Toate spaţiile publice, dotate obligatoriu cu detectoare de incendiu, sisteme de avertizare şi hidranţi

Toate spaţiile publice, dotate obligatoriu cu detectoare de incendiu, sisteme de avertizare şi hidranţi

Toate unităţile de învăţământ, hotelurile, spitalele, bisericile, sălile de sport, instituţiile publice, sălile de cultură şi toate clădirile înalte - exceptându-le pe cele de locuinţe -, sălile de aşteptare sau orice spaţiu construcţie aglomerată, parcările subterane şi depozitele vor trebui dotate cu sisteme de detectare, semnalizare şi avertizare la incendiu, dar şi cu hidranţi.

Ştiri pe aceeaşi temă

Ministerul Mediului a postat vineri, spre dezbatere publică, două proiecte de ordin pentru modificarea şi completarea normelor privind securitatea la incendiu a construcţiilor, prin care impune dotarea tuturor construcţiilor (exceptând locuinţele) cu instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare la incendiu, dar şi cu hidranţi.
 
Cele două ordine stabilesc cu precizie distanţele la care trebuie amplasaţi hidranţii, gradul de acoperire cu instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu – care poate fi parţial sau total -, nivelul sunetului alarmei de incendiu, distanţa maximă de parcurs din orice punct al clădirii până la cel mai apropiat declanşator de alarmă sau hidrant, precum şi perioada minimă de rezistenţă la fos, care în cazul instalaţiei de detectare/alarmare trebuie să fie de cel puţin 90 minute, în timp ce hidranţii trebuie să reziste la cel puţin 120 de minute de funcţionare.
Hidranţii trebuie amplasaţi la o înălţime cuprinsă între 0,8 şi 1,5 m/
 
Cât de tare trebuie să sune alarma de incendiu
 
Astfel, în cazul instalaţiilor de detectare, semnalizare şi avertizare la incendiu, distanţa maximă de parcurs din orice punct al clădirii până la cel mai apropiat declanşator de alarmă nu va depăşi 20 m în cazul clădirilor înalte sau cu aglomerări de persoane, respectiv 15 m la clădirile foarte înalte ori cu persoane care nu se pot evacua singure, în funcţie de necesităţi.
 
Nivelul sunetului alarmei de incendiu va avea un nivel cu cel puţin 5 dB deasupra oricărui alt sunet, care ar putea să dureze pe o perioadă mai mare de 30 de secunde, dar nu mai mic de 65dB. De asemenea, dacă alarma are scopul de a trezi persoane din somn, nivelul minim trebuie să fie de 75 dB, iar pentru zonele în care se pot afla persoane cu dezabilităţi auditive, prevederea dispozitivelor de alarmare vizuale.
 
Ce construcţii sunt vizate
 
Echiparea cu instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, dar şi cu hidranţi este obligatorie pentru: clădiri înalte, cu excepţia clădirilor cu destinaţia de locuinţe, şi foarte înalte indiferent de destinaţie; săli aglomerate şi spaţiile aferente acestora; clădiri închise ori spaţii, civile. În cazul acestora din urmă, proiectele de ordin menţionează orice clădire cu destinaţie: administrativă cu aria desfăşurată mai mare de 600m2; de cultură cu aria desfăşurată mai mare de 600 m2; de comerţ cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 m2; de sport în care se pot afla simultan mai mult de 200 persoane; de cult cu peste 300 de persoane; de învăţământ care adăpostesc peste 200 de persoane; de turism cu cel puţin 25 camere sau 50 de locuri de cazare; de cazare a elevilor, studenţilor, sportivilor având mai mult de 100 locuri de cazare; de sănătate cu paturi staţionare/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adăpostirea bătrânilor, persoanelor cu dezabilităţi sau lipsite de adăpost, cu aria desfăşurată mai mare de 150 m2; învaţămant/educaţie anteprescolar(ă)(0-3 ani/creşe, centre de zi) şi/sau de învăţământ preşcolar(3-6 ani/gradiniţe, centre de zi)/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adăpostirea copiilor antepreşcolari şi preşcolari, cu aria desfăşurată mai mare de 150 m2.
Obligativitatea vizează şi clădiri ori spaţii, civile subterane, cu excepţia locuinţelor, cu aria desfăşurată mai mare de 300 m2; parcaje subterane potrivit reglementărilor specifice; parcaje supraterane închise cu mai mult de 50 autoturisme; clădiri ori spaţii civile, cu excepţia locuinţelor, cu peste 300 de persoane sau cu aria desfăşurată mai mare de 1000 m2 ; clădiri închise ori spaţii, de producţie şi/sau depozitare având densitatea de sarcină termică peste 420 MJ/m² şi aria desfăşurată mai mare de 600m2; depozite închise cu stive având înălţimea mai mare de 4m.
 
citeste totul despre: