• Voi, membrii noului Guvern al României, constataţi starea de fapt anacronică şi performanţa actuală submediocră a Şcolii ca sistem şi articulaţi viziunea schimbării paradigmei Educaţiei, configurând curajos un model educaţional solid pentru România secolulului XXI

  • Voi, membrii noului Guvern al României, constataţi că starea curentă a Educaţiei constituie ameninţare directă la adresa siguranţei naţionale – în virtutea faptului că absolvenţi inepţi ai şcolii de azi pot deveni conducători inepţi ai României de mâine -, decideţi că situaţia este inacceptabilă şi identificaţi măsurile de primă urgenţă pentru stoparea acestei involuţii toxice, distructive pentru ţară

  • Voi, membrii noului Guvern al României, constataţi absenţa, în acest moment, a conversaţiei critice necesare despre valorile autentice cultivate în şcoală şi vă asumaţi misiunea de facilitare a redefinirii axiologice a Educaţiei în România, în orizontul următoarelor două-trei decenii

  • Voi, membrii noului Guvern al României, numiţi proiectele prioritare prin care declanşaţi schimbarea paradigmei în Educaţie, şi anume:
    a) definirea conceptuală şi operaţionalizarea unei noi arhitecturi curriculare în învăţământul preuniversitar, viabile pentru următorii douăzeci-treizeci de ani;
    b) operaţionalizarea unei strategii de resurse umane moderne, centrate pe conceptul carierei didactice cu opţiuni multiple;
    c) susţinerera schimbării paradigmei printr-o infrastructură instituţională şi financiar-logistică puternică, definită în raport cu statutul Educaţiei, de cel mai important proiect al României în următoarele două decenii

  • Voi, membrii noului Guvern al României, consacraţi şi giraţi meritocraţia autentică în Educaţie, în locul ineptocraţiei cronice, existente acum sau emergente în condiţiile menţinerii acestui status quo inacceptabil, ce otrăveşte degenerativ, în formă agravant-continuată, fibra profundă a naţiei române.

Aşa să vă ajute Dumnezeu!

 

Braşov, 16 decembie 2014