Consiliul Concurenţei a avut o activitate intensă anul trecut. Ce ne aşteaptă în 2018?

Consiliul Concurenţei a avut o activitate intensă anul
trecut. Ce ne aşteaptă în 2018?

Consiliul Concurenţei a deschis în 2017 cu aproximativ 50% mai multe investigaţii noi, comparativ cu anul anterior, analiştii aşteptându-se şi în 2018 la o creştere a numărului de investigaţii, la o menţinere sau uşoară creştere a numărului de sesizări şi plângeri, dar şi la o majorare a valorii sancţiunilor impuse.

Ştiri pe aceeaşi temă

Potrivit lui Cătălin Suliman, partener PeliFilip, Consiliul Concurenţei rămâne una dintre cele mai puternice autorităţi, cu experienţă bogată şi renume format inclusiv prin sancţiunile mari aplicate în ultima perioadă. Se pot observa atât investigaţii influenţate de acţiuni similare realizate de Comisia Europeană sau de către alte autorităţi de concurenţă, dar şi acţiuni cu un pronunţat specific local. În plus, anul trecut a existat o investigaţie în care Consiliul Concurenţei a apelat la sprijinul unei alte autorităţi de concurenţă în analizarea unei posibile practici anticoncurenţiale.

Cătălin Suliman analizează jos unele tendinţe şi zone de urmărit în anul 2018. Proiecţiile de mai jos se bazează pe o analiză a activităţii Consiliului Concurenţei din ultimii 3 ani.  

Investigaţii de încălcare a legii concurenţei

Există o tendinţă de creştere a numărului de investigaţii dacă ne raportăm la ultima perioadă de activitate, potrivit PeliFilip. Astfel:

-           În 2015 –  au fost declanşate 13 investigaţii noi.

-           În 2016 – au fost declanşate 13 investigaţii noi.                          

-           În 2017 – au fost declanşate 19 investigaţii noi.

La finalul anului 2017, autoritatea de concurenţă avea în derulare un număr de 36 de investigaţii, cu una mai mult faţă de anul anterior. De asemenea, în anul 2017, Consiliul Concurenţei a finalizat un număr, aproape record, de 18 investigaţii în diverse sectoare de activitate. Activitatea Consiliului Concurenţei a fost una mai accelerată în a doua jumătate a anului 2017, în special în luna Decembrie.

La ce să ne aşteptăm în anul 2018: PeliFilip se aşteaptă la o menţinere sau uşoară creştere a numărului de sesizări şi plângeri. Reputaţia de care se bucură autoritatea şi procedurile finalizate recent vor continua să atragă interesul pentru plângeri şi sesizări, o parte dintre acestea transformându-se în investigaţii noi. Ţinând cont de faptul că anul 2017 a fost unul cu o creştere de aproximativ 50 % a numărului de investigaţii noi (prin raportare la anul anterior) este de aşteptat ca în anul 2018 să avem o scădere a investigaţiilor noi, resursele autorităţii fiind folosite în finalizarea procedurilor în curs. PeliFilip estimează faptul că se va încerca o reducere a termenului de finalizare al unei investigaţii ceea ce va genera finalizarea mai multor cazuri în anul 2018.

Investigaţii sectoriale

Investigaţiile sectoriale au fost şi rămân mijlocul cel mai eficient de a cunoaşte o piaţă de către autoritatea de concurenţă. Mecanismul folosit destul de des de Comisia Europeană a fost preluat şi la nivel naţional existând o tendinţă de creştere a numărului de investigaţii sectoriale.

-           În anul 2015 nu a fost declanşată vreo investigaţie sectorială;

-           În anul 2016 - au fost declanşate 5 anchete sectoriale noi privind: piaţa exploatării resurselor de ape minerale naturale din România, piaţa drepturilor de autor şi drepturile conexe, piaţa serviciilor bancare de retail, sectorul producţiei şi comercializării cimentului din România, comerţul electronic - componenta referitoare la strategiile de marketing;

-           În anul 2017 – au fost declanşate 4 anchete sectoriale privind: comercializarea cu amănuntul a carburanţilor, comercializarea sării pentru deszăpezire, serviciile de iluminat public, respectiv serviciile de alimentare cu apă şi canalizare.

La ce să ne aşteptăm în anul 2018: În anul 2018, PeliFilipse aşteaptă la păstrarea tendinţelor de cunoaştere a unor segmente de piaţă în special cele care privesc tehnologii noi sau inovaţii. De asemenea, compania se aşteaptă ca sectorul IT precum şi cel privind serviciile financiare să rămână în atenţia autorităţii de concurenţă. Investigaţiile sectoriale în curs pot genera investigaţii noi privind posibile încălcări ale legii concurenţei.

Sancţiuni

Sistemul sancţionator aplicabil în România în materie de concurenţă permite sancţiuni de până la 10 % din cifra de afaceri din anul anterior sancţiunii. În anul 2016, Consiliul Concurenţei a aplicat amenzi în sumă de 68.438.985,74 lei (15,20 milioane de euro). În anul 2017, cuantumul amenzilor aplicat de către Consiliul Concurenţei a crescut substanţial, ridicându-se la 123,110,219 lei (27,35 milioane euro).

La ce să ne aşteptăm în anul 2018: Anul 2017 a confirmat aşteptările noastre privind o creştere a valorii sancţiunilor impuse. Este de aşteptat ca valoarea acestora să continue să crească în anul 2018 în special ţinând cont de faptul că unele investigaţii de amploare se apropie de final. În plus, există o tendinţă de creştere a procentului de amendă aplicat societăţilor investigate, aspect care ar putea afecta semnificativ pieţele unde vor fi aplicate sancţiuni (de exemplu, unele societăţi vor fi în imposibilitate de plată sau altele vor stopa investiţii importante pentru a putea face faţă sancţiunilor).  

Concentrările economice

Anul 2017 a fost unul foarte bun pentru operaţiunile de fuziuni si achiziţii. Consiliul Concurenţei a analizat 63 de concentrări economice (faţă de 59 în anul 2016 şi numai 35 în anul 2015). Consiliul Concurenţei a analizat 60 de concentrări economice, dintre care patru au fost autorizate cu condiţii.

La ce să ne aşteptăm în anul 2018: Este de aşteptat ca numărul de operaţiuni analizate de către Consiliul Concurenţei să se menţină în anul 2018. Această tendinţă este preconizată ca urmare a interesului unor investitori cu privire la anumite segmente ale economiei (în special domeniul financiar, cel farmaceutic, medical şi IT&C), precum şi existenţa unor tendinţe fireşti de consolidare pe piaţă (astfel de tendinţe manifestându-se şi în trecut, spre exemplu pe piaţa de producţie şi comercializare de produse lactate sau în domeniul serviciilor medicale private).

Inspecţii inopinate

În anul 2017, Consiliul Concurenţei a efectuat 22 de inspecţii inopinate la 135 de sedii şi puncte de lucru în creştere cu aproximativ 80 % faţă de anul precedent (când au fost efectuate 13 inspecţii inopinate). În premieră, Consiliul Concurenţei a efectuat o inspecţie inopinată pe teritoriul unui alt stat membru UE (Marea Britanie), cu sprijinul autorităţii de concurenţă din Marea Britanie, Competition and Markets Authority, în cadrul investigaţiei privind posibila înţelegere pe piaţa asigurărilor de aviaţie.

La ce să ne aşteptăm în anul 2018: Deşi este dificil de estimat dacă numărul inspecţiilor inopinate va creşte, este de aşteptat ca acestea să rămână un mijloc important de colectare de informaţii de către autoritatea de concurenţă. De asemenea, complexitatea acestor proceduri necesită pregătire specială, abordarea inspecţiilor inopinate rămânând un subiect important în orice program de conformare cu regulile de concurenţă.

F. Atacarea deciziilor Consiliului Concurenţei

Dacă în anul 2016 s-a înregistrat o reducere uşoară de 4,5% faţă de anul 2015 a dosarelor în care autoritatea de concurenţă a avut calitate procesuală, în anul 2017 s-a înregistrat o creştere uşoară de aproximativ 9% (189 de dosare, faţă de 173) faţă de anul 2016 a dosarelor în care autoritatea de concurenţă a avut calitate procesuală.

La ce să ne aşteptăm în anul 2018: Această tendinţă este de aşteptat să continue şi în anul 2018 ca urmare a finalizării unui număr ridicat de investigaţii şi aplicării de sancţiuni. Numărul de dosare va continua să fie influenţat de numărul de cazuri în care părţile investigate au apelat la procedura recunoaşterii încălcării (procedură care rămâne una de succes la nivelul autorităţii române). Este de aşteptat să avem unele decizii ce privesc cuantumul amenzilor şi în ce măsură sancţiunile aplicate respectă principiul proporţionalităţii. 

citeste totul despre: