Proiectul demarat în luna iunie 2014, de elaborare a Strategiei Energetice a României pentru perioada 2015 – 2035, presupunea parcurgerea următoarelor etapele premergătoare formulării strategiei (obiectivelor strategice), urmând a se finaliza în 15 octombrie 2015:

  1. Analiza stadiului actual
  2. Obligaţii naţionale şi internaţionale
  3. Viziunea strategiei energetice
  4. Ipotezele de lucru pentru fundamentarea scenariilor de lucru
  5. Obiective strategice iniţiale
  6. Scenarii viitoare
  7. Analiza Integrated Resources Least Cost Energy Planning (IRLCEP)
  8. Analiza de risc a scenariilor
  9. Obiectivele strategice

În 10 decembrie 2014 au fost supuse consultării publice, doar primele 2 etape premergătoare elaborării Strategiei, nicidecum Strategia Energetică a României. Scopul elaborării acestor etape era analiza stadiului actual şi obligaţiile naţionale şi internaţionale asumate de România în domeniul Energetic. Scopul acestui prim pas era inventarierea realităţilor energetice, stabilirea oportunităţilor şi pericolelor din diferite sectoare energetice, dar şi identificarea punctelor tari şi a slăbiciunilor existente.

  strategie1

                                     strategie2

Conceperea planului de realizare a Strategiei avea rolul în primul rând de disciplinare a celui care o concepe, să-l ajute să îşi aranjeze gândurile, cifrele şi concluziile într-o ordine logică, ce poate fi urmărită şi de către alţii, superiori sau subordonaţi deopotrivă

Documentul care urma să constituie Strategia Energetică, trebuia să cuprindă cinci părţi:

Partea I – Obiectivele Strategice ale României în domeniul energetic pentru perioada 2015 - 2035: document sintetic (handbook) în care se dorea cuantificarea obiectivelor, timpul până la atingerea lor, responsabilii cu îndeplinirea obiectivelor, rezultatul prognozat aşteptat, indicatorii de abatere timpurie faţă de rezultatele aşteptate.

Partea II - Planul de implementare a strategiei energetice : document care urma să detalieze modul de implementare şi etapizare a acţiunilor identificate pentru atingerea fiecărui obiectiv strategic, responsabilii cu urmărirea acestora, bugetul necesar, identificarea riscurilor în implementarea strategiei. 

Partea III - Planul de control al implementării strategiei : document care urma să stabilească sistemul de control, pentru urmărirea şi măsurarea rezultatelor fiecărei acţiuni, semnalizând orice abatere de la atingerea obiectivelor şi ţintelor propuse. Rolul acestui plan era de a se aprecia în ce măsură au fost atinse obiectivele fixate, care dintre acţiuni au fost realizate, iar în cazul unor disfuncţionalităţi care sunt intrevenţiile sau ce modificări sunt necesare pentru a atinge scopul propus. 

Partea IV - Planul de revizuire şi actualizare a strategiei: pentru a face din Strategie un instrument viu, potenţial corectabil la modificările ipotezelor considerate în momentul conceperii ei, dar şi cu scopul de a limita intervenţile subiective (grupuri de interese) asupra documentului (obiectivelor).

Partea V - Planul de comunicare, diseminare şi feedback: comunicarea obiectivelor şi planurilor, începând cu faza de dezbatere, astfel încât strategia energetică să fie înfăptuită cu participarea continuă a societăţii civile, pentru a devenii o strategie a românilor, în care aceştia trebuie să se regăsească, să-şi o însuşească, să o aplice, să o sancţioneze şi să o dezvolte permanent.


În vederea iniţierii unei dezbateri pe problema Strategiei Energetice pentru România, a aducerii în prim plan a urgenţei acestei strategii, continu[m campania StrategiaEnergeticaPentruRomani, pe:

Facebook https://www.facebook.com/pages/Strategia-Energetica-pentru-Romani/1603559046534376?ref=hl

Blogurile: www.dumitruchisalita.ro, www.adevarul.ro, www.enpg.ro, www.energy-center.ro, www.energynomics.ro, www.bizenergz.ro ,  

unde vom prezenta analize şi opinii faţă de interesele românilor în domeniul energiei.

Începând cu acest număr gasiţi materialele campaniei Strategia Energetică pentru Români şi în limba engleză:

http://romaniascout.ro/category/energy-strategy-for-romanians/