Ce se va întâmpla în continuare este greu de spus, dacă toate Ordinele de Ministru şi alte acte de legislaţie secundară au fost construite în baza OUG 76/2017.

CCR spune următoarele în decizia de stabilire a neconstituţionalităţii legii de aprobare a OUG 76:

„Reorganizarea Regiei Autonome «Editura Didactică şi Pedagogică» dă expresie unei operaţiuni juridice cu caracter individual, drept pentru care nu putea forma obiectul unui act de reglementare primară [lege/ ordonanţă de urgenţă]. În consecinţă, Curtea a reţinut că înfiinţarea/ reorganizarea activităţii unei regii autonome, precum cea din cauza de faţă, se dispune printr-un act de reglementare secundară, care se subsumează competenţei autorităţii administraţiei publice centrale. În aceste condiţii, ordonanţa de urgenţă nu putea fi aprobată prin lege“. „Prin urmare, Curtea a constatat că legea de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2017 încalcă art.1 alin.(4), art.16 alin.(1) şi (2), art.61 alin.(1) şi art.115 alin.(7) din Constituţie. Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi prim-ministrului.“

Să presupunem că guvernul se va mobiliza imediat şi va emite un HG  cu acelaşi conţinut ca acela al OUG 76. Dar ce se va întâmpla cu contractele, cu legislaţia secundară emisă în baza OUG 76, cu etapele deja parcurse în baza OUG 76? Devin nule de drept. Totul trebuie luat de la început, în baza unui HG emis de guvern. Mai este timp să ajungem în septembrie 2018 cu manuale de calitate pe băncile elevilor? În opinia mea nu mai este timp, mai ales că nici Legea manualului şcolar nu a fost trimisă spre promulgare, şi nu se ştie dacă va fi atacată, sau nu, la CCR.

Nici concursul de manuscrise pentru manuale nu s-a terminat, pentru că nu s-au prezentat suficiente oferte. Cine realizează tehnoredactarea, varianta digitală, cine va tipări 4,2 milioane de manuale? Nu se ştie. Statul nu are tipografii suficient de puternice pentru a realiza un număr aşa de mare de manuale.

În concluzie

În comparaţie cu situaţia producerii manualelor şcolare prezentată aici, acum lucrurile s-au complicat şi mai mult, dacă OUG privind Editura Didactică şi Pedagogică nu mai este în vigoare. Cum se va  descurca Ministerul Educaţiei rămâne de văzut. Cel mai probabil, elevii nu vor avea manuale pe bănci nici în septembrie 2018.