Guvernul dă ordonanţă pentru Fondul Suveran de Investiţii. A fost reintrodusă guvernanţa corporativă, la presiunea UE

Guvernul dă ordonanţă pentru Fondul Suveran de
Investiţii. A fost reintrodusă guvernanţa corporativă, la presiunea UE

Fondul Suveran de Investiţii va fi înfiinţat prin ordonanţă de urgenţă, după ce Curtea Constituţională a declarat neconstituţional un proiect de lege în acest sens, iar Guvernul nu mai scuteşte instituţia de managementul corporativ, o doleanţă a Comisiei Europene.

Ştiri pe aceeaşi temă

Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii fusese înfiinţat în vară prin lege promovată de Parlament, foşti premieri Sorin Grindeanu şi Mihai Tudose refuzând să îşi asume prin ordonanţă un astfel de proiect. Ulterior, Curtea Constituţională a declarat neconstituţională legea de înfiinţare, explicând că fondul trebuia înfiinţat printr-o hotărâre de guvern.

Acum, Ministerul Finanţelor a elaborat un proiect de ordonanţă de urgenţă, care îşi propune „să creeze cadrul general privind condiţiile pe care o societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerată fond suveran de dezvoltare şi investiţii”.

S-a reintrodus guvernanţa corporativă                                                 

Administrarea fondului se va face în sistem dualist de către un consiliu de supraveghere şi un directorat.

Iniţial, proiectul pregătit de Guvern excepta fondul suveran de la prevederile legii privind guvernanţa corporativă, dar acest lucru a stârnit dispute în coaliţia de guvernare. De asemenea, un astfel de proiect nu ar fi primit aprobat de la Eurostat, în aceste condiţii.

Acum, noul proiect arată că membrii consiliul de supraveghere al fondului sunt desemnaţi cu respectarea criteriilor stabilite în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Mandatul membrilor Consiliului de supraveghere are o durată de 5 ani cu drept de reînnoire. Prin derogare, primii membri ai Consiliului de Supraveghere se numesc temporar de către acţionar prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care reprezintă statul ca acţionar, iar Consiliul de Supraveghere numeşte Directoratul, până la numirea noilor membri ai Consiliului de Supraveghere şi ai Directoratului, pe o perioadă care să nu depăşească 18 luni. Mandatul primilor membri ai Consiliului de supraveghere şi ai Directoratului are ca obiectiv organizarea activităţii fondurilor suverane.

Ce vor face fondurile de investiţii

Scopul fondurilor îl reprezintă efectuarea de investiţii financiare în nume şi cont propriu, dezvoltarea şi finanţarea de proiecte de investiţii rentabile şi sustenabile, inclusiv prin participarea în parteneriate public – private, precum şi administrarea activelor financiare proprii, în vederea obţinerii de profit.

Practic activitatea principală este de efectuare de investiţii financiare în nume şi cont propriu prin participaţii la societăţile din portofoliu sau la alte societăţi, acordarea de împrumuturi, precum  şi vânzarea/achiziţia/menţinerea în portofoliul propriu de instrumente financiare în conformitate cu strategia fiecărui Fond. In acest sens, înstrăinarea de active sau acţiuni se face pentru obţinerea surselor de finanţare a proiectelor de investiţii în conformitate cu strategia, cu urmarirea îndeplinirii obiectivelor specifice de rentabilitate şi risc prevăzute în strategia fiecărui Fond, inclusiv în ceea ce priveşte valoarea activului net al fiecărui Fond.

Pe de altă parte, Fondurile au în activitate administrarea acţiunilor la societăţile din portofoliu, şi în acest sens urmăresc îmbunătăţirea activităţii societăţilor la care sunt acţionari, astfel încât acestea să îndeplinească criteriile economice şi de guvernanţă pentru a putea fi listate la Bursa de Valori Bucureşti, ceea ce se reflectă în calitatea activităţii şi în nivelul de dezvoltare al societăţii.

Fondurile se constituie ca persoane juridice române ale căror condiţii de organizare şi funcţionare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului şi care se înfiinţează şi funcţionează ca societăţi pe acţiuni potrivit Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale acestei ordonanţe de urgenţă, precum şi a actelor constitutive, fiind deţinute în întregime, în mod direct pe toată durata de funcţionare, de către statul român.

Statul poate aporta bunuri mobile şi imobile la capitalul social al fiecărui Fond. Resursele financiare necesare  sunt asigurate din bugetul autorităţii publice centrale care exercită, în numele Statului român, drepturile şi obligaţiile izvorâte din calitatea de acţionar unic în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie şi/sau din venituri rezultate din privatizare înregistrate în contul Trezoreriei Statului. Aportul în natură, stabilit prin hotărâre a Guvernului se poate compune şi din bunuri mobile şi imobile proprietate privată a Statului, acestea trecând din domeniul privat al Statului în proprietatea fiecărui Fond la data înmatriculării la registrul comerţului. Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor aduse aport la capitalul social al fiecărui Fond, care sunt admise la tranzactionare pe o piaţă reglementată sau tranzacţionate pe un sistem multilateral de tranzacţionare, sunt considerate transferuri directe în sensul legislaţiei pieţei de capital.

Strategia fiecărui Fond se elaborează de către Directorat, se avizează de Consiliul de Supraveghere şi  se aprobă de către adunarea generală a acţionarilor, în baza unui mandat aprobat în prealabil prin hotărâre de Guvern şi  este însoţită de un plan de afaceri şi de o analiză economico-financiară care să o fundamenteze, prezentate ca anexe la strategia fiecărui  Fond. Strategia fiecărui Fond este corelată cu un set de indicatori de performanţă pe termen mediu şi lung stabiliţi de adunarea generală a acţionarilor, anterior elaborării strategiei de către conducerea fiecărui Fond şi are în vedere următoarele domenii şi activităţi de dezvoltare: a) finanţarea intreprinderilor în diverse etape ale dezvoltării, indirect, prin fonduri dedicate, indiferent de structura acţionariatului, dacă şi numai dacă aceste întreprinderi  sunt relevante pentru un anumit sector economic/industrial, în funcţie de strategia Fondului care va fi aprobata pe baza de mandat conform prezentei ordonanţe de urgenţă;

b) finanţarea companiilor romaneşti de importanţă strategică (dezvoltarea sectoarelor cheie, in care companiile românesti au şansa de a obţine un avantaj competitiv la nivel global)
c) investiţii în industrie,

d) investiţii în proiecte de infrastructură

e) finanţarea start-up-urilor şi a întreprinderilor într-un stadiu incipient de dezvoltare
f) crearea de locuri de muncă în mod durabil, prioritar geografic în zonele cu dezvoltare mai puţin avansată şi prioritar economic în sectoarele cu potenţial ridicat de creştere economică;
g) stimularea inovatiei şi a noilor tehnologii;

h) dezvoltarea capitalului uman şi social pe termen lung;

i) creşterea competitivităţii economiei româneşti.

j) urmărirea strategiei energetice

k) pieţele de capital

l) alte domenii şi activităţi de dezvoltare care sunt de interes pentru economia naţională.

Strategia fiecărui Fond va prezenta activităţile de investiţii, de asigurare a surselor de finanţare în condiţiile respectării anumitor obiective de rentabilitate şi de risc.  

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:

citeste totul despre: