Din dorinţa de a veni în întâmpinarea, deopotrivă al instituţilor şi opiniei publice, propun lansarea unei noi campanii de dezbatere la nivelu societăţii civile, sub forma unei platforme pentru emiterea de opinii, constituirea de scenarii, ipoteze şi obiective strategice în domeniul energiei. Toate acestea cu scopul de a contribui la realizarea unei Strategii Energetice cu şi pentru români.

Interesul opiniei publice faţă de acest domeniu a adus diverse opinii, exprimate public cu ocazia derulării dezbaterii publice asupra primei etape din proiectul de elaborare a strategiei energetice a României. Consider că opinia publică merită să primească un prim semn, inclusiv cel de mulţumire faţă de efortul depus în parcurgerea documentului şi formularea de opinii.

În calitatea de membru al grupului de lucru care avea ca şi scop propunerea unui proiect de Strategie Energetică a României, care să fie supus dezbaterii publice şi iniţierii unui Pact Politic, privind asumarea obiectivelor strategice în perspectiva anului 2035, permiteţi-mi să MULŢUMESC tuturor celor care sau preocupat de acest document şi să vă invit să continuăm acest demers pentru realizarea primei Strategii Energetice pentru români.

Deciziile în sectorul energetic au implicaţii majore şi pe termen lung. De aceea, pe acest subiect trebuie să se cunoască opinia cetăţenilor. Aceştia trebuie informaţi corect şi consultanţi asupra mix-ului energetic al ţării în perspectiva anului 2035, prin prisma impactului asupra vieţii cetăţeanului, riscurile asociate acestuia, efectele asupra mediului înconjurător şi asupra schimbărilor climatice. 

Eliminarea sărăciei absolute, stoparea procesului de sărăcie şi reducerea ei până la nivelul economico-social şi politic acceptabil, creşterea bunăstării populaţiei, accesul la educaţie şi ocrotirea sănătăţii, ocuparea forţei de muncă, creşterea veniturilor reale – toate au o legatură strînsă cu energia.

Strategia are întotdeauana un scop, pentru domeniul energetic acesta ar putea fi menţinerea unui echilibru permanent între resursele societăţii şi nevoile cetăţenilor şi al firmelor, cu fructificarea ocazilor favorabile ivite pe plan naţional sau internaţional şi limitarea pericolelor care planează asupra României.

Strategia energetică trebuie precedată de defnirea unor concepte (precum securitate energetică versus independenţă energetică; energie inteligentă versus energie; antisărărcie energetică versus protecţie socială; codul energiei versus legislaţie individuală specifică fiecărui sector energetic; comunicare versus secretizare), stabilirea obiectivelor şi a ţintelor aferente.

Lipsa unor concepte clare şi acceptate la nivelul societăţii (politicieni, societate civilă şi mediu academic) face ca anumite concepte care ar trebui să fie cu stricteţe urmate, în stabilirea şi urmărirea unor obiective strategice, să fie vehiculate la întâmplare, aleator şi chiar contradictor. Mesajul subliminal fiind în fapt mai mult o confuzie energetică.

 

“Jocurile energetice” care se efectuează în prezent vor avea efect în următorii 5 – 10 ani şi vor fi determinante pentru următorii 20-30 ani sub forma accesului la surse, accesului la rutele de transport şi poziţionarea pe pieţele de energie.

În vederea iniţierii unei dezbateri pe problema Strategiei Energetice pentru Români, a aducerii în prim plan a urgenţei acestei strategii doresc să lansez campania StrategiaEnergeticaPentruRomani, pe

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Strategia-Energetica-pentru-Romani/1603559046534376?ref=hl

Blogul: www.dumitruchisalita.ro

Doresc să dedic această campaniei Colegului din echipa de realizare a Strategiei Energetice a României care a funcţionat în anul 2014 în cadrul Departamentului pentru Energie,

d-lui profesor Aureliu Leca, plecat prea repede dintre noi.

Dl profesor Aureliu Leca a fost o personalitate remarcantă a energeticii româneşti, strateg înăscut, care a încercat continuu timp de 25 de ani să deschidă minţile conducătorilor, privind realizarea unei Strategii Energetice. În urmă cu doar câteva săptămâni, discutând despre iniţiativa de a constitui un grup de lucru, ca societate civilă, pentru continuarea activităţii demarate în anul 2014 cu scopul de a realiza o Strategie Energetică pentru Români, dânsul a replicat, cu blândeţea care-l caracterizat: Strategia Energetică este o obligaţie..

Cu acest îndemn, vă invit să vă alăturaţi acestei iniţiative, pentru că este nevoie de o Strategie Energetică pentru Români.