Domnule ministru Remus Pricopie,

1. Mai întâi, îngăduiţi-mi să vă supun atenţiei următoarele puncte de vedere, pe care le puteţi considera drept feedback faţă de planul-cadru pentru învăţământ primar, recent pus în dezbatere publică:

2. Apoi, îngăduiţi-mi să consider constituirea, azi, de către USL, a Forumului Constituţional (http://www.bzi.ro/usl-a-decis-constituirea-unui-forum-constitutional-ce-inseamna-asta-346080) drept un excelent model de bune practici privind legitimarea prin consultare publică a procesului elaborării noii Constituţii. Aşa cum bine ştiţi, una dintre criticile principale aduse actualei Legi a Educaţiei Naţionale (şi, în consecinţă, una dintre sursele principale de vulnerabilităţi multiple) are în vedere slaba legitimitate ca produs de politici publice, tocmai datorită adoptării sale prin asumare de către Guvern. Nu insist, cunoaştem toţi tema foarte bine.

3. În fine, îngăduiţi-mi să vă supun analizei şi deciziei propunerea mea:

  1. Retrageţi proiectul planului-cadru pentru învăţământ primar, în forma supusă acum dezbaterii publice
  2. Folosind precedentul deciziei politice de azi privind constituirea Forumului Constituţional, luaţi decizia politică de a crea Forumul Educaţional, a cărui menire, mutatis mutandis, să fie facilitarea competentă şi onestă a dezbaterii publice privind transformarea autentică a Şcolii ca sistem în România (valori; arhitectură curriculară; strategie de resurse umane adecvată etc.), cu atât mai mult cu cât regionalizarea administrativ-teritorială înseamnă o oportunitate excepţională de a aduce cu adevărat Educaţia în secolul XXI, punând punct o dată pentru totdeauna actualei stări de fapt, dovedită cu asupra de măsură ca fiind anacronică şi nefuncţională până la saturare
  3. Daţi mandat Forumului Educaţional să lucreze, de exemplu, şase-opt luni şi apoi folosiţi rezultatele astfel legitimate pentru ca în toamnă să aveţi la îndemână un proiect viabil de transformare a Şcolii ca sistem în România, pe care să îl promovaţi pe cale legislativă.

Închei mesajul meu citând declaraţia de azi a primului-ministru al Guvernului României (sublinierea îmi aparţine):

"În Forumul Constituţional pot să intre reprezentanţii tuturor instituţiilor, dar şi ai ONG-urilor care doresc să participe la acest efort important pentru că aici nu e vorba de o modificare a Constituţiei pentru USL sau pentru Parlament, ci de o modificare pentru societatea românească. Şi atunci, cu cât mai mulţi sunt cei care se implica în mod serios, cu atât mai bun va fi rezultatul". (sursa: http://www.bzi.ro/usl-a-decis-constituirea-unui-forum-constitutional-ce-inseamna-asta-346080)

Înlocuiţi Constituţie cu Educaţie şi veţi regăsi, în cuvintele primului-ministru al Guvernului din care faceţi parte, miza excepţională a ceea ce aveţi de făcut dumneavoastră, ca ministru al Educaţiei Naţionale.

Vă mulţumesc pentru răgazul acordat mesajului meu şi vă urez să vă împliniţi menirea istorică.

 

Gând bun,

Marian Staş