MS. Această statistică este nerelevantă, deoarece are două referinţe fundamental diferite: până în 2009 elevii au putut copia în masă, din 2010 nu au mai putut copia. E ca în bancul cu căldura: dacă stai cu o jumătate de fund pe gheaţă şi cu cealaltă jumătate pe o flacără de aragaz, în medie te vei simţi... călduţ!...  Mult mai aproape de realitatea adevărată, nu măsluită, a şcolii sunt procentele 2010-2013. În plus, aşa cum am mai menţionat, referinţa de bază (nr. de elevi care s-au înscris să dea examenul) este eronată – referinţa corectă este nr. absolvenţi de liceu. Pt că una e să spun că 60% din cei înscrişi au promovat, şi cu totul altceva că din 100% absolvenţi, 70% s-au înscris şi din aceştia 60% au promovat (deci, procentul real este 60% x 70% - 42% din total!...) Repet, argumentul de fond este că statul cheltuie bani publici pentru şcolarizarea tuturor copiilor, nu numai pentru cei care se înscriu la examen

Tot în acest interval 1.097 de elevi au obţinut media 10 la bacalaureat, cei mai mulţi, respectiv 138, în anul 2010, 126 - în 2013, 125 - în 2009, iar cei mai puţini, respectiv 51, în 2008.

MS. E corect aşa: esenţele tari stau în flacoane mici. Dacă din 180.000 de absolvenţi 180 iau 10, asta înseamnă 1 la mie. Nu e inflaţie (să ai 10.000 cu media 10), dar nici imposibil (0 cu media 10) E un semnal normal că elitele există şi se manifestă, de pildă prin aceste rezultate foarte bune la examen. O dovadă în plus că răul din educaţie se manifestă predominant la nivelul sistemului, şi nu al elitelor – de aici, nevoia de schimbare a paradigmei întregului sistem educational preuniversitar.

În 12 ani în România au susţinut bacalaureatul 2.236.964 de candidaţi şi au lipsit 88.649, în anii 2012 - 2013 înregistrându-se peste 13.000 absenţi, în 2014 - 10.371 absenţi, în 2015 - 9.224 de absenţi, în 2011 - 8.660 absenţi şi în 2010 - 7.531 de absenţi.

MS. 88649 / 2236954 = 4% absenţi. Apreciez că procentul e natural – orice sistem, inclusiv sistemel sociale, funcţionează cu pierderi. Grija mare e nu atât pentru cei absenţi, cât pentru cei care nu se prezintă deloc la examen, pentru că ştiu că nu fac faţă.

Tot în cei 12 ani au fost eliminaţi din examen 3.501 de candidaţi, cei mai mulţi în 2011 - 895.

MS. Foarte bine! E un mesaj necesar: nu ne batem joc de corectitudinea examenului, sancţionăm comportamentele incorecte (N.B. La fel ar trebui sancţionaţi diriguitorii de sistem care dau lumină verde subiectelor no-brainer – e cel mai otrăvitor lucru pe care îl pot face, să creeze iluzii şi speranţe false, prin subiecte forme fără fond)

Din totalul celor 159.715 absolvenţi de liceu care s-au prezentat la bacalaureat în sesiunea iunie - iulie, au promovat, după soluţionarea contestaţiilor, 108.436 (67,9%) de candidaţi, cu 1,5% peste rata de la prima afişare a rezultatelor (66,41%). Rezultatul este superior cu peste şapte puncte procentuale celui înregistrat în prima sesiune a anului 2014 (60,65%) şi cu 11,5% faţă de 2013 (56,4%).

Rata de promovare pentru promoţia curentă este de 74,2% (102.047 de elevi), în creştere cu 1,42% după soluţionarea contestaţiilor şi cu 11,1% mai mare faţă de anul 2013 (63,1%).

MS. Misleading! Referinţa de bază (nr. de elevi care s-au înscris să dea examenul) este eronată – referinţa corectă este nr. absolvenţi de liceu. Pt că una e să spun că 60% din cei înscrişi au promovat, şi cu totul altceva că din 100% absolvenţi, 70% s-au înscris şi din aceştia 60% au promovat (deci, procentul real este 60% x 70% - 42% din total!...) Repet, argumentul de fond este că statul cheltuie bani publici pentru şcolarizarea tuturor copiilor, nu numai pt cei care se înscriu la examen

La nivel naţional s-au înregistrat 81 de medii de 10, cu 18 peste cele consemnate iniţial, înainte de soluţionarea contestaţiilor.

MS. E un procent normal, care probează că a obţine media 10 la examen nu e uşor, dar nici imposibil.

Pe judeţe, cele mai ridicate procente de promovare s-au înregistrat în judeţele Cluj (83,42%), Braşov (80,53%), Bacău (79,97%) şi Sibiu (77,69%). Rata de reuşită în Capitală este de 70,22% (în creştere cu 2,2%), superioară cu peste 11 puncte procentuale celei de anul trecut. Singurele judeţe aflate sub 50% sunt Giurgiu (37,33%), Ilfov (41,90%) şi Teleorman (44,31%).

MS. Media între 0% şi 100% e 50%. Obervăm că, din 42 de unităţi teritorial-administrative (41 judeţe + Bucureşti), 3 sunt sub 50%. Aceasta înseamnă 3 /43 = 7.14%, iar 92.86% sunt cu promovabilitate peste 50%. Nu e rău, la scara unui system mare. Problema e că procentele sunt calculate faţă de o referinţă incorectă (nr. elevi înscrişi la examen), şi nu faţă de referinţa firească (nr. elevi absolvenţi ai învăţământului liceal)

La nivel naţional, au fost depuse 50.501 contestaţii: 22.637 la proba scrisă de Limba şi literatura română, 493 la proba scrisă de Limba şi literatura maternă, 13.185 la proba scrisă obligatorie a profilului şi 14.186 la proba scrisă la alegere a profilului şi specializării.

MS. Eu sunt de acord cu instituţia contestaţie la examene naţionale. Numerele fiind mari şi foarte mari (lucrări corectate; profesori corectori; centre de corectare), rezultă că şi probabilitatea de corectare eronată există firesc, natural (errare humanum est) Anul 2015 a probat o data în plus, şi la a VIII-a şi la a XII-a, că în urma contestaţiilor au fost lucrări evaluate incorect în primma iteraţie a corectării

Din totalul celor 168.939 de candidaţi înscrişi, s-au prezentat la Bacalaureat 159.715 candidaţi (137.481 din promoţia 2014-2015 şi 22.234 din promoţiile anterioare). Un număr de 9.224 de candidaţi au absentat, 332 elevi au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă, iar 50.947 de candidaţi au fost respinşi (35.212 din promoţia curentă şi 15.735 din promoţiile anterioare). Totodată, din totalul absolvenţilor de clasa a XII-a din promoţia curentă, înmatriculaţi în unităţile de învăţământ la începutul anului şcolar 2014-2015, 76,9% s-au înscris şi au participat la examenul de Bacalaureat din această sesiune, cu trei procente mai mult decât în sesiunea iunie - iulie a Bacalaureatului 2014.

Media minimă de promovare, pentru fiecare disciplină în parte, este 5, iar media finală, a notelor la toate disciplinele, necesară pentru promovarea examenului de Bacalaureat, este minimum 6. Procentul de promovare s-a calculat din totalul celor 159.715 candidaţi prezenţi, aici fiind incluşi şi cei 332 de absolvenţi eliminaţi.

MS. Iată! Q.E.D.!... Din cei 76.9% au promovat 67.9%, deci 67.9% x 76.9% = 52.2% din totalul absolvenţilor – adică, o cu totul altă poveste faţă de 67.9%! 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice va înainta Guvernului un proiect de hotărâre privind premierea cu 3.000 de lei a fiecărui elev care a obţinut media 10 la Bacaluareat, respectiv 81 de elevi, respectiv cu 1.000 de lei a fiecărui elev de clasa a VIII-a care a obţinut media generală 10 la Evaluarea Naţională, adică 456 de elevi.

MS. FOARTE BINE! E important ca rezultatele de excepţie să fie recunoscute şi financiar – iată că putem câştiga bănuţi nu doar traficând manele, ci şi învăţând serios şi muncind pe bune