Certificat energetic, audit energetic şi auditori energetici atestaţi

 Există două tipuri de atestări ale auditorilor energetici:

·         atestare grad 1, care poate emite certificate energetice şi audituri energetice pentru toate tipurile de clădiri;

·          atestare grad 2, care este limitată la certificarea energetică a clădirilor de locuit fără audit energetic. 

Lista auditorilor energetici atestaţi şi care au legitimaţia valabilă se regăseşte pe site-ul ministerului mai sus menţionat.

Un audit energetic după cum am menţionat, nu poate fi realizat decât de auditori energetici grad 1, auditul reprezentând un calcul elaborat şi necesitând cunoştinţe în domeniul transferului de căldură. 

Există multe audituri energetice greşit elaborate, dar acest fapt nu reprezintă în niciun fel vina beneficiarului.

Preţ pentru certificat energetic şi audit energetic

Preţurile pentru un certificat energetic au scăzut destul de mult în ultimii ani, în prezent preţul majorităţii auditorilor energetici situându-se la 130 lei pentru garsoniere, iar al unei case/vile începând cu 200 lei, în funcţie de suprafaţa acesteia. 

Spaţiile comerciale,clădirile terţiare se ofertează în general în funcţie de complexitatea acestora, de suprafaţa, de existenţa sau nu a ventilării/climatizării şi a gradului de repetabilitate. 

Preţul unui audit energetic este variabil de asemenea de la un auditor la altul şi începe de obicei de la 1000 lei, de obicei pentru o locuinţa de mici dimensiuni.

Termografia clădirilor (termoviziune în infraroşu)

Termografia clădirilor este o metodă nedistructiva de investigare a anvelopei unei clădiri. 

 Astfel se poate „observa” dacă imobilul este izolat termic corespunzător, dacă există punţi termice, dacă ferestrele sunt de proastă calitate şi prezintă infiltraţii excesive.

Termografia este o investigaţie care trebuie realizată doar de personal calificat, există multe exemple de utilizare necorespunzătoare a camerei de termoviziune.

Trebuie întotdeauna să existe o prelucrare ulterioară a datelor obţinute din teren, care de obicei necesită mai mult timp decât prima etapă. 

Sunt multe corecţii care trebuie făcute, în funcţie de condiţiile atmosferice, distanţă, umiditate, etc.

Certificat energetic, audit energetic şi termografie în construcţii

Între certificat energetic, audit energetic şi termografia clădirii nu există nicio legătură, sau nu putem să o realizăm. 

Termografia prezintă în anumite condiţii (temperatură exterioară, umiditate relativa, temperatură interioară) o imagine a clădirii la acel moment (mai exact distribuţia temperaturii pe suprafeţe), iar certificatul de performanţă energetică (certificat energetic) este o situaţie calculată anuală a consumului de energie. 

Cu toate acestea, urmând recomandările operatorului de termografie, se pot remedia toate problemele evidenţiate la imobil, modificând fie izolaţia termică a anvelopei sau schimbând tâmplăria exterioară. 

De asemenea, se pot află traseele de conducte îngropate sau pe cele sparte, în funcţie de performanţă camerei de termoviziune.