Chiar dacă consecinţa este periclitarea sănătăţii copiilor, care vor fi obligaţi să stea 7 ore pe zi la şcoală.

Cum s-a ajuns aici

Avem o lege promulgată de preşedinte anul trecut, prin care, pe bună dreptate, numărul de ore la gimnaziu era redus de la 34-36 la 25 de ore pe săptămână. Adică de la 7 ore pe zi, la 5 ore pe zi. Nu poţi ţine un copil de 11-13 ani 7 ore pe zi la şcoală, apoi să-şi pregătească temele încă 3-4 ore. Reprezintă un atentat grav la sănătatea fizic şi psihică a copiilor noştri.

Iată ce declară un medic neurolog: Fiica mea, elevă în clasa a V-a , petrece pe scaun 12-13 ore (6 la scoala- în bănci neergonomice, 3 dimineaţa înainte de şcoală şi încă 2-3 seara, până la 10) , altfel nu termină temele. Ghiozdanul are între 5-7 kg ( ea are 27 kg). Nu are timp de activităţi recreative sau vocaţionale. Plânge că urăşte şcoala. Psihiatrul de copii a diagnosticat-o cu "Tulburare anxioasă generalizată cu atacuri de panică" cu recomandare de terapie medicamentoasă şi psihoterapie!”

De frica sindicatelor care şantajează ministerul Educaţiei, pentru că se reduceau normele profesorilor, ministrul Educaţiei a amânat luni bune punerea în aplicare a legii menţionate. Mai mult, a făcut normarea profesorilor după vechile planuri cadru, un argument că nici nu avea de gând să aplice legea.

În proiectul de OUG supus dezbaterii publice se precizează:

La art. 66 după alineatul (1) se introduc alineatele (1.1 ) şi (1.2 ) care vor avea următorul cuprins:

„(1.1 ) Numărul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregătire, stabilit prin planurile-cadru, se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării şi se aplică pentru clasele de început de ciclu, respectiv clasa pregătitoare, clasa a V-a şi clasa a IX-a, începând din anul şcolar 2020-2021. 

(1.2 ) Aplicarea prevederilor alin. (1.1 ) se va finaliza pentru toate clasele până la începerea anului şcolar 2025 – 2026.”

Legea nu spune că se aplică doar la clasele de început de ciclu, asta este o invenţie a ministerului Educaţiei. Argumentul că se pot aplica astfel de prevederi doar pentru clasele de început de ciclu nu stă în picioare. Legea cerea doar reducerea numărului de ore, proporţional pe fiecare materie, nu schimbarea planurilor cadru, disciplinele existente. Oricum materia este prea stufoasă, teoretizanta, încărcată cu informaţii inutile. Reducerea numărului de ore şi predarea esenţializată a materiei, cu multe aplicaţii practice şi transdisciplinare era binevenită şi de salutat. Dar ministerul n-a vrut asta. Vrea ca elevii să înveţe în clasa a V-a, la biologie, următoarele noţiuni, aflate într-un manual aprobat de ministerul Educaţiei:

Biotop, factori abiotici, biocenoza, ecosistem, biom, apă salmastră, eclozare, poichiloterme, homeoterme, fotosinteză, lanţuri trofice, reţele trofice, categorii trofice, descompunatorii, simbioză, camuflajul, mimetismul, crustacee, polenizare, substanţe organice, germinare, larvă, nutrienţi, graminee, moluşte, virusuri, protozoare, humus, artropode, endemic, angiosperme, acicular, gimnosperme, plancton, canibalism, debit, planarie, relict, submers, troglobionte, troglofile, calcar, fosile, plaur, grind, fitoplancton, zooplancton, detritus, epifite, prehensil, heterotrofă, autotrof, saprofite, agent patogen, protiste, euglenă, pigment clorofilian, hife, miceliu, ruginile, tăciunii, malurile, rizoizi, rizom, cormofite, spongieri, celenterate, cefalopode, artropode, chitină, monotreme, pinipede, placentare, marsupiale, heterotrofe, saprofite.

Întrebarea de ce abandonează elevii şcoala devine retorică. Pentru că nu înţeleg ce li se predă la şcoală.

Sper ca guvernul Orban să nu fie de acord cu încălcarea legii. Pentru că atunci nu mai poate pretinde de la alţii respectarea legii.

Sacrificarea sănătăţii elevilor pentru normele profesorilor este iarăşi un gest care ar putea costa mult PNL şi guvernul Orban în alegerile care se apropie. Personal, nu voi vota PNL în viitoarele alegeri dacă trece această OUG care încalcă legea promulgată de preşedinte. Bănuiesc ca mulţi părinţi ai elevilor de gimnaziu vor fi în aceeaşi situaţie.

Este posibil ca această OUG să fie atacată la CCR de către Avocatul Poporului. Până se întruneşte CCR să decidă, începe anul şcolar cu încălcarea legii în discuţie. Ce facem în octombrie-noiembrie, dacă OUG este respinsă la CCR, refacem încadrările şi orarele şcolilor?

Concluzie

Principala concluzie este că guvernul Orban nu mai poate pretinde, dacă aprobă această OUG, ca restul cetăţenilor să respecte legile în vigoare, dacă el însuşi nu le respectă. Cât va pierde la viitoarele alegeri, când adversarii politici vor spune că guvernul Orban nu respectă legea, vom afla la timpul potrivit.