Cum stabileşte Fiscul impozitul pe venit pentru cei care n-au depus Declaraţia Unică

Cum stabileşte Fiscul impozitul pe venit pentru cei care n-au depus Declaraţia Unică

Preşedintele ANAF, Mirela Călugăreanu, a emis un proiect de ordin prin care reglementează metodologia de stabilire şi impunere a impozitului pe venit pentru persoanele care nu au depus la timp Declaraţia Unică.

„Nedepunerea declaraţiei de impunere dă dreptul organului fiscal central competent de a stabili din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil/impozitul anual datorat, pe fiecare sursă şi categorie de venit, potrivit art.107 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Cod de procedură fiscală”, se arată în proiectul de oprdin.
 
Concret, Fiscul va întocmi mai întâi Lista persoanelor fizice care au obligaţia depunerii declaraţiei de impunere. Lista se va întocmi pe baza informaţiilor existente în evidenţa fiscală constituită pe baza datelor declarate de contribuabili, plătitorii de venituri sau intermediarii/societăţile de administrare a investiţiilor/ societăţile de investiţii autoadministrate după caz, în funcţie de natura venitului realizat, precum şi din schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi autorităţi fiscale din străinătate. 
 
Această listă va cuprinde persoanele fizice care au realizat, în anul de impunere, următoarele tipuri de venit: 
 
a) activităţi independente pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
 
 b) drepturi de proprietate intelectuală pentru care venitul net se stabileşte în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, altele decât cele pentru care impozitul se reţine la sursă; 
 
c) cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate; 
 
d) cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, cu excepţia veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei şi pentru care nu s-a exercitat opţiunea pentru stabilirea venitului net anual în sistem real; 
 
e) activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate; 
 
f) silvicultură şi/sau piscicultură; 
 
g) cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, pentru care chiria este exprimată în lei, în condiţiile derulării contractului de închiriere în anul de impunere; 
 
h) activităţi independente, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, în condiţiile continuării activităţii în anul de impunere; 
 
i) cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria venituri din activităţi independente, impuse pe baza normelor de venit, în condiţiile continuării activităţii în anul de impunere; 
 
j) transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar; 
 
k) venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit; l) venituri din străinătate, pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei de impunere, potrivit legii.
 
În termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declaraţiilor de impunere, Fiscul va întocmi Lista persoanelor care nu au depus declaraţia de impunere, care va cuprinde, în mod obligatoriu: nume, prenume contribuabil; cod numeric personal/ număr de identificare fiscală contribuabil; categoria/categoriile de venit pentru care contribuabilul are obligaţia declarării; ţara în care s-a realizat venitul; anul la care se referă obligaţia de declarare.
 
În termen de 15 zile, contribuabilii vor fi înştiinţaţi că sunt incluşi în Lista celor care nu au depus Declaraţia.
 
Stabilirea din oficiu a impozitului pe venit 
 
După parcurgerea acestor etape, fiscul va genera, zilnic, Lista persoanelor fizice care urmează a fi impuse din oficiu. 
 
Estimarea bazei de impozitare se efectuează pe baza informaţiilor cuprinse în următoarele documente existente la dosarul fiscal al contribuabilului sau a informaţiilor existente în evidenţa fiscală, după caz, referitoare la anul de impunere sau anii anteriori, după caz, din cadrul perioadei de prescripţie a dreptului de a stabili creanţe fiscale: 
 
a) declaraţii fiscale: declaraţii de impunere, declaraţii anuale de venit pentru asocieri fãră personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, deconturile privind taxa pe valoarea adăugată; 
 
b) decizii emise de inspecţia fiscală, pentru anii anteriori; c) decizii de impunere din oficiu emise în anii anteriori; 
 
d) informaţii de la terţi, obţinute pe baza declaraţiilor fiscale sau în baza schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi alte instituţii; 
 
e) informaţii obţinute în baza schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi autorităţi fiscale din străinătate; 
 
f) informaţii despre contribuabilii cu activităţi şi condiţii de desfăşurare a activităţii similare; 
 
g) nivelul normei de venit de la locul desfăşurării activităţii, aprobate pentru anul de impunere, corespunzătoare activităţii desfăşurate; 
 
h) contracte privind cedarea folosinţei bunurilor; 
 
i) alte informaţii care au relevanţă în procesul de stabilire din oficiu a impozitului pe venit.
 
 
În cazul veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, la estimarea bazei de impozitare, compartimentul de specialitate are în vedere venitul net determinat, potrivit legii, pe baza normei de venit de la locul desfăşurării activităţii, aprobate pentru anul fiscal de impunere, corespunzător activităţii desfăşurate.
 
 În cazul veniturilor din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, la estimarea bazei de impozitare, compartimentul de specialitate are în vedere venitul net anual determinat prin deducerea din venitul brut a cotei de cheltuieli forfetare prevăzute de legislaţia specifică pentru anul fiscal pentru care se face impunerea din oficiu. 
 
În cazul veniturilor din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, la estimarea bazei de impozitare, compartimentul de specialitate are în vedere venitul net anual determinat pe baza normei de venit aprobate pentru anul fiscal de impunere, corespunzător grupei de produse vegetale/animale şi suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale/ numărului de capete de animale/familii de albine deţinute. 
 
În cazul veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, la estimarea bazei de impozitare, compartimentul de specialitate are în vedere venitul net anual determinat prin deducerea din venitul brut anual a cotei de cheltuieli forfetare prevăzute de legislaţia specifică, pentru anul fiscal pentru care se face impunerea din oficiu; (5) În cazul veniturilor din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, la estimarea bazei de impozitare, compartimentul de specialitate are în vedere venitul net anual determinat pe baza normei de venit aprobate pentru anul fiscal de impunere.
 
În cazul câştigurilor din transferul titlurilor de valoare, şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi pentru transferul aurului financiar, la estimarea bazei de impozitare, compartimentul de specialitate are în vedere câştigul net anual determinat ca diferenţă între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la începutul anului. Câştigul net anual se stabileşte pe baza datelor din declaraţiile fiscale depuse de intermediar, societatea de administrare a investiţiilor/societatea de investiţii autoadministrată sau alţi plătitori de venit, după caz. 
 
 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre: