BACALAUREAT 2014 Candidaţii susţin, de luni, proba de competenţe lingvistice la o limbă străină. Modele de subiecte

BACALAUREAT
2014 Candidaţii susţin, de luni, proba de competenţe lingvistice la o limbă străină. Modele de subiecte

Elevii pot alege să susţină examenul la orice limbă străină studiată în liceu

În săptămâna 23-27 iunie, candidaţii de la Bacalaureat vor susţine Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională la engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză, japoneză, turcă sau ebraică modernă.

Ştiri pe aceeaşi temă

Probele orale de la Bac se încheie în săptămâna 23-27 iunie, iar de pe 30 iunie, elevii vor susţine probele scrise din cadrul examenului. În ceea ce priveşte proba de verificare a competenţelor la o limbă străină, ea nu este o simplă probă orală, având mai multe teste componente, la fel ca examenele TOEFL sau Cambridge.

Astfel, elevii au de susţinut o probă orală, una scrisă şi una de listening (unde ascultă o înregistrare pe baza căreia rezolvă cerinţele). Modele pentru toate acestea pot fi accesate pe site-ul subiecte2014.edu.ro.

De asemenea, pe platforma adevarul.ro puteţi găsi un video cu profesoara Alina Voiculescu de la Colegiul Naţional "Sf. Sava" din Bucureşti care rezolvă un subiect de la limba franceză şi pe profesoara Corina Milicin de la Colegiul Naţional "Tudor Vianu", care a rezolvat anul trecut un subiect de limba engleză.

Elevii au la dispoziţie 15 minute pentru elaborarea răspunsurilor la proba orală

La proba orală de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu, candidaţii intră în sala de examen în ordinea afişată, respectându-se criteriul alfabetic şi ora prevăzută pentru fiecare grupă. Fiecare candidat prezintă comisiei documentul de identitate, se precizează în metodologia de organizare a examenului de Bacalaureat.

Candidaţii nu au voie să intre în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Dacă nu ţin cont de asta, atunci sunt eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

La probele orale, candidatul extrage un bilet şi primeşte hârtie ştampilată pentru ciornă. Pentru elaborarea răspunsurilor, se acordă fiecărui candidat câte 15 minute, iar pentru susţinerea acestora în faţa comisiei, câte 10 – 15 minute. După susţinerea probei, candidatul predă ciorna semnată şi biletul de examen.

Cum se desfăşoară examenul scris

Proba scrisă din cadrul evaluării competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu, se desfăşoară la data stabilită de comisia de bacalaureat din unitatea de învăţământ liceal, în baza procedurii stabilite de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare.

Candidaţii sunt repartizaţi în săli, în ordine alfabetică, câte unul în bancă, conform planificării făcute de comisia de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor lingvistice şi digitale, organizată la nivelul unităţii de învăţământ.

Înainte de aducerea subiectelor în săli, asistenţii vor explica elevilor modul de desfăşurare a probei şi modul de completare a datelor personale pe foaia tipizată.

Înainte de aducerea subiectelor în săli, fiecare candidat primeşte o coală de hârtie tipizată, pe care îşi scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate şi completează citeţ celelalte date de pe colţul ce urmează a fi lipit.

La ora stabilită pentru începerea probei, textul înregistrat pe o casetă sau pe un CD este audiat de două ori. Pe măsură ce audiază textul, elevii încep rezolvarea subiectelor.

La expirarea timpului acordat pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Trei candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări. În cazul în care un candidat refuză să predea lucrarea scrisă, acest lucru se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cei doi asistenţi şi atrage după sine eliminarea candidatului din examen.

Cum sunt evaluate lucrările

Rezultatul obţinut de fiecare candidat la această probă se stabileşte de către cei doi examinatori, după susţinerea de către candidat a tuturor tipurilor de probe. Rezultatul evaluării competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi. Acesta este stabilit în urma desfăşurării evaluării, se trece pe diploma de bacalaureat şi pe certificatul de competenţă lingvistică în limba de circulaţie internaţională.

Calendarul Bacalaureatului

După finalizarea probelor orale, urmează probele scrise ale sesiunii curente, care vor începe pe data de 30 iunie, cu Limba şi literatura română şi vor continua pe 1 iulie cu proba la Limba şi literatura maternă. Pe 2 iulie se va desfăşura proba obligatorie a profilului, iar pe 4 iulie, proba la alegere a profilului şi specializării.

Prima afişare a rezultatelor va avea loc în data de 7 iulie (până în ora 12.00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile (între orele 12:00 - 16:00), care vor fi soluţionate în perioada 8 - 10 iulie. Rezultatele finale se vor face publice în data de 11 iulie.

BAC2014 Limba Engleza Bilet Oral Model Subiect

BAC2014 Limba Engleza Bilet Oral Model Barem

BAC2014 Limba Engleza Scris Model Subiect

BAC2014 Limba Engleza Scris Model Barem

BAC2014 Limba Engleza Audio Text Model Subiect

BAC2014 Limba Engleza Audio Text Model Barem


VIDEO BACALAUREAT 2014 Lecţia pentru proba de testare a cunoştinţelor de limbă străină, la Adevărul Live

BACALAUREAT 2013 A treia lecţie video adevărul.ro: proba orală la Limba Engleză

VIDEO BACALAUREAT 2014 Prima lecţie de Română cu profesoara Iulia Pop de la Colegiul „Sf. Sava“, la Adevărul Live

VIDEO BACALAUREAT 2014 A doua lecţie la Română, despre eseul literar, la Adevărul Live

VIDEO BACALAUREAT 2014 A treia lecţie la Română, pentru elevii de la Real, la Adevărul Live

VIDEO BACALAUREAT 2014 A patra lecţie la Română, pentru elevii de la Real, la Adevărul Live

BACALAUREAT 2014 Prima lecţie video la Matematică: cum pot fi evitate cele mai comune greşeli în rezolvarea exerciţiilor

BACALAUREAT 2014 A doua lecţie la Matematică, la Adevărul Live

BACALAUREAT 2014 A treia lecţie la Matematică, pentru profilul Ştiinţele Naturii, la Adevărul Live

BACALAUREAT 2014 A patra lecţie la Matematică, pentru profilul Tehnologic, la Adevărul Live

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările