Guvernul vrea să poată face o rectificare bugetară în vacanţa parlamentară

Guvernul vrea să poată face o rectificare
bugetară în vacanţa parlamentară

Guvernul doreşte ca în vacanţa parlamentară să fie abilitat să dea ordonanţe de urgenţă privind rectificarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, potrivit unui proiect de lege aflat pe ordinea de zi a şedinţei Executivului.

Ştiri pe aceeaşi temă

Potrivit proiectului, în domeniul finanţelor publice, Guvernul ar urma să fie abilitat pentru: rectificarea bugetului de stat pe anul 2018; rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018; reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare; reglementări privind societăţile mutuale de asigurare; reglementarea unor măsuri în domeniul inspecţiei economico-financiare; modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare; reglementări privind serviciile de plată; modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările ulterioare; măsuri privind consolidarea poziţiei de acţionar a statului şi unele măsuri privind administrarea participaţiilor statului, precum şi modificarea unor acte normative specifice domeniului.

În domeniul agriculturii, sunt avute în vedere: modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune; modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 110/2012.

La transporturi, în vară Guvernul doreşte să adopte măsuri pentru: modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările şi completările ulterioare; modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1999 privind investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 794/2001; modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, Executivul ar putea institui unele măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019.

În  domeniul sănătăţii, tot în vacanţa parlamentară ar urma să fie adoptate: modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare; modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii; modificarea şi completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate.

Guvernul vizează şi modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul culturii şi aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare la fundaţia ”Stichting Europeana” – Olanda.

Executivul ar putea modifica şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Este avută în vedere şi aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internaţional pentru Tehnologia Informaţiei în Administraţia Guvernamentală (ICA) şi aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare.

Guvernul ar dori şi prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.

citeste totul despre: