având cod unic de înregistrare fiscal nr. 22080817 şi numărul de registru SAP-RO-22093254, având ca depozitar al Fondului de Pensii Administrat privat METROPOLITAN LIFE („Fondul”) pe Unicredit Bank S.A., anunţă participanţii la Fond că a modificat Declaratia privind Politica de Investiţii pentru Fondul de Pensii Administrat Privat METROPOLITAN LIFE (“Declaraţia”). Modificările Declaraţiei au fost autorizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 369/18.03.2020.