Ministerul Transporturilor: Conversia datoriilor CFR Marfă în acţiuni nu reprezintă ajutor de stat. CE a fost de acord „în principiu” cu acest proces

Ministerul Transporturilor: Conversia datoriilor CFR Marfă în acţiuni nu reprezintă ajutor de stat. CE a fost de acord „în principiu” cu acest proces

În urma anunţului Comisiei Europene privind declanşarea unei investigaţii privind un eventual ajutor de stat acordat CFR Marfă, prin stingerea de către statul român a datoriilor acesteia, Ministerul Transporturilor precizează că oficialii europeni au fost notificaţi şi au aprobat „în principiu” acest proces. În martie însă, o organizaţie patronală s-a plâns CE, motiv pentru care a fost declanşată investigaţia.

Ştiri pe aceeaşi temă

 
Conversia datoriilor CFR Marfă în acţiuni s-a realizat în anul 2013, în cadrul procesului de privatizare a SNTFM CFR Marfă SA, a informat Ministerul Transporturilor, precizând că, în opinia autorităţilor române, acest proces nu reprezintă ajutor de stat.
 
„Autorităţile române au susţinut faptul că măsura nu reprezintă ajutor de stat în condiţiile în care  este îndeplinit testul investitorului privat prudent, în contextul privatizării iminente a companiei la acel moment. Comisia Europeană a fost, în principiu, de acord cu acest proces”, a comunicat MT.
 
Privatizarea CFR Marfă a fost însă un eşec, proces care nu a mai fost reluat din cauza situaţiei economico-financiare dificile a societăţii. 
 
 
O organizaţie patronală a societăţilor feroviare a trimis CE o plângere
 
Ca atare, Comisia Europeană a continuat să monitorizeze acest caz, iar în martie a primit o plângere din partea unei organizaţii patronale.
 
„În data de 6 martie 2017 Organizaţia Patronală a Societăţilor Feroviare Private din România, a depus la Comisia Europeană o plângere referitoare la presupusul ajutor de stat acordat CFR MARFĂ, la care a revenit cu un Addendum, depus în data de 12 septembrie 2017. Comisia a luat act şi a decis, în conformitate cu procedura prevăzută de REGULAMENTUL (UE) 2015/1589 AL CONSILIULUI din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în vederea stabilirii de către Comisie dacă ajutorul este compatibil cu piaţa internă, deschiderea unei proceduri formale de investigare, pentru a permite obţinerea tuturor informaţiilor necesare pentru evaluarea compatibilităţii ajutorului şi pentru a permite părţilor interesate să îşi prezinte observaţiile”, a informat ministerul.
 
Oficialii din transporturi au dat asigurări că autorităţile române au colaborat şi colaborează cu reprezentanţii Comisiei Europene pentru instrumentarea plângerii privind presupusul ajutor de stat acordat CFR MARFĂ şi pentru asigurarea compatibilităţii cu regulile de ajutor de stat şi a măsurilor necesare pentru redresarea companiei.
 
 „Obiectivul Guvernului şi al autorităţilor române este asigurarea viabilităţii companiei CFR Marfă prin eficientizarea acesteia”, încheie oficialii din Transporturi.
 
Comisia Europeană cercetează dacă au fost încălcate normele UE privind ajutoarele de stat 
 
O investigaţie aprofundată a fost lansată luni de Comisia Europeană în privinţa unui eventual ajutor de stat acordat CFR Marfă, prin stingerea de către statul român a datoriilor acestora. Oficialii europeni vor să vadă dacă astfel i s-a oferit companei un avantaj neloial, cu încălcarea normelor UE privind ajutoarele de stat.
 
Comisia Europeană consideră că o intervenţie a statului în favoarea unei companii nu constituie ajutor de stat în sensul normelor UE atunci când are loc în condiţii pe care le-ar fi acceptat un investitor privat. 
 
Comisia va evalua dacă aceasta este situaţia în cazul creditorilor publici ai CFR Marfă sau dacă, dimpotrivă, intervenţia statului i-a conferit companiei un avantaj economic selectiv faţă de concurenţii săi, constituind astfel ajutor de stat.
 
CFR Marfă este o companie deţinută în totalitate de stat, care se confruntă cu dificultăţi economice, având un nivel ridicat de îndatorare, în principal faţă de agenţiile naţionale de securitate socială şi administrare fiscală, precum şi faţă de managerul român de infrastructură feroviară, CFR Infrastructura, care se află, de asemenea, în totalitate în proprietatea statului.
 
Spre deosebire de transportul feroviar de călători, piaţa transportului feroviar de marfă din România este extrem de competitivă, întrucât există numeroşi operatori privaţi iar unii dintre aceştia au dobândit o cotă de piaţă considerabilă, ca urmare a liberalizării pieţei în anul 2007.
 
 
citeste totul despre: