• Dezaglomerarea perioadei 1-15 iunie, perioadă dificilă în şcoli, încărcată cu încheierea mediilor la toate clasele, cu activităţi multiple specifice finalizării  anului şcolar.
     
  • Degrevarea elevilor din clasele a XII-a şi a XIII-a de sarcina de a se pregăti simultan şi pentru probele scrise, şi pentru cele orale.
     
  • Eliberarea profesorilor şi directorilor de sarcina de a organiza aceste probe orale,  de a asigura spaţiu şi cadre didactice  la materiile la care se evaluează competenţele.
     
  • Din păcate, de mulţi ani aceste probe orale au fost o formalitate, nu pica nimeni la ele, indiferent cât de prost era pregătit. Mai mult, calificativele (nu se dau note care să contribuie la media de la bacalaureat), au fost întotdeauna spre „foarte bine”. Adică o formă fără fond, acceptată ca atare de profesori, directori, inspectorate, minister. Posibil ca anul acesta, odată cu supravegherea audio-video  a desfăşurării acestor probe, lucrurile să se schimbe.
 

De menţionat că mutarea acestor probe orale în februarie s-a făcut prin OM 4792/ 31 august 2017, respectându-se prevederea legală ca Metodologia şi calendarul examenului de Bacalaureat să fie emise înaintea începerii anului şcolar.

Şi atunci, de unde toate discuţiile asupra legalităţii examenului de Bacalaureat de anul acesta?

Din două aliniate ale Legii Educaţiei Naţionale care se bat cap în cap:

Art. 77. (2) Elevii care au promovat clasa a XII-a/a XIII-a vor susţine examenul naţional de bacalaureat.

Ori este clar că în februarie nu se poate şti dacă cei care se înscriu la probele orale ale examenului de bacalaureat au promovat, sau nu, clasa a XII-a/a XIII-a. Aparent o încălcare a legii. Numai că aceeaşi lege spune la un aliniat de la următorul articol:

 Art 78 (7) Evaluările A, B, C şi D (probele orale) prevăzute la art. 77 alin. (4) se organizează şi se desfăşoară la nivelul unităţii de învăţământ, în timpul anului şcolar, pe parcursul semestrului al II-lea, în faţa unei comisii prezidate de directorul unităţii de învăţământ şi numite prin decizie a inspectorului şcolar general, în condiţiile stabilite prin metodologie specifică.

Ori, semestrul al II-lea începe anul acesta pe 12 februarie şi se încheie, pentru clasele a XII-a/XIII-a, pe 25 mai. Prin prisma acestui articol de lege nu este ilegală organizarea probelor orale în februarie.

N-aş vrea să fiu în pielea unui judecător de contencios administrativ, dacă se va ajunge în instanţă cu această dilemă. Cine are dreptate, cei care cer respectarea art 77 (2) sau cei care se bazează pe 78 (7)?

Şi unii şi alţii. Sau nici unii, nici ceilalţi. Greu cu legile astea! Nici cei prin filtrul cărora a trecut Legea Educaţiei Naţionale, Legea 1/ 2011, n-au sesizat contradicţia! Mare mirare! Şi de-ar fi singurul exemplu. Dar din câte se întâmplă în materie de legislaţie românească, sunt mult mai multe cazuri de acest fel.

Concluzie

Bacalaureatul care începe luni este ilegal prin prisma art. 77(2), dar legal prin prisma art. 78 (7). Ce poţi face în atare situaţie?

În opinia mea nu trebuie zăpăciţi candidaţii la examen, care oricum nu au nicio vină, cu amânarea sau anularea examenului de Bacalaureat. Decisive pentru promovarea acestui examen  vor fi probele scrise din vară, nu actualele evaluări de competenţe lingvistice şi digitale.