Măsurile anti-criză pregătite de Guvernul Orban

Măsurile anti-criză pregătite de Guvernul Orban

Guvernul va adopta o serie de măsuri pentru economie

Guvernul Orban are pe masă, în şedinţa de miercuri, o ordonanţă de urgenţă privind măsuri fiscal-bugetare în contextul pandemiei de COVID-19.

Ştiri pe aceeaşi temă

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a anunţat marţi seara că este pregătit un pachet de măsuri pentru susţinerea economiei României în această perioadă, iar impactul lui va fi de aproape 2% din PIB. „Avem mai multe instrumente pe care le vom aproba mâine în şedinţa de guvern”, a spus Cîţu, potrivit Agerpres.

Câteva din măsurile care ar putea intra în ordonanţă:

Statul va plăti şomajul tehnic

Guvernul ia în calcul să susţină de la bugetul asigurărilor de şomaj, pe perioada stării de urgenţă, indemnizaţia de 75% din salariul de bază pentru angajaţii trimişi în şomaj tehnic ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus.

„Pe perioada stării de urgenţă instituită prin Decretul Preşedintelui României nr.195/2020, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii, de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătite din fondul de salarii, se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020”, arată proiectul.

Angajatorii vor fi însă obligaţi să menţină raporturile de muncă ale persoanelor în cauză pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la data reînceperii activităţi.

Diurnă pentru persoanele în carantină

Executivul are pe ordinea de zi a şedinţei  un proiect de hotărâre care suplimentează bugetul Ministerului Sănătăţii. Proiectul include şi măsuri pentru cei aflaţi în carantină, care vor primi 230 de lei pentru cazare şi 70 de lei pentru mâncare.

Suplimentarea bugetului Ministerului va fi făcută din Fondul de rezervă bugetară.

De asemenea, proiectul stabilete şi cheltuielile aferente pentru fiecare persoană carantinată:

„a) alocaţia de cazare in valoare de 230 lei/zi , care include pe lângă costurile legate de asigurarea spatiului de locuit, costurile cu servicii de curătenie, servicii de spălătorie, produse de igienă personală, lenjerie, prosoape, protecţia bagajelor persoanelor şi a altor efecte personale ale acestora

- în situaţia în care persoana este cazată într-un centru de carantină pus la dispoziţie în mod gratuit, alocatia de cazare este in valoare de 50 de lei/zi, care include cheltuielile pentru serviciile de curăţenie, servicii de spălătorie, produse de igienă personală, lenjerie,prosoape, protecţia bagajelor şi a altor efecte personale ale acestora.

b )indemnizaţia de cazare, în cuantum de 70 lei/zi care include următoarele cheltuieli:

- cheltuieli cu hrană –3 mese/zi,servite în cameră, cu utilizarea tacâmurilor şi a veselei de unică folosinţă.

- cheltuieli cu apa –între 2-4 l/zi/persoană, cu utilizarea paharelor de unica folosinţă

- cheltuieli cu îmbrăcăminte corespunzătoare –câte 2 pijmale şi 2 perechi depapuci de unică folosinţă pentru toată perioada de carantinare”, arată proiectul de hotărâre.

În cazul în care persoana aflată în carantină necesită servicii de traducere, cheltuielile aferente acestora vor fi decontate, pe bază de documente justificative.

În situaţia în care persoana aflată în carantină necesită tratament pentru afecţiuni preexistente sau care pot apare în perioada de carantină, acestea se vor acorda în baza unor documente medicale de tipul:scrisoare medicală, reţetă, iar cheltuielile aferente acestora se vor deconta pe baza documentelor justificative.

Fondurile necesare pentru decontarea cheltuielilor se asigură prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii, lunar, la solicitarea direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv şi a municipiului Bucureşti, pe baza unui borderou centralizator al documentelor, la sfârşitul perioadei de carantină.

Măsuri pentru IMM-uri

Guvernul va modifica Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii, IMM INVEST ROMÂNIA, beneficiarii eligibili fiind IMM care au obţinut din partea Ministerului Economiei un atestat care certifică faptul că au suferit pierderi de natură economică datorate epidemiei de coronavirus în România.

„În circumstanţele excepţionale create de focarul COVID-19, întreprinderile de toate tipurile se pot confrunta cu o lipsă severă de lichiditate. De asemenea, întreprinderile solvabile sau mai puţin solvabile se pot confrunta cu o lipsă bruscă sau chiar indisponibilitate de lichiditate. Acest lucru este valabil în special pentru IMM-uri, ceea ce pe termen scurt şi mediu poate afecta grav situaţia economică a multor întreprinderi sănătoase şi situaţia angajaţilor acestora, cu posibile consecinţe chiar si pe termen lung de lungă durată, periclitând supravieţuirea acestora. Luând în considerare cele menţionate anterior, se impune o acţiune decisivă şi cu un impact ridicat pentru asigurarea lichidităţii IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele COVID – 19”, arată Guvernul în expunerea de motive.

Programul va consta în acordarea de garanţii de stat a unuia sau mai multor credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi speze bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 10.000.000 lei.

De asemenea, în cadrul aceluiaşi program, vor putea fi acordate una sau mai multe garanţii pentru credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele şi speze bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici.

Durata maximă a finanţărilor este de 120 de luni, în cazul creditelor pentru investiţii, şi de 36 luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Liniile de credit pot fi prelungite cu maximum 36 luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a OUG.

Pentru acoperirea costurilor de acordare şi monitorizare a garanţiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi contul statului, cheltuielile privind comisionul de administrare  vor fi suportate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice, in cadrul unei scheme de ajutor de minimis.

Rectificarea bugetară va avea loc mai devreme

Totodată, prin derogare de la Legea responsabilităţii fiscal bugetare şi de la Legea privind finanţele publice, în anul 2020 se poate promova o rectificare bugetară în primul semestru al anului şi sunt autorizaţi ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate, astfel încât să asigure fondurile necesare pentru aplicarea măsurilor de combatere şi prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate.

Impozite amânate pentru populaţie

Guvernul va proroga termenul de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020.

Având în vedere faptul că plata impozitelor locale datorate de către persoanele fizice, a fost amânată cu trei luni, termenul scadent fiind 30 iunie 2020 şi ţinând cont că majoritatea veniturilor unităţilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale provin din impozite şi taxe, pentru a se evita blocarea conturilor în caz de neplată a obligaţiilor scadente aferente împrumuturilor contractate de la Ministerul Finanţelor Publice, Guvernul propune ca pentru o perioadă de trei luni să se amâne plata ratelor şi dobânzilor aferente acestor împrumuturi.

Plata ratelor şi dobânzilor datorate împrumuturilor acordate de Ministerul Finanţelor Publice din venituri rezultate din privatizare, unităţilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale, se poate amâna, la cererea acestora, pe o perioadă de trei luni, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Pentru această perioadă Ministerul Finanţelor Publice nu calculează dobânzi şi dobânzi de întârziere Această facilitate nu este acordată împrumuturilor care înregistrează restanţe la plată.

Împrumuturile îşi vor prelungi perioada creditului cu trei luni prin mutarea corespunzătoare a datelor de scadenţă.

Împrumut major pentru Unifarm

În contextul instituirii stării de urgenţã pe teritoriul României conform Decretului nr. 195/16.03.2020 al Preşedintelui României, Eximbank a acordat Unifarm o facilitate de finanţare în valoare de 575 milioane lei pentru achiziţia de urgenţã de materiale şi echipament sanitar.

Ţinând cont de necesitatea achiziţiei în continuare a materialelor şi echipamentelor sanitare necesare, Ministerul Finanţelor Publice acordă un împrumut din venituri rezultate din privatizare în valoare de 1,150 miliarde lei înregistrate în contul Trezoreriei Statului, către Unifarm, pe o perioadã de 6 luni, având destinaţia de rambursare a împrumutului acordat de Eximbank, în nume şi cont stat, iar diferenţa se va utiliza pentru achiziţia de urgenţă de materiale şi echipament sanitar, în contextul ameninţării epidemiei cu coronavirus în România. Suma se asigură de Ministerul Finanţelor Publice.

Amânarea depunerii declaraţiilor fiscale

Firmele care au certificat de situaţie de urgenţă de la Ministerul Economiei vor putea depune declaraţiile fiscale la 25 aprilie (termenul anterior era 25 martie), fără a fi sancţionate. Totodată, pentru aceste firme se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, cu excepţia celor stabilite prin hotărâri judecătoreşti penale. Totodată, nu se calculează şi nu se datorează obligaţii accesorii prevăzute de lege.

De asemenea sunt este modificată şi Ordonanţa privind acordarea unor facilităţi fiscale, fiind schimbate atât termenul până la care debitorii care au datorii bugetare în cauntum mai mare sau egal cu suma de un milion de lei pot notifica organul fiscal competent, cu privire la intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare, care devine 31 iulie, dar şi cel până la care poate fi depusă solicitarea de restructurare, respectiv 30 octombrie 2020.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările