Bugetului CFR Călători, suplimentat pentru funeraliile Regelui Mihai. Costurile legate de funcţionarea Trenului Regal sunt de 235.000 lei

Bugetului CFR Călători, suplimentat pentru funeraliile Regelui Mihai. Costurile legate de funcţionarea Trenului Regal sunt de 235.000 lei

Ministerul Transporturilor cere suplimentarea bugetului CFR Călători, cu suma de 235.000 lei pentru funeraliile Regelui Mihai, argumentând că pregătirea tehnică şi costurile aferente capitalului uman implicat, sunt de 29.615 lei, iar costurile de operare sunt de 205.000 lei.

Ştiri pe aceeaşi temă

 
Potrivit proiectului de HG, supus vineri dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Transporturilor, se cere suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor pe anul 2017, cu suma de 235.000 lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, “în vederea organizării şi decontării de către Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER a cheltuielilor ocazionate de organizarea funeraliilor naţionale care vor avea loc în memoria Majestăţii Sale Regele Mihai I al României”.
 
Potrivit proiectului, “Trenul Regal al României ca „tren mortuar”, pe distanţa Bucureşti Nord - Bucureşti Băneasa Gara Regală – Curtea de Argeş Gara Regală, va circula ca tren de Rangul I, adică acesta este operat de către autoritatea de stat, având un regim de circulaţie special, cu asigurarea unui parcurs liber de la staţia de plecare la staţia de destinaţie”.
 
Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară va închiria de la SNTFC ,,CFR- Călători" SA o „locomotivă antemergător”, precum şi un vagon de călători amenajat ca „vagon mortuar”. SNTFC "CFR Călători" SA, în calitate de operator de transport feroviar care asigură tracţiunea Trenului Regal al României, va solicita trasa pentru circulaţia Trenului Regal al României în conformitate cu programul de desfăşurare a evenimentului, va remorca garnitura Trenului Regal al României şi va asigura „locomotiva antemergător” precum şi personalul de specialitate, mişcare comercial şi tracţiune şi vagoane, necesar. 
 
Trenul Regal va face un tur de probă, cu toate luminile aprinse
 
În cadrul pregătirilor necesare desfăşurării evenimentului se va realiza un parcurs de probă. Garnitura alcătuită din 5 vagoane ale Trenului Regal va fi închiriată de Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară de la Societatea Feroviară de Turism ,,SFT-CFR" SA. Pe toată durata evenimentului garnitura va fi încălzită şi iluminată prin grija Societăţii Feroviare de Turism ,,SFT-CFR" SA care va sigura şi combustibilul necesar încălzirii şi va lua toate măsurile pentru prevenirea îngheţului instalaţiilor garniturii. Această societate va asigura personal de pază şi supraveghere a garniturii Trenului Regal al României pe durata desfăşurării evenimentului. 
Costurile aferente desfăşurării evenimentului, vor fi plătite de Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară, din suma care se propune a fi alocată în bugetul Ministerului Transporturilor, prin prezentul act normativ. 
 
Costurile aferente închirierii Trenului Regal al României inclusiv cele legate de pregătirea tehnică şi costurile aferente capitalului uman implicat, sunt în cuantum de 29.615 lei.  
 
Costurile aferente operării Trenului Regal al României, pe relaţia de circulaţie Bucureşti Gara Regală Băneasa – Titu – Goleşti – Piteşti – Curtea de Argeş Gara Regală şi retur, în speţă costurile legate de punerea în circulaţie a materialului rulant aparţinând SNTFC ,,CFR- Călători" SA, cheltuielile legate de plata taxei de utilizare a infrastructurii feroviare, cheltuielile non TUI, întocmirea trasei către CN CF CFR SA, cheltuielile cu remorcarea materialului rulant, cheltuielile cu personalul implicat, precum şi cele aferente pregătirii tehnice a materialului rulant sunt în cuantum de 205.000 lei.
 
“Pe cale de consecinţă, totalul cheltuielilor ocazionate de organizarea funeraliilor naţionale, care vor avea loc în memoria Majestăţii Sale Regele Mihai I al României, este în cuantum de 234.612 lei”, se arată în proiect.
 
citeste totul despre: