Părinţii vor decide ce auxiliare vor folosi profesorii la clase. Ministrul Educaţiei a reglementat procedura de utilizare a auxiliarelor în şcoli

Părinţii vor decide ce auxiliare vor folosi profesorii la clase. Ministrul Educaţiei a reglementat procedura de utilizare a auxiliarelor în şcoli

Ministerul Educaţiei a reglementat procedura de utilizare a manualelor auxiliarelor didactice în şcoli. FOTO: Eduard Enea

Profesorii vor preda doar după auxiliarele pe care le aleg părinţii. Aşa a anunţat Ministerul Educaţiei care a reglementat modalitatea de utilizare în unităţile de învăţământ preuniversitar a auxiliarelor didactice aprobate/avizate de Centrul Naţional de Evaluare. Procedura a fost aprobată prin ordinul ministrului Liviu Pop, şi a fost inclusă în Regulamentul-cadru de funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Ştiri pe aceeaşi temă

Astfel, în funcţie de nevoile specifice fiecărui ciclu de învăţământ, cadrele didactice prin catedre/comisii metodice selectează auxiliarele didactice din lista celor aprobate/avizate de Centrul Naţional de Evaluare (CNEE). Acestea sunt centralizate de profesorul diriginte, care le prezintă adunării generale a părinţilor. 

Adunarea generală a părinţilor hotărăşte susţinerea cadrelor didactice şi a echipei manageriale a unităţii de învăţământ privind activităţile, auxiliarele didactice şi mijloacele de învăţământ utilizate în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării copiilor/elevilor.

Ulterior, Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi din fiecare unitate de învăţământ îşi exprimă acordul pentru utilizarea materialelor auxiliare propuse de cadrele didactice/catedre/comisii metodice şi întreprind demersurile necesare punerii în practică a deciziilor luate de adunările generale ale părinţilor, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar. Cadrele didactice vor fi informate prin intermediul consiliilor profesorale în legătură cu aceste demersuri.

Reamintim că rezultatele primei sesiuni de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice au fost publicate în data de 5 ianuarie 2018 şi au fost validate prin ordin de ministru. Suplimentar, a fost adoptată şi procedura operaţională pentru reluarea procesului de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice care nu au fost acceptate din cauza nerespectării criteriilor prevăzute de metodologia de evaluare.

Ordinul de ministru care stabileşte procedura de utilizare a auxiliarelor didactice conţine şi o serie de amendamente aplicate Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) din 2016, ca urmare a introducerii învăţământului dual ca formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnnic, precum şi a necesităţii de a clarifica o serie de aspecte care vizează posibilităţile de continuare a studiilor şi de realizare a transferurilor elevilor. 

citeste totul despre: