În anul 2004, odată cu intrarea în vigoare a primei legi a gazelor din România, s-a stabilit că, operatorii pot realiza sisteme de conducte de distribuţie pe banii lor, dacă se demonstrează fezabilitatea acestei acţiuni.

Legea 123/2012, a detaliat în art. 151 modul de finanţare a lucrărilor pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării, stabilind că „operatorul de distribuţie sau operatorul de transport şi de sistem nu poate refuza accesul la sistem şi este obligat să finanţeze lucrările dacă realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării este economic justificată”. Studiul tehnico-economic care trebuie să demonstreze justificarea economică a construcţiei unui nou sistem, trebuie să se realizeze conform criteriilor aprobate de către ANRE.

La 3 ani de la stabilirea obligaţiei legale a operatorilor de distribuţie să dezvolte sistemele de distribuţie pe banii lor, aceştia continuă să dezvolte (în general) reţeţele pe banii consumatorilor. Acesta se întâmplă deoarece ANRE nu a realizat în toată această perioadă criteriile care să demonstreze  justificarea economică a construcţiei unui nou sistem. 

Operatorii impun: conductele sunt rentabile doar pe banii consumatorilor

În lipsa acestui regulament, operatorii de distribuţie, la solicitarea clienţilor de a se construi un sistem nou de distribuţie, de a se extinde un sistem, etc., întocmesc o analiză economică, cu indicatorii stabiliţi de conducerea operatorului, indicatori astfel aleşi încât să dovedească, în general, nerentabilitatea investiţiei. Astfel, obligarea consumatorilor să scoată zeci/sute de mii de lei pentru a realiza reţele de distribuţie pe care ulterior le predau cu titlu gratuit (condiţie impusă de lege) operatorilor.

Analiza economică asupra rentabilităţii construcţiilor de noi conducte, realizată de operatorii, adesea ia în considerare impunerea timpului de recuperare a investiţiei de 1 an, ceea ce face ca multe din investiţii „să fie rentabile, doar pe banii consumatorilor”.

Această abordare, sfidătoare la adresa consumatorilor, contravine  atât principiilor internaţionale unde termenul de recuperare a investiţilor în conducte de gaze este de minim 12 ani, dar şi principilor din România, unde termenul de recuperare a investiţilor în conducte de distribuţie este considerat 30 ani. 

Studiile de fezabilitate pentru realizarea unei conducte sunt „făcute” să nu fie rentabile, pentru a obliga consumatorii să le finanţeze şi să le predea gratuit operatorului.


Mimarea interesului pentru consumatori, prin întocmirea unei pretinse analize economice (prin prisma condiţiilor impuse) care să justifice construcţia conductelor de distribuţie pe banii operatorilor de distribuţie, a făcut ca în ultimii 10 ani (de când se practică această metodă), operatorii să beneficieze de mii de km de conducte intrate în portofoliul lor, fără să scoată un ban din buzunar. Este important de precizat că aceste conducte odată construite, pe banii unor consumatori, produc bani pentru operatorii de distribuţie prin racordarea de noi consumatori la aceste conducte. Mai mult, operatorii de distribuţie pretind sume de până la 3 ori mai mari decât costul efectiv al conductei.

Chiar dacă legea prevede că solicitantul are dreptul să recupereze contravaloarea sumei investite din momentul punerii în funcţiune a obiectivului/conductei, de la următorii utilizatori racordaţi la obiectivele/sistemele realizate, în lipsa unei alte reglementări pe care ANRE nu a realizat-o (la 3 ani de la apariţia legii). În lipsa reglementării ANRE, prin care să se stabilească modul de recuperare a cotei-părţi din investiţia realizată de către consumatori, aceştia nu pot să spere că îşi vor recupera vreodată sau cumva banii investiţi într-o conductă care deserveşte şi alţi vecini care nu au scos bani din buzunar, dar plătesc exact acelaşi tarif ca şi consumatorii care au finaţat conducta.

Construcţia/extinderea unui sistem de distribuţie, pentru a deservii un consumator de gaze care acceptă să fie plătit de acesta, este dimensionat mult peste necesarul de consum al consumatorului. În fapt conducta se dimensionează pentru dezvoltările imobiliare viitoare ale zonei, dar pe banii primului/primilor consumatori. Legea îi obligă ulterior finalizării conductei, pe consumatorii plătitori ai conductei să predea cu titlul gratuit această conductă operatorului de distribuţie care dispune după cum doreşte acesta.

 

Campania Preţ Corect La Gaze, îşi propune să vină în întâmpinarea clienţilor, diseminând informaţii necesare funcţionării pieţei prin: