Începem cu gimnaziul. Linia de start este dată de ariile curriculare ce definesc marile continente de dezvoltare a elevilor, dintr-a V-a până într-a VIII-a inclusiv. Şapte sunt ele la număr:

  1. Limbă şi comunicare
  2. Matematică şi ştiinţe ale naturii
  3. Om şi societate
  4. Arte
  5. Educaţie fizică, sport şi sănătate
  6. Tehnologii
  7. Consiliere şi orientare

Premisa de la care plecăm este că toate cele şapte arii curriculare sunt la fel de importante pentru copii, deci au ponderi egale în bugetul de timp alocat săptămânal / semestrial. Grafic, starea iniţială arată aşa:

Ca referinţă (pot fi şi altele – acesta e doar un exemplu), iată cum arată arhitectura curriculară MYP-IB (Middle Years Programme – International Baccalaureate):

Aici găsiţi informaţiile necesare aprofundării filozofiei curriculare MYP.

Cum spuneam, importanţe egale pentru cele şapte arii curriculare înseamnă bugete de timp egale în orarul săptămânal. De pildă, într-un total de 28 ore pe săptămână încap câte 4 ore pentru fiecare arie curriculară. Sau, într-un total de 21 de ore pe săptămână încap câte 3 ore pentru fiecare arie curriculară.

Ce discipline de studiu decideţi că sunt esenţiale pentru elevii de gimnaziu dintr-a V-a până într-a VIII-a şi ce bugete de timp le alocaţi astfel încât să păstraţi ponderile egale ale ariilor curriculare? Horia Oniţă, Cătălin Zugravu, Alex Manda, echipele voastre de asociaţii ale elevilor (şi oricare altele, sunteţi toţi bineveniţi în conversaţie) ce soluţii propuneţi în această materie?

Răspundeţi folosind acest model de organizare a informaţiei:

Pentru eficienţă şi focalizare pe rezultate, vă propun următorul mod de lucru:

  1. Repere calendaristice: 13, 20, 27 octombrie – sunt datele la care se întrunesc formal echipele desemnate prin ordin de ministru; avem, aşadar, la dispoziţie trei săptămâni bune pentru această primă rundă de consultări
  2. Ariile curriculare sunt nenegociabile – le luăm ca parametri iniţiali de proiectare
  3. Faceţi publice doar soluţiile de arhitecturi curriculare pentru gimnaziu, conform modelului prezentat, fără a insista pe detalii de proiectare; sunt convins că aveţi argumentele ştiinţifice solide pentru susţinerea opţiunilor dumneavoastră, şi plec de la premisa încrederii reciproce şi a integrităţii asumate de fiecare în parte, cu bună-credinţă, în interesul deplin al proiectului

Vă invit să trimiteţi soluţiile dumneavoastră la adresa de email info@ise.ro, şi să le faceţi publice fie comentând această postare, fie prin intermediul paginilor de socializare. Dacă mi le trimiteţi şi mie (fie la adresa marian_stas@yahoo.com, fie pe pagina mea de Facebook), eu le distribui, la rândul meu, celor interesaţi.

Repet: octombrie şi noiembrie sunt luni în care ne focalizăm pe soluţii de arhitecturi curriculare deştepte pentru gimnaziu şi liceu. Acum am deschis o fereastră de oportunitate excepţională, pe care nu avem voie s-o ratăm, din respect pentru noi, pentru copiii noştri şi pentru România.

Ţinem aproape.

Succes!