Ministerul Educaţiei Naţionale îi discriminează pe elevii care învaţă în limba maternă, alta decât limba română, prin regulamentul organizării olimpiadei de limba engleză, pentru că: elevii care studiază în altă limbă maternă decât limba română vor respecta prevederile programelor şcolare în vigoare, adică vor folosi doar limba română ca limbă de traducere în sau din limba engleză. (Regulament de organizare a olimpiadei de limba engleză 2380/2017).

Scopul olimpiadei de limba engleză este evaluarea competenţelor de comunicare, de receptare şi de producere a mesajelor scrise şi orale, precum şi a competenţelor de comunicare interculturală.

Mă aşteptam ca la Ministerul Educaţiei Naţionale să lucreze specialişti în educaţie, care să fie capabili să înţeleagă că nu poţi să îi ceri unui elev care învaţă în limba maternă – maghiara, sârba, ucraineana sau oricare alta, să traducă din engleză în română şi invers la acelaşi nivel cu elevii români, a  căror limbă maternă este limba română.

Oare câte decenii mai trebuie să treacă până când funcţionarii din Ministerul Educaţiei Naţionale vor înţelege că pentru elevii maghiari şi ceilalţi minoritari limba maternă nu este limba română, care este pentru ei o limbă străină?

Nu este prima eroare, ca să nu mai repet prostie, a Ministerului Educaţiei Naţionale, care se perpetuează de ani de zile. Nu este normal, de exemplu, să îi ceri unui elev maghiar să facă un comentariu al unei opere literare româneşti în limba română, după o programă unitară pentru disciplina limba şi literatura română în toate şcolile din România, când elevul respectiv abia a învăţat un vocabular de bază în limba română. Pentru elevii care învaţă în limba maternă programele şcolare trebuie să fie adaptate, la toate clasele, dar este mult mai comod pentru funcţionarii din Ministerul Educaţiei Naţionale să impună o singură programă şcolară. Când manualele şi programele de limba română vor fi adaptate pentru elevii minorităţilor naţionale care învaţă în limba maternă, vor fi mai mulţi tineri maghiari care vor putea comunica în limba română. Scopul acestor manuale nu trebuie să fie comentarii insipide ale poeziilor lui Nichita Stănescu sau George Bacovia, pe care oricum nici majoritatea elevilor români nu le prea înţeleg, ci dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba română. Adică, mai pe înţelesul funcţionarilor din Ministerul Educaţiei Naţionale, limba română trebuie predată ca o limbă străină. Paşii care s-au făcut în ultimii ani sunt prea mici ca să se vadă efectul. Şi din câte ştiu nu s-a refăcut programa pentru toate clasele, pentru că funcţionarii Ministerului Educaţiei Naţionale nu pot să lucreze într-un ritm mai alert, care să îi scoată din confortul cotidian.

Prin aceste regulamente stupide, elevii care învaţă în limba maternă, alta decât limba română, sunt discriminaţi.

În condiţiile în care limba română este ca o limbă străină pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale, cum poţi să pui această clauză în regulamentul de organizare a olimpiadei de limba engleză, încât să le ceri acestor elevi să facă traducerea din engleză în română şi invers?

Scopul olimpiadei este comunicarea în limba engleză. Un elev maghiar sau ucrainean poate să ştie foarte bine engleză, poate să traducă foarte bine din engleză în maghiară sau ucraineană şi invers, dar îi va fi mult mai dificil să traducă din engleză în română sau din română în engleză. De ce? Pentru că ar trebui să facă un dublu efort. Ceva de genul: elevul român să traducă din engleză în franceză şi invers, la olimpiada de limba engleză din România.

Prin aceste regulamente stupide, elevii care învaţă în limba maternă, alta decât limba română, sunt discriminaţi. Atunci să nu ne mirăm dacă aceşti elevi, care învaţă în sistemul de învăţământ din România, participă la olimpiade în Ungaria sau aiurea, pentru că acolo pot să se desfăşoare în plenitudinea facultăţilor lor intelectuale.

Ce ar trebui să facă Ministerul Educaţiei Naţionale? Ceva foarte simplu! Elevii care învaţă în limba maternă, alta decât româna, să poată participa la olimpiadele organizate în România în limba lor maternă. Adică în comisiile de evaluare la olimpiade să fie şi profesori care pot evalua în limba respectivă, după barem similar cu cel pentru concursul în limba română. Cel puţin la olimpiadele de limbi moderne ar trebui să poată aceşti elevi să fie testaţi pentru abilităţile lor de traducere din limba maternă în limba modernă respectivă. Ei învaţă limba engleză sau franceză sau oricare alta pentru a comunica în limba respectivă. La fel ca elevii români.

La olimpiade elevii maghiari şi ai celorlalte minorităţi, care învaţă în limba maternă, trebuie să aibă şanse egale cu elevii români.