Dezinteresul părinţilor, lipsa unor modele în cadrul familiei, dificultăţile financiare sau emigrarea
părinţilor în străinătate reprezintă doar câţiva factori ce au condus la creşterea abandonului şcolar timpuriu din ultimii ani şi care l-au încurajat de-a lungul timpului.
În cazul dezvoltării acestui fenomen social îngrijorător, proiecţiile asupra viitorului forţei şi pieţei de
muncă nu vor fi încurajatoare, în sensul că România poate risca confruntarea cu o generaţie de şomeri, de muncitori necalificaţi, de adulţi apţi de muncă dar nespecializaţi, care vor fi nevoiţi să muncească în străinătate. De asemenea, abandonarea şcolii îi afectează pe copii în dezvoltarea intelectuală, emoţională şi în ceea ce priveşte dezvoltarea relaţiilor sociale.

Părinţii, profesorii şi instituţiile guvernamentale sunt primii factori care pot combate propagarea acestui fenomen. O cooperare eficientă, facilitată de o comunicare perpetuă pot să prevină cauzele şi situaţiile ce conduc la abandonul şcolar timpuriu.

Un pas important în această direcţie a fost realizat de către Unitatea Administrativ Teritorială Făgăraş,în parteneriat cu Colegiul Aurel Vijoli Fagaras, Liceul Tehnologic Dacia Bucureşti, Unitatea Administrativ Teritorială Mangalia şi Şcoala Superioară Comercială “Nicolae Kretzulescu” Bucureşti. Cele cinci instituţii implementează proiectul STOP Abandonului şcolar! Program pilot de integrare şi creştere a participării în învăţământul primar şi secundar, POSDRU/181/2.2/s/154769, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, în cadrul Axei prioritare 2 – Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii. Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 10 luni.


Scopul acestui proiect este crearea unei echipe multidisciplinare în parteneriat cu instituţiile locale,
ONG-uri cu activităţi similare, echipe care să ofere o asistenţă integrată copiilor abandonaţi şi familiilor lor, să asigure consilierea necesară integrării în societate.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea sistemului de educaţie şi formare profesională, prin dezvoltarea de instrumente şi metodologii pentru implementarea Cadrului Comun European de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii în formare profesionala (EQARF), utilizând reţele parteneriale între şcoli.

Grupul ţintă al proiectului este format din 400 persoane: elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii (250) şi persoane care au părăsit timpuriu şcoala (150) din regiunea Centru, Sud Est şi Bucureşti-Ilfov.
Integrarea viitorilor adulţi în societate se poate face doar printr-o educaţie adecvată. Programul STOP Abandonului şcolar! reprezintă o iniţiativă curajoasă şi firească care trebuie susţinută şi care să aibă continuitate şi în viitor.

Contact: Unitatea Administrativ Teritorială Făgăraş; Adresa: Str. Republicii, nr. 3, Făgăraş, jud. Braşov

Tel: 0268-201313 , E-mail: integrare@primaria-fagaras.ro; Persoană de contact: Manager de proiect - Florina Micu

www.fseromania.ro                                           Dezvoltarea durabilă e o atitudine. Fii responsabil!


                                           Investeşte în oameni!