Cât va costa recensământul din 2021

Cât va costa recensământul din 2021

Românii care vor completa singuri, online, formularul de recensământ vor primi o zi liberă plătită

Un nou recensământ al populaţiei din România va avea loc în anul 2021 şi va costa 402 milioane lei (83,8 milioane euro), arată un document guvernamental citat de HotNews.ro. Ultimul recensământ general în România a avut loc în anul 2011.

Ştiri pe aceeaşi temă

România, ca stat membru al Uniunii Europene, este obligată să efectueze Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor, în anul 2021 în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor şi a cerinţelor regulamentelor de implementare a acestuia.

O serie de cheltuieli ale recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2021 sunt comune cu Recensământul General Agricol din anul 2020.

Bugetul va fi folosit pentru:           

  • achiziţia unui număr de 3.000 tablete necesare pentru colectarea datelor, în valoare estimată de 4.230.000 lei (fără TVA);
  • achiziţia sistemelor informatice în valoare estimată de 5.764.000 lei (fără TVA);
  • achiziţia Call Center-ului, în valoare estimată de 1.507.000 lei (fără TVA);
  • achiziţia echipamentelor, software-ului şi biroticii necesare funcţionării Call Center-ului pe perioada colectării datelor la cele două recensăminte;
  • achiziţia unui număr de 22.000 acumulatori externi pentru dispozitivele informatice portabile, in valoare estimată de 2,2 milioane lei
  • cheltuieli pentru achiziţie de PC-uri şi altă aparatură IT (imprimante, scannere etc.) şi mobilier birou, necesare personalului implicat în activităţile celor 2 recensăminte;
  • achiziţia licenţelor necesare funcţionării sistemelor informatice utilizate în cadrul recensămintelor.

 

Cine va fi recenzat

Fac obiectul recenzării la recensământul din România:

a) persoanele cu cetăţenie română, străină sau fără cetăţenie, cu reşedinţa obişnuită în România;

b) persoanele cu cetăţenie română, cu domiciliul în România, dar cu reşedinţa în altă ţară pentru o perioadă mai mică de 12 luni;

c) gospodăriile şi nucleele familiale;

d) clădirile de locuit;

e) clădirile cu altă destinaţie decât cea de locuit, dacă există cel puţin o locuinţă în acestea;

f) locuinţele situate în orice clădire, indiferent de forma de proprietate, de pe teritoriul României;

g) spaţiile colective de locuit.

Nu se înregistrează la recensământ persoanele care nu deţin cetăţenie română din cadrul reprezentanţelor diplomatice, consulare şi comerciale sau al reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale şi nici membrii familiilor lor, personalul forţelor armate străine, personalul flotei comerciale navale şi aeriene – cetăţeni străini, care la momentul de referinţă al recensământului se află temporar pe teritoriul ţării.

De asemenea, la recensământ nu se înregistrează clădirile situate pe teritoriul României deţinute cu titlu de proprietate de alte state, administrate de reprezentanţele diplomatice şi consulare ale ţărilor respective sau de reprezentanţele organizaţiilor internaţionale, dacă în cadrul lor nu au domiciliul sau reşedinţa cetăţeni români.

Auto-recenzare online

Românii vor putea să completeze singuri, online, formularele de recensământ. Persoanele salariate care se auto-recenzează prin intermediul Internetului au dreptul la o zi liberă, plătită, în scopul încurajării utilizării cu predilecţie a acestei metode.

Pentru cei care nu se auto-recenzează, datele vor fi obţinute prin colectare directă de la populaţie: auto-recenzare on-line, interviu faţă-în faţă asistat de calculator sau imputare prin metode statistice.

Sacţiuni pentru cei care refuză recenzarea

Pentru persoanele fizice, refuzul furnizării informaţiilor solicitate sau furnizarea de date eronate sau incomplete la recensământ se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei. Aceeaşi sancţiune se aplică şi pentru cei care împiedică persoanele implicate în acţiunea de recensământ să efectueze înregistrările ce fac obiectul recensământului sau să desfăşoare, în orice mod, lucrările recensământului.

Se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei: nerespectarea dispoziţiilor legale şi a instrucţiunilor privind modul de înregistrare şi prelucrare a datelor populaţiei şi de păstrare a caracterului confidenţial al datelor personale declarate de cetăţeni; împiedicarea accesului în interiorul complexelor rezidenţiale aflate în proprietate privată, precum şi în cele aparţinând cultelor religioase a personalului de recensământ în vederea desfăşurării tuturor activităţilor aferente recensământului; utilizarea de către personalul de recensământ a datelor obţinute în alte scopuri decât cele statistice.

Pentru persoanele juridice, se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte: refuzul transmiterii datelor solicitate; refuzul transmiterii datelor în mod gratuit; refuzul transmiterii datelor în forma solicitată; transmiterea datelor cu întârziere faţă de termenul solicitat; comunicarea de date incorecte şi incomplete din propria culpă; împiedicarea accesului în interiorul complexelor rezidenţiale aflate în proprietate privată, precum şi în cele aparţinând cultelor religioase a personalului de recensământ în vederea desfăşurării tuturor activităţilor aferente recensământului; împiedicarea sau îngreunarea activităţilor recensământului; refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea I.N.S. documentele şi evidenţele necesare verificării datelor.

Etape recensământului

Pentru verificarea practică a conţinutului formularelor, a instrucţiunilor, a programului de recenzare şi de prelucrare, precum şi a măsurilor organizatorice, în cursul anului 2020 se desfăşoară un recensământ de probă.

Momentul de referinţă al recensământului din anul 2021 este ora „0” din ziua de 1 mai 2021.

În perioada octombrie 2019 – august 2021 se realizează construirea bazei de date pentru RPL2021 cu date pentru clădiri şi locuinţe.

În perioada iulie – noiembrie 2021 se desfăşoară, etapizat, recenzarea populaţiei şi locuinţelor. Identificarea persoanelor se realizează pe baza CNP.

În luna iulie 2021, se realizează colectarea indirectă a variabilelor din programul de observare al recensământului identificate în surse administrative. Pentru fiecare persoană alocată unei adrese de domiciliu din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor se completează o serie de variabile din formularul electronic individual prin preluare din sursele administrative disponibile.

În perioada august - septembrie 2021, se realizează colectarea on-line a datelor individuale şi a celor referitoare la gospodării, locuinţe şi clădiri – auto-recenzarea on-line. Fiecare persoană cu reşedinţa obişnuită în România trebuie să se autorecenzeze accesând pe Internet propriul formular individual P, completat deja parţial cu anumite date obţinute prin colectarea indirectă, pe baza unui nume de utilizator şi a unei parole, şi să realizeze, după caz, modificări sau completări.

În perioada octombrie - noiembrie 2021, se realizează în teren colectarea prin interviu faţă-înfaţă asistată de calculator a datelor individuale, pentru acele persoane pentru care nu s-a realizat auto-recenzarea on-line.

În perioada octombrie - noiembrie 2021, se realizează în teren colectarea prin interviu asistată de calculator a clădirilor/locuinţelor, pentru care nu s-a realizat auto-recenzarea on-line.

În perioada decembrie 2021 – ianuarie 2022 se realizează asigurarea completitudinii datelor individuale privind persoanele, gospodăriile, locuinţele şi clădirile. Aceasta se realizează prin metode statistice de imputare totală sau parţială, din surse statistice şi administrative, pentru acele unităţi statistice pentru care nu există un formular completat cu date.

În perioada februarie 2022 - martie 2024 se realizează controlul, validarea, procesarea şi diseminarea datelor colectate.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre: