Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali stabileşte principiile generale privind facturarea, modul de determinare a consumului de gaze naturale aferent unei perioade de facturare, perioada de facturare, modul de plată, modul de emitere, transmitere şi plată a facturilor, precum şi o serie de alte informaţii de interes pentru client.

Chiar dacă facturile de gaze în prezent nu au o abordare unică, ele se întind pe parcursul a două pagini, prima pagină în care sunt cuprinse elementele specifice consumului, preţului, valorii şi scadenţei şi o a doua pagină în care sunt cuprinse modalităţi de plată, conturi şi alte informaţii aferente pieţei gazelor naturale.

Untitled

Componentele facturii de gaze:

 1. Cod de bare şi cuantumul facturii curente, înscris în partea superioară a facturii, care permite clientului să plătească prin intermediul băncii sau a sistemelor PrePay, doar valoarea facturii curente şi nu a tuturor datoriilor pe care clientul le înregistrează la furnizor (facturi anterioare acestei facturi neachitate sau penalităţi pentru facturi neachitate în termenul stabilit – scadenţa indicată pe factură).
   
 2. Cod de bare şi cuantumul soldului total (toată datoria pe care o are clientul de plătit furnizorului, înscris în partea inferioară stângă a facturii, care permite clientului să plătească prin intermediul băncii sau a sistemelor PrePay a tuturor datoriilor pe care clientul le înregistrează la furnior (factură curentă, facturi anterioare sau penalităţi pentru facturi neachitate în termenul stabilit).
   
 3. Adresa de corespondenţă, este adresa la care este trimisă factura pentru a fi plătită şi poate să difere faţă de adresa locului de consum, dacă clientul a cerut acest lucru (exemplul situaţiei în care clientul are mai multe proprietăţi). Este important să se verifice ca datele de pe factură să fie în concordanţă cu datele specifice locului de consum. Adresa locului de consum este înscrisă la mijlocul facturii.
   
 4. Locul de consum este caracterizat de un Cod loc de consum şi de Seria de contor al contorului care se găseşte la locul de consum. Este importantă verificarea seriei contor înscrisă pe contorul de la locul de consum şi seria contorului înscrisă pe factură. Cele două înscrisuri trebuie să fie identice pentru a evita plata consumului de gaze al vecinilor.
   
 5. Numărul de contract şi codul abonatului sunt elemente care de asemenea definiesc relaţia dintre client şi furnizor. Liberalizarea pieţii şi/sau schimbarea furniorului impune urmărirea acestor elemente de identificare pentru a permite clientului să şi urmărească elementele negociate cu furnizorul (preţ, termen de plată, penalităţi percepute etc.).
   
 6. Categoria de consum, care reprezintă o separare convenţională realizată de ANRE în 6 grupe omogene, cărora li se aplică acelaşi tarif de distribuţie şi acelaşi preţ (cât timp preţul este reglementat).
   
 7. Indexul vechi şi indexul nou înscris pe factură permite clientului să şi verifice, prin compararea acestuia cu indexurile contorului (citite de client), dacă cantitatea de gaz înscrisă pe factură este în concordanţă cu realitatea. Este important de a se urmării pe factură dacă indexurile înscrise sunt citite sau dacă sunt estimate de furnizor. În situaţia în care indexul citit de client este diferit (cu diferente mari), clientul are dreptul să sesizeze furnizorul de gaze şi să ceară refacerea facturii cu cuprinderea pe factură a indexurile reale. În situaţia în care indexul este estimat pe factură şi clientul constată că acesta prezintă abateri importante faţă de indexul efectiv al contorului, clientul are dreptul să sesizeze furnizorul şi să ceară refacerea facturii.
   
 8. Zona de calitate înscrisă pe factură, prezintă clientului că se găseşte într-o zonă caracterizată de acelaşi nivel al Puterii Calorifice Superioare, la nivelul tuturor clienţilor alimentaţi din aceeaşi sursă, respectiv gazele care ajung la acea localitate provin dintr-o sursă sau amestec de surse la care I s-a determinat Puterea Calorifica Superioară cu o eroare de maxim +/- 2%. Astfel, există determinări zilnice ale Puterii Calorifice Superioare (PCS) la nivelul sursei/surselor de gaze din care este alimentat cu gaze oraşul în care se găseşte consumatorul (zona de calitate înscrisă pe factură), care pot fi verificate:

- după localitate, pe site-ul operatorului de transport gaze (SNTGN TRANSGAZ SA), unde se găsesc PCS-urile tuturor oraşelor care au alimentare exclusivă din sistemul de transport

- după zona de calitate, oraş, stradă, pe site-ul operatorului de distributie gaze din oraşul unde se găseşte consumatorul:

* E.ON Distribuţie România;

* Distrigaz Sud Reţele - https://www.distrigazsud-retele.ro/pcs/pcs/index/  (https://www.distrigazsud-retele.ro/pcs/pcs/getPcsPod/ - după codul abonat)

În situaţia în care PCS-ul de pe factură nu corespunde cu PCS-ul de pe site, se poate sesiza furnizorul despre această situaţi şi se poate cere refacerea facturii.

 1. Determinarea energiei consumată de client se face prin înmulţirea cantităţii de gaze naturale (determinate ca diferenţă între indexul vechi şi indexul nou al contorului pentru perioada de facturare) şi Puterea Calorică Superioară, înscrisă pe factură şi posibil de verificat pe site-urile operatorilor.
   
 2. Plata facturii prin bancă, în lipsa acesteia (a codului de bare) necesită cunoaşterea contului furnizorului, a numărului facturii şi codului de încasare, toate înscrise pe factură în partea dreaptă.
   
 3. Modul în care clientul poate solicita informaţii şi depune reclamaţii este prezentată pe verso la factură (sau pea doua pagină), indicându-se adresa de email, adresa postală sau numerele de telon unde poate fi contactat furnizorul. De precizat că pe factură se găsesc atât numere de telefon cu tarif normal, cât şi numere de telefon apelabile gratuit. De asemenea pentru situaţii de urgenţă (scăpări de gaze, accidente etc.) se găsesc numere de telefon atât cu tarif normal, cît şi apelabile gratuit.
   
 4. Termenul de plată este explicitat în factură şi este diferit de termenul de scadenţă al facturii. Important de reţinut că termenul de plată este de 45 de zile, iar termenul scadenţei este de 30 de zile. Astfel, după 30 de zile de la emiterea facturii (atenţie nu de la primirea în poştă a facturii), clientul începe să plătească penalităţi de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere (spre exemplificare pentru o factură în valoare de 1.000 lei, o întârziere de plată de 15 zile - după cele 30 de zile de scadenţă – înseamnă o penalitate de 3 lei). După 45 de zile de la emiterea facturii (atenţie nu de la primirea plicului), se procedează la sistarea furnizării gazelor şi pentru reluarea furnizării gazelor este necesară plata a două tarife: de întrerupere a furnizării şi de reluare a furnizării (cumulate cuantumul acestora ajungând până la 300 lei). Este important de precizat că debraşarea se realizează şi pentru o datorie de 0,01 lei, valoare care poate să apară orcând dintr-o penalitate pentru o zi, o eroare sau o regularizare. Reconectarea se face în maxim 24 de ore de la dovada plăţii prezentate furnizorului. Băncile au dezvoltat servicii de plată a utilităţilor din contul clienţilor, prin împuternicirea acestora de către client, metodă care vă scapă de eventualul discomfort de deconectare a alimentării cu gaze.

ANRE are în vedere să impună (aşa cum s-a întâmplat pe piaţa de energie electrică) un tip unic de factură, la nivelul tuturor furnizorilor, care va avea pe primă pagină elemente necesare pentru a înţelege cum este facturat consumul de gaze naturale, preţul şi cât trebuie să plătească clientul final pentru acest consum. Suplimentar se vor înscrie date care să permită clientului să-şi previzioneze consumul şi să aibă posibilitatea de a-şi ajusta consumul, dar şi informaţii privind drepturile clienţilor, informaţii privind modalităţile de transmitere a plângerilor de către clienţii finali, precum şi privind opţiunile pe care le au aceştia în cazul în care nu sunt satisfăcuţi de modul de soluţionare al plângerii de către furnizor, informaţii privind dreptul clientului final de a schimba furnizorul etc.

Citiţi mai mult pe www.dumitruchisalita.ro