Şi pentru că multe întrebări au venit din partea tinerilor, iată informaţii despre oportunităţile de finanţare prin Erasmus +, programul european  pentru educaţie, formare, tineret şi sport.

Cu un buget de 14,7 miliarde de EUR în următorii şapte ani, programul are ca grup ţintă tinerii şi personalul didactic, urmărind să finanţeze programe de mobilitate pentru peste 4 milioane de europeni.

Iată câteva informaţii-cheie, pornind de la apelul de proiecte deschis în prezent:

Ce fel de activităţi şi proiecte pot fi finanţate?

- Mobilitatea persoanelor în scopul învăţării, prin care sunt susţinute proiecte de mobilitate pentru profesori, practicanţi sau voluntari, precum şi pentru profesori, traineri şi lucrători în domeniul tineretului. De asemenea, pot fi finanţate burse de studiu la programe internaţionale de masterat, desfăşurate în parteneriat cu alte universităţi din UE sau alte state participante la programul Erasmus+, precum şi credite subvenţionate pentru studenţii interesaţi să urmeze un program de masterat în străinătate.

Cooperarea pentru inovare şi schimbul de bune practici, prin care sunt finanţate parteneriate transnaţionale între instituţii din domeniul educaţiei, formării şi tineretului, proiecte de alianţă ale cunoaşterii vizând colaborarea între universităţi şi firme, precum şi proiecte vizând consolidarea capacităţilor actorilor din domeniul tineretului. Platforme online de colaborare în domeniul tineretului sunt de asemenea eligibile.

- Sprijin pentru reformarea politicilor, ca de exemplu, prin organizarea de reuniuni între tineri şi factori de decizie în domeniul tineretului, precum şi proiecte derulate sub sigla activităţilor Jean Monnet (care vizează adâncirea integrării la nivel european a predării în şcoli şi universităţi).

- Activităţi legate de sport, mai exact parteneriate europene în domeniul sportului care vizează combaterea dopajului şi aranjării meciului, precum şi evenimente sportive non-profit.

Cine poate participa?

Liniile de finanţare sunt deschise  tuturor organismelor publice sau private active în domeniul educaţiei, formării, tineretului şi sportului.

Care este bugetul total al actualului apel de proiecte?

  • Educaţie şi formare: 1,3 miliarde EUR
  • Tineret: 174,2 milioane EUR
  • Jean Monnet: 11,2 milioane EUR
  • Sport: 16,6 milioane EUR

 De câţi bani poate beneficia concret un proiect?

Nivelul granturilor precum şi durata proiectelor variază în funcţie tipul proiectului şi de numărul partenerilor implicaţi.

Care sunt criteriile de atribuire?

  • 1. Relevanţa proiectului;
  • 2. Calitatea conceperii şi punerii în aplicare a proiectului;
  • 3. Calitatea echipei de proiect şi acordul de cooperare (acolo unde este cazul)
  • 4. Impactul proiectului

Cine evaluează cererile de finanţare ERASMUS + ?

Acţiunile finanţate prin programul Erasmus+ sunt de două categorii: 1) descentralizate, pentru care implementarea şi procesul de selecţie este descentralizat la nivelul statelor membre prin agenţiile naţionale şi 2) acţiuni centralizate, pentru care procesul de selecţie este realizat de Comisia Europeană prin Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură.

În România,  acţiunile descentralizate sunt evaluate de către Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

Toate detaliile despre evaluare şi cine se ocupă de evaluare sunt disponibile la următorul link:

Care este termenul limită de depunere a proiectelor?

Termenul de depunere a cererilor depinde de la caz la caz şi poate fi verificat la următorul link.