Bacalaureat 2017. Marţi are loc proba scrisă la Limba Maternă

Bacalaureat 2017. Marţi are loc proba scrisă la Limba Maternă

Marţi are loc proba scrisă la Limba Maternă

Cea de a doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2017 este în plină desfăşurare. Marţi, candidaţii care au studiat în altă limbă faţă de română, susţin proba scrisă la Limba Maternă. Prima evaluare scrisă a avut loc, luni, la Limba Română.

Ştiri pe aceeaşi temă

La proba scrisă la Limba Română, candidaţii de la Profilul Real au avut la primul subiect de comentat poezia „Elegie“ a lui Ion Pillat. La cel al II-lea au avut de scris un text argumentativ despre importanţa toleranţei în relaţia de prietenie, iar la ultimul subiect au avut de elaborat un eseu despre tema şi viziunea despre lume într-o operă narativă scrisă de Liviu Rebreanu sau Camil Petrescu.

Evaluaţii de la Profilul Uman au avut la primul subiect de comentat poezia „Miraj“ scrisă de Al. Philippide şi la al II-lea subiect au trebuit să scrie un text argumentativ despre necesitatea cunoaşterii unor limbi străine în dezvoltarea personală. La al III-lea subiect au avut de elaborat un eseu despre tema şi viziunea despre lume într-o operă narativă scrisă de Mihail Sadoveanu sau George Călinescu.

Ce reguli trebuie să respecte evaluaţii

Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

Pentru rezolvarea subiectelor se foloseşte doar cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru scheme şi desene va fi utilizat numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi.

Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de către asistenţi în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către asistenţi, menţionându-se pe ele „Anulat", se semnează de către asistenţi şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise.

La această sesiune pot participa în primul rând candidaţii care au picat examenul în ultima sesiune sau în cele din anii anteriori cât şi absolvenţii de liceu care şi-au luat corigenţele. Nu aceeaşi permisivitate este acordată şi celor care au încercat să fraudeze evaluarea sau care au picat de două ori bacalaureatul.

Aceştia din urmă pot susţine Bacalaureatul doar dacă plătesc o taxă de 230 de lei. În condiţiile în care au fost respinşi la una sau mai multe probe, atunci vor achita doar contravaloarea acestora, suma fiind stabilită de către inspectoratele şcolare judeţene.

Ce probe urmează

Pe 23 august va fi susţinută proba obligatorie a profilului ( Matematică sau Istorie). În data de 24 august se va desfăşura ultima probă scrisă la materia aleasă de candidaţi în funcţie de profilul şi specializarea studiiilor liceale. Între 25 şi 28 august vor fi evaluate competenţele lingvistice de comunicare orală în Limba română, pe 28 august — competenţele lingvistice de comunicare orală în Limba Maternă, pe 29 şi 30 august — competenţele digitale, iar în zilele de 30 şi 31 august se va face evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională. Rezultatele vor fi afişate pe 1 septembrie.

citeste totul despre: