Comisia Europeană cere României să transpună corect Directiva privind spaţiul unic feroviar european

Comisia Europeană cere României să transpună corect Directiva privind spaţiul unic feroviar european

În legislaţia naţională nu există obligativitatea consultării sectorului feroviar cu privire la noile acorduri contractuale şi la alinierea acordurilor existente la noile norme, se arată în scrisoarea de punere în întârziere, trimisă Româ niei de Comisia Europeană.

Ştiri pe aceeaşi temă

Comisia Europeană a decis joi să trimită o scrisoare de punere în întârziere României din cauza unor deficienţe în aplicarea normelor UE de instituire a unui spaţiu feroviar unic european (Directiva 2012/34 / UE). 
 
Scrisoarea de punere în întârziere se referă la noile servicii internaţionale de transport feroviar de călători, licenţierea întreprinderilor feroviare, informaţii privind condiţiile de acces şi tarifele serviciilor în terminale, staţii şi ateliere. 
 
„În legislaţia naţională lipseşte obligativitatea de a consulta sectorul feroviar cu privire la noile acorduri contractuale şi la alinierea acordurilor existente la noile norme. Legislaţia naţională ar trebui, de asemenea, să impună o procedură transparentă pentru selectarea personalului de decizie din cadrul organismului de reglementare feroviar. România are acum două luni pentru a se conforma legislaţiei UE. În caz contrar, Comisia poate trimite un aviz motivat cu privire la această chestiune”, se arată în comunicatul Comisiei.
 
Directiva 2012/34/UE privind spaţiul feroviar unic european urmăreşte să consolideze rolul organismelor de reglementare naţionale în domeniul feroviar, în special în ceea ce priveşte competenţa acestora în cazul instalaţiilor feroviare, cum ar fi terminalele şi staţiile. Ea impune statelor membre să îşi bazeze relaţiile cu administratorii de infrastructură pe contracte multianuale care stabilesc obligaţii reciproce în ceea ce priveşte structura de plată şi calitatea serviciilor de infrastructură care trebuie furnizate întreprinderilor feroviare.
 
De asemenea, această directivă cuprinde cerinţe privind transparenţa financiară, astfel încât întreprinderile feroviare şi administratorii de infrastructură să păstreze şi să publice conturi separate şi să controleze fluxurile financiare.
citeste totul despre: