Curtea de Conturi: CEC Bank a transformat bun-platnicii în restanţieri şi a închis unităţi imediat după rabranduire

CEC Bank a înregistrat incorect în evidenţa contabilă rambursarea anticipată a unui credit, a raportat ca restanţier un client la Biroul de Credit şi a închis mai multe unităţi bancare imediat după procesul de rebrandure.

Ştiri pe aceeaşi temă

În plus, a înregistrat cu întârziere, în evidenţa contabilă, mai multe achiziţii. Acestea sunt o parte dintre neregulile constate de Curtea de Conturi în urma controlului privind activitatea băncii în 2009-2010.

Printre neregulile menţionate în Raportul public pe 2010 al Curţii Conturi privind activitatea CEC Bank se înscrie “înregistrarea incorectă, în evidenţa contabilă, a unei operaţiuni de rambursare anticipată a unui credit şi a accesoriilor aferente, abatere constatată la Sucursala Zalău, unde, suma depusă la bancă de un client, în vederea rambursării anticipate a unui credit de nevoi personale, a rămas în contul curent al acestuia, fără să fie acoperit creditul, clientul figurând, în mod eronat, ca fiind dator la bancă cu suma în cauză. Abaterea a fost înlăturată în urma verificării efectuate de bancă, la solicitarea clientului”.

Pentru rezolvarea acestei situaţii, a fost aprobată solicitarea sucursalei de a se majora cheltuielile băncii cu suma respectivă, fiind debitat contul de cheltuieli diverse de exploatare şi creditându-se contul curent al clientului. Operaţiunea ar fi trebuit să fie reglată prin afectarea rezultatului reportat şi nu prin majorarea cheltuielilor. Astfel, au fost încălcate prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată şi ale Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal.

De asemenea, în Raport se mai arată că abaterea a fost constatată şi în cazul unui client, beneficiar al unui credit de nevoi personale în sumă de 7,5 mii lei, primit de la Sucursala Suceava, despre care banca, în condiţiile prezentate mai sus, a transmis informaţii negative la Biroul de Credit.

Unităţi rebranduite şi închise

Curtea de Conturi a consemnat deficienţe şi în procesul de rebranding al băncii. Mai exact, s-au înregistrat erori privind reflectarea în evidenţa contabilă a cheltuielilor cu amenajarea unor clădiri supuse procesului de rebranding şi apoi relocate şi/sau închise.

„Din fişa mijlocului fix, anexată declaraţiilor de impozit pe clădiri pe anul 2011,rezultă că amenajările efectuate de bancă la clădirile închiriate de aceasta şi apoi restituite, figurează, în continuare, în evidenţa contabilă, deşi clădirile nu se mai găsesc în administrarea SC CEC Bank SA”, se arată în documentul Curţii de Conturi.

În situaţiile financiare ale băncii nu a fost reflectată pierderea produsă prin închiderea acestor spaţii înainte de termenul prevăzut pentru amortizarea
cheltuielilor cu lucrările de amenajare, realizate în cadrul procesului de rebranding la unele agenţii CEC Bank.

Prin aceasta au fost încălcate prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991,republicată, ale Ordinului nr.3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile conforme cu directivele europene, precum şi ale Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale.

“Cheltuielile aferente procesului de rebranding au fost înregistrate, atât pentru anul 2009, cât şi pentru anul 2010, pe măsura achitării lor, la finele fiecărui an, în contul «Cheltuieli de constituire», în baza aprobării Comitetului de Direcţie, şi nu pe baza proceselor-verbale de recepţie a serviciilor de publicitate, încheiate în cursul anului, pe măsura efectuării recepţiei serviciilor“,
se mai arată în raport.

Nereguli în derularea contractelor de achiziţie

De asemenea, s-au constatat probleme la înregistrarea proceselor verbale în contractele de achiziţie şi la calcularea amortizării pentru anumite bunuri.

- întocmirea cu întârziere a proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, în cazul unui contract având ca obiect amenajarea spaţiilor unor agenţii CEC Bank.

Ca urmare a acestei abateri, înregistrarea lucrărilor finalizate, în contul de mijloace fixe, s-a efectuat cu întârziere, în baza proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, iar calculul amortizării a fost întârziat faţă de data finalizării lucrării.

- necalcularea amortizării cheltuielilor cu amenajările efectuate în cursul anului 2009, la unele clădiri din patrimoniul Băncii, precum şi la unele spaţii închiriate de la terţi, începând cu luna următoare punerii în funcţiune a amenajărilor respective, conform datei de încheiere a procesului-verbal de recepţie.

Au fost încălcate prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, precum şi ale Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările