Neîndeplinirea acestor obiective ar face ca obţinerea unui sector energetic fără emisii de carbon să fie imposibil de realizat.

De câţiva ani a revenit în atenţia publică biogazul, o sursă versatilă de energie alternativă, o metodă practică şi nu foarte scumpă de transformare a deşeurilor organice în sursă de energie (termică şi electrică). Pot fi utilizate aproape orice resturi organice din agricultură, industria alimentară şi zootehnie. Prin fermentarea anaerobă a acestor materii organice rezultă un amestec de gaze (metan, hidrogen, dioxid de carbon etc) – biogazul.

Principalul avantaj al biogazului este considerat faptul că dioxidul de carbon rezultat din arderea sa provine din dioxidul de carbon asimilat de plante în perioada de vegetaţie. Practic, acesta este recirculat într-un circuit închis, fără să crească nivelul de dioxid de carbon din atmosferă. În schimb,  la arderea combustibililor fosili, se degajă dioxid de carbon care a fost asimilat în timpuri preistorice, lucru care duce la creşterea nivelului de CO2 din atmosfera.

Dorind să demostreze că obiectivele Comisiei Europene nu sunt exagerate, Viessmann a implementat proiectul de dezvoltare durabilă "Eficienţă Plus" prin care arată cum se generează pe baza tehnologiei existente căldură şi energie electrică, într-un mod ecologic şi cu economisire a resurselor.

În noua centrală energetică a fabricii Viessmann din Allendorf, sunt utilizate toate sursele relevante de energie - combustibil lichid şi gaz, biomasă, biogaz, energia solară şi căldură din aer şi sol.

Viessmann dispune de două sisteme de producere a biogazului, unul cu fermentaţie în mediu uscat şi unul cu fermentaţie în mediu umed. În instalaţia de biogaz prin fermentaţie în mediu uscat  este prezentată producerea energiei din biomasă unde sunt folosite mai ales  aşchii de lemn, provenite din plantaţii proprii de salcie energetică.

În prezent, bioenergia acoperă deja 77% din necesarul de căldură al uzinei Viessmann, iar obiectivul pe termen lung este alimentarea completă cu energie ecologică.

Colectarea deşeurilor biologice (deşeuri vegetale, deşeuri menajere, gunoi de grajd, reziduurile din industria alimentară, etc) oferă un potenţial enorm, care poate fi valorificat cu un efort minim folosind o instalaţie de biogaz ce recuperează energia înmagazinată de acestea.

Prin proiectul sau strategic de dezvoltare durabilă "Eficienţă Plus", Viessmann a arătat că obiectivele energetice şi climatice pentru 2050 pot fi realizate deja de astăzi. Eficienţa energetică a crescut semnificativ prin utilizarea unor  tehnologii deja disponibile. Consumul de combustibili fosili a scăzut cu două treimi iar emisiile de CO2 au fost reduse astfel cu 80%.