Mining Watch România: Guvernul României reia legea expropierii naţionale

Mining Watch România: Guvernul României reia legea
expropierii naţionale

Ministerul Economiei a pus în dezbatere publică o nouă lege a minelor care reia prevederile legii toxice din 2013, susţine ONG-ul Mining Watch România, precizând că „Legea specială pentru Roşia Montană” revine şi este extinsă întregii industrii miniere (de la carierele de piatră la cele de uraniu şi cupru).

Ştiri pe aceeaşi temă

„Guvernul României şi industria minieră nu renunţă la legea expropierii naţionale. S-a făcut un nou proiect de lege de care beneficiază în egală măsură Roşia Montană Gold Corporation, Deva Gold sau Samax România. Pe parcursul elaborării noii legi, organizaţiile au fost exluse din grupul interministerial de lucru pentru a nu deranja afacerile dintre oficialii români şi reprezentanţii industriei”, a declarat Roxana Pencea Brădăţan din partea Mining Watch România.

Mining Watch România susţine că şi-a manifestat interesul de a participa în grupul de lucru ministerial încă din luna iulie 2016. Cu toate acestea, i-a fost refuzată participarea, potrivit reprezentanţilor. „Este revoltător acum să vedem în expunerea de motive că «au participat toate ONG-urile interesate, Ministerul Economiei fiind deschis la toate propunerile constructive ale acestora»”, a adăgat Roxana Pencea Brădăţan.

„Campania Salvaţi Roşia Montană şi reţeaua Mining Watch condamnă modul de elaborare al noului proiect de lege, care a exclus organizaţiile de mediu sau pe cele ce lucrează în comunităţi direct afectate de minerit”, se arată într-un comunicat comun trimis de organizaţii.

Potrivit lor, dacă această nouă lege ar fi adoptată, avizarea exploatărilor precum cele de la Certej, Roşia Montană sau Rovina ar fi simplificată, iar Legea Minelor ar deveni un amplu compendiu de derogări pentru industria minieră de la legislaţia în vigoare.

Mining Watch România mai susţine că prevederile proiectului nu au legătură cu scopul declarat în expunerea de motive. „Sub pretextul creşterii gradului de siguranţă al cetăţenilor, proiectul de lege operează de fapt schimbări ce pun grav în pericol dreptul constituţional la protejarea proprietăţii private. Astfel, proiectul prevede o categorie aparte de resursele minerale de importanţă strategică, a căror exploatare este considerată de interes naţional şi declarată de utilitate publică. Nu se arată ce resurse fac parte din această categorie, iar criteriile foarte vagi listate pentru încadrarea ca resursă strategică permit practic ca orice resursă minerală sa fie considerată astfel. Pentru a cita din textul original, o resursă de interes naţional este resursa care «contribuie la punerea în aplicare a interesului naţional»”, potrivit reprezentanţilor.

„Această încadrare ar permite exproprierea tuturor proprietăţilor private de pe terenurile necesare realizării exploatărilor miniere (chiar şi a lucrărilor adiacente acestor exploatări). Proiectul de lege propune şi o procedură de expropriere mult simplificată şi accelerată de care se pot servi titularii de licenţe miniere pentru a dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor”, a declarat avocat Ştefania Simion.

ONG-ul mai arată că aprobarea proiectelor miniere a fost întotdeauna una lipsită de transparenţă: de la acordarea licenţelor, la semnarea contractelor de asociere şi mai recent la litigiul statului român cu Gabriel Resources. Sub pretextul fals al creşterii gradului de transparenţă şi participare a cetăţenilor la luarea deciziilor privind acordarea concesiunilor miniere, proiectul de lege conferă caracter confidenţial tuturor datelor şi informaţiilor privind licenţele miniere.

Mai mult, în motivarea proiectului de lege, ministerul invocă dreptul companiilor miniere la egalitate în faţa legii şi non-discriminare. În realitate, proiectul de lege conferă acestor companii un statut şi privilegii absolut disproporţionate, care nu au nimic de a face cu egalitatea în faţa legii. De exemplu, companiile miniere ar fi exceptate de la obligaţia compensării cu terenuri a suprafeţelor scoase definitiv din fondul forestier naţional.

„Ridicolul dereglementării este într-atât de mare încât monitorizarea modului în care titularul licenţei miniere respectă condiţiile impuse prin autorizaţia de construire a minei este în sarcina… titularului licenţei miniere”, conchid reprezentanţii.

citeste totul despre: