taxă: 90

Perioada de înscriere: 10-17.07.2018

Toate detaliile, aici.

FACULTATEA DE DREPT

Specializări

Drept (învăţământ la zi)

Drept (IFR)

Administraţie publică  (învăţământ la zi)

Administraţie publică ( Drobeta-Turnu Severin) (învăţământ la zi)

Locuri la buget: 235

Locuri la taxă: 483

Perioada de înscriere: 09-22.07.2018

Toate detaliile, aici.

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Specializări

Administrarea afacerilor – Drobeta-Turnu Severin (învăţământ la zi)

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (învăţământ la zi)

Informatică economică (învăţământ la zi)

Statistică şi previziune economică (învăţământ la zi)

Contabilitate şi informatică de gestiune (învăţământ la zi)

Contabilitate şi informatică de gestiune (ID)

Contabilitate şi informatică de gestiune (învăţământ la zi) – Drobeta-Turnu Severin

Economie şi afaceri internaţionale (învăţământ la zi)

Economie şi afaceri internaţionale (învăţământ la zi)/ în limba engleză

Finanţe şi bănci (învăţământ la zi)

Finanţe şi bănci (ID)

Finanţe şi bănci (învăţământ la zi) – Drobeta-Turnu Severin

Management (învăţământ la zi)

Management (ID)

Management (învăţământ la zi) – Drobeta-Turnu Severin

Marketing (învăţământ la zi)

Locuri la buget: 470

Locuri la taxă: 412

Perioada de înscriere: 10-22.07.2018

Toate detaliile, aici.

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Specializări

Educaţie fizică şi sportivă (învăţământ la zi)

Educaţie fizică şi sportivă (învăţământ la zi) la Drobeta-Turnu Severin

Kinetoterapie şi motricitate specială (învăţământ la zi)

Kinetoterapie şi motricitate specială (învăţământ la zi) la Drobeta-Turnu Severin

Locuri la buget: 105

Locuri la taxă: 315

Perioada de înscriere: 9-18.07.2018

Toate detaliile, aici.

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

Specializări

Biologie (învăţământ la zi)

Peisagistică (învăţământ la zi)

Horticultură (învăţământ la zi)

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (învăţământ la zi)

Tehnologia prelucrării produselor agricole (învăţământ la zi)

Locuri la buget: 154

Locuri la taxă: 126

Perioada de înscriere: 9 – 22.07. 2018

Toate detaliile, aici.

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ

Specializări

Echipamente şi instalaţii de aviaţie (învăţământ la zi)

Electromecanică (învăţământ la zi)

Electromecanică (frecvenţă redusă)

Inginerie electrică şi calculatoare (învăţământ la zi)

Informatică aplicată în inginerie electrică (învăţământ la zi)

Ingineria sistemelor electroenergetice (învăţământ la zi)

Locuri la buget: 252

Locuri la taxă: 45

Perioada de înscriere: 9-24.07.2018

Toate detaliile, aici.

FACULTATEA DE LITERE

Specializări

Limba şi literatura română – Limba şi literatura latină (învăţământ la zi)

Limba şi literatura română – Limbă şi literatură modernă (învăţământ la zi) (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)

Limba şi literatura română – Limbă şi literatură modernă (ID) (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)

Limba şi literatura română – Limbă şi literatură modernă (învăţământ la zi) (engleză, franceză) la Drobeta-Turnu Severin

Limba şi literatura modernă A (engleză/franceză) – Limbă şi literatură modernă B (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)/ Limba şi literatura latină  (învăţământ la zi)

Traducere şi interpretare (engleză, franceză) (învăţământ la zi)

Comunicare şi relaţii publice (învăţământ la zi)

Jurnalism (învăţământ la zi)

Interpretare muzicală - canto (învăţământ la zi)

Interpretare muzicală – instrumente (învăţământ la zi)

Muzică (învăţământ la zi)

Artele spectacolului (Actorie)

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (învăţământ la zi)

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (învăţământ la zi) – Droberta-Turnu Severin

Locuri la buget: 312

Locuri la taxă: 330

Perioada de înscriere: 16-21.07.2018

Toate detaliile, aici

FACULTATEA DE MECANICĂ

Specializări

Autovehicule rutiere (învăţământ la zi)

Ingineria transporturilor şi a traficului (învăţământ la zi)

Tehnologia construcţiilor de maşini (învăţământ la zi)

Construcţii civile, industriale şi agricole (învăţământ la zi)

Ingineria şi protecţia mediului în industrie (învăţământ la zi) – la Drobeta-Turnu Severin

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial (învăţământ la zi) – la Drobeta-Turnu Severin

Inginerie economică industrială (învăţământ la zi) – la Drobeta-Turnu Severin

Locuri la buget: 310

Locuri la taxă: 180

Perioada de înscriere: 9-22.07.2018

Toate detaliile, aici.

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Specializări

Teologie ortodoxă pastorală (învăţământ la zi)

Artă sacră (învăţământ la zi)

Arte plastice (pictură şi sculptură) (învăţământ la zi)

Locuri la buget: 70

Locuri la taxă: 90

Perioada de înscriere: 9-22.07.2018

Toate detaliile, aici

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Biochimie tehnologică (învăţământ la zi)

Chimie

Chimie farmaceutică

Fizică informatică (învăţământ la zi)

Fizică medicală (învăţământ la zi)

Informatică (învăţământ la zi)

Matematică (învăţământ la zi)

Matematică informatică (învăţământ la zi)

Chimia mediului (învăţământ la zi)

Geografia turismului (învăţământ la zi)

Geografie (învăţământ la zi)

Locuri la buget: 376

Locuri la taxă: 185

Perioada de înscriere: 9-22.07.2018

Toate detaliile, aici.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIALE

Specializări

Istorie (învăţământ la zi)

Filosofie (învăţământ la zi)

Relaţii internaţionale şi studii europene (învăţământ la zi)

Asistenţă socială (învăţământ la zi)

Sociologie (învăţământ la zi)

Ştiinţe politice (învăţământ la zi)

Locuri la buget: 125

Locuri la taxă: 350

Perioada de înscriere: 9-22.07.2018

Toate detaliile, aici.

Link-uri:  www.ucv.ro; facebook.com/ucvro; youtube.com/user/UniversitateCraiova