BNR estimează o accelerare puternică a creşterii economice în acest an, urmând ca ea să se tempereze în 2018

BNR estimează o accelerare
puternică a creşterii economice în acest an, urmând ca ea să se tempereze în
2018

Economia României este anticipată a accelera mai puternic decât era aşteptat, în acest an, urmând ca ea să se tempereze pronunţat în 2018 şi să încetinească modest în 2019, estimează Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR).

Ştiri pe aceeaşi temă

„Membrii Consiliului au remarcat că creşterea economică este aşteptată să consemneze în 2017 o accelerare sensibil mai puternică decât cea anticipată anterior, urmată de o temperare mai pronunţată în 2018 şi o încetinire modestă în 2019, dinamica ei prognozată rămânând deasupra ritmului PIB potenţial în 2018, dar coborând apoi la o valoare uşor inferioară”, se arată în minuta şedinţei de politică monetară a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din 7 noiembrie 2017.

Membrii consiliului susţin că, probabil, consumul gospodăriilor populaţiei îşi va mări probabil mai mult contribuţia la creşterea economică din intervalul 2017-2018.

„În evaluarea membrilor Consiliului, consumul gospodăriilor populaţiei îşi va mări probabil mai mult contribuţia la creşterea economică din intervalul 2017-2018, în timp ce rolul formării brute de capital fix ar putea rămâne modest, dar în relativă creştere în raport cu precedenta evaluare. Unii membri ai Consiliului şi-au reiterat preocuparea legată de acest tipar de creştere şi au argumentat nevoia redresării investiţiilor, condiţionată însă de absorbţia fondurilor europene şi realizarea investiţiilor publice, de situaţia profiturilor companiilor, precum şi de calitatea infrastructurii şi disponibilitatea forţei de muncă calificate; deosebit de importantă este şi încrederea investitorilor, dependentă inclusiv de evoluţia fundamentelor şi de predictibilitatea cadrului legislativ”, arată BNR.

Şi în semestrul II al acestui an, consiliul BNR susţine că expansiunea economică o va depăşi probabil ca dinamică anuală pe cea din prima parte a anului, urmând ca ea să accelereze în trimestrul II, dar să încetinească în trimestrul IV. „Membrii Consiliului au observat că, potrivit datelor statistice revizuite, creşterea economică a cunoscut în trimestrul II o accelerare mai pronunţată în termeni anuali decât cea comunicată iniţial, respectiv de 6,1 la sută, de la 5,7 la sută în trimestrul anterior, şi doar o încetinire marginală în termeni trimestriali, semnalizând o deschidere mai mare a gap-ului pozitiv al PIB în acest interval. Totodată, s-a apreciat că expansiunea economică din semestrul II o va depăşi probabil ca dinamică anuală pe cea din prima parte a anului, precum şi pe cea previzionată anterior, anticipându-se o accelerare a acesteia în trimestrul III, urmată de o uşoară încetinire în trimestrul IV, de natură să conducă la o creştere relativ mai amplă a excedentului de cerere agregată”.

BNR consideră că un determinant principal este consumul privat, iar exportul contribuie negativ. „Indicatorii cu frecvenţă lunară desemnează consumul privat drept principal determinant al expansiunii economice şi în trimestrul III, secondat de un aport relativ modest al formării brute de capital fix. În schimb, exportul net este anticipat să-şi majoreze contribuţia negativă la dinamica PIB, în condiţiile în care decalajul nefavorabil dintre variaţia anuală a importurilor de bunuri şi servicii şi cea a exporturilor a continuat să se accentueze în iulie-august, determinând adâncirea în continuare a deficitului comercial şi a celui de cont curent, cu implicaţii asupra comportamentului cursului de schimb al leului”, arată BNR.

citeste totul despre: