PROIECT Primarii vor putea folosi banii statului din privatizări pentru construirea de drumuri, locuinţe, creşe

PROIECT
Primarii vor putea folosi banii statului din privatizări pentru construirea de
drumuri, locuinţe, creşe

După ce a lăsat primăriile cu un mare gol în bugete prin reducerea impozitului pe venit, Guvernul pregăteşte o Ordonanţă de Urgenţă prin care să le acorde acestora împrumuturi din banii de privatizare, care urmează a fi folosite pentru construirea de drumuri, locuinţe, creşe.

Ştiri pe aceeaşi temă

Astfel, unităţile administrativ-teritoriale pot solicita în perioada 2018-2019 împrumuturi de până la 500.000 de lei din veniturile din privatizare aflate în Trezoreria statului, pentru a finanţa proiecte necesare asigurării pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate, se arată în proiectul de act normativ, publicat în dezbatere publică la Ministerul Dezvoltării.

Pentru ce investiţii pot fi folosiţi banii

Sumele acordate cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare pot fi utilizate de primării pentru finanţarea de investiţii publice locale în următoarele domenii:

-  Sănătate: dispensar medical rural, centru medical de permanenţă;

- Educaţie: şcoli, grădiniţe, creşe;

- Apă-canalizare: conformarea cu ţintele obligatorii ale Directivei 91/271/EC;

- Energie termică, electrică: iluminat public;

- Transport, drumuri: modernizare/reabilitare drumuri comunale, judeţene, străzi, zone pietonale, poduri, pasaje, piste biciclete;

- Salubrizare: conformare cu ţintele obligatorii;

- Cultură: cămin cultural;

- Sport: construcţie/modernizare baze sportive pentru sport de masă şi performanţă;

- Locuinţă: locuinţe sociale, locuinţe pentru tineri, locuinţe de serviciu pentru specialişti, clădiri cu risc seismic.

În ce condiţii pot fi luate împrumuturile

Începând cu data intrării în vigoare a ordonanţei, unităţile administrativ-teritoriale pot solicita în perioada 2018-2019  contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 500.000 mii lei în anul 2018 şi 2019, cu trageri din împrumuturi în anul 2019, pentru asigurarea finanţării proiectelor necesare asigurării pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate.

Condiţiile sunt următoarele:

a) dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, plus o marjă de 2 puncte procentuale şi care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului;

b) perioadă de rambursare: până la 20 de ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral;

c) termenul-limită de depunere la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice a documentelor prevăzute la alin. (10) pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: 30 noiembrie 2018;

d) limita de îndatorare: exceptat.

De ce este necesară o astfel de măsură

Guvernul motivează această propunere prin faptul bugetul de stat şi fondurile externe nerambursabile nu pot acoperi necesarul de finanţare al autorităţilor administraţiei publice locale.

De asemenea, este luat în considerare şi faptul că pentru anul 2018 a fost aprobată o nouă modalitate de acordare a sumelor din impozitul pe venit şi din taxa pe valoarea adăugată.

Totodată, Executivul mai arată că nefinalizarea proiectelor poate conduce la aplicarea unor proceduri de infringement către Comisia Europeană în domeniile pentru care au fost asumate termene de conformare.

Guvernul arată că este nevoie de această ordonanţă de urgenţă pentru că efectuarea acestor plăţi în acest moment nu poate fi realizată fără modificarea bazei legale pentru care este necesară crearea unui mecanism de împrumut din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, pentru asigurarea finanţării proiectelor.

citeste totul despre: